Šuma; Travnjak

Romana Bajric Havic
Quiz by Romana Bajric Havic, updated more than 1 year ago
Romana Bajric Havic
Created by Romana Bajric Havic over 3 years ago
446
0

Description

Kratka provjera

Resource summary

Question 1

Question
Što čini životnu zajednicu travnjaka?
Answer
 • biljke tog prostora
 • životinje tog prostora
 • biljke i životinje tog prostora
 • biljke, životinje i ljudi tog prostora

Question 2

Question
Ljudi travnjake održavaju
Answer
 • košnjom
 • oranjem
 • ispašom stoke
 • sjetvom

Question 3

Question
Širenje obradivih polja ugrožava travnjake.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Površinu tla obraslu travama nazivamo
Answer
 • šuma
 • travnjak

Question 5

Question
Životni uvjeti travnjaka su (4):
Answer
 • količina vode
 • kvaliteta tla
 • veličina tla
 • svjetlo
 • toplina
 • hladnoća

Question 6

Question
Košnjom i sušenjem trave ljudi dobivaju hranu za životinje koja se zove
Answer
 • sijeno
 • slama

Question 7

Question
Spoji imena biljaka sa njihovim slikama.
Answer
 • maslačak
 • ivančica
 • ivančica
 • tratinčica
 • maslačak
 • mak
 • trputac
 • pirika
 • djetelina
 • kopriva
 • trputac
 • ambrozija

Question 8

Question
Klikom na žutu točku odaberi naziv životinje.
Answer
 • bumbar
 • pčela
 • bogomoljka
 • pauk
 • admiral
 • skakavac
 • ševa
 • fazan
 • pčela
 • bumbar
 • ličinka
 • puž
 • miš
 • parcov
 • krtica
 • gujavica

Question 9

Question
Kakva je šuma prikazana na slici?
Answer
 • listopadna šuma
 • vazdazelena šuma

Question 10

Question
Slika prikazuje
Answer
 • listopadnu šumu
 • vazdazelenu šumu

Question 11

Question
Porastom nadmorske visine nekog kraja, [blank_start]listopadne[blank_end] šume prelaze u [blank_start]mješovite[blank_end] pa u [blank_start]vazdazelene[blank_end] šume.
Answer
 • listopadne
 • mješovite
 • vazdazelene

Question 12

Question
Imenuj biljke označene kružićem.
Answer
 • jela
 • grab
 • kesten
 • bukva

Question 13

Question
Imenuj životinje označene žutim kružićem.
Answer
 • lisica
 • divlja svinja
 • medvjed
 • vuk
 • zmija
 • miš
 • strizibuba
 • sova

Question 14

Question
Vazdazelena stabla su (3):
Answer
 • jela
 • jesen
 • smreka
 • bor
 • kesten

Question 15

Question
Listopadna stabla su (3):
Answer
 • hrast crnika
 • hrast lužnjak
 • bor
 • bukva
 • grab

Question 16

Question
Među otrovne i opasne gljive spadaju (2):
Answer
 • vrganj
 • muhara
 • lisičarka
 • zelena pupavka

Question 17

Question
Vrganj i lisičarka su jestive i ukusne gljiva.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Među grmolike i niske biljke spadaju (3):
Answer
 • kesten
 • bazga
 • kupina
 • smreka
 • šumska jagoda

Question 19

Question
Hrastova strizibuba jedan je od najvećih kukaca u Hrvatskoj.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Sječa svih stabala, potpuno uklanjanje šume ili dijela šume nazivamo pošumljavanje.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Educational Technology QUIZ 1
Mirna Uribe
RS8-L'expansion européenne dans le monde
Thomas Cournoyer
Réalité sociale 8
Justine Tessier
BGE HTML + CSS
Ian Simpson
communication et technologies
Kelsea Raleigh
Woodworking joint
Consuelo Briceño
Of Mice and Men
becky_e
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
Britain and World War 2
Sarah Egan
Teorías del Desarrollo Humano
sirlei jimenez