Medicina

Fran Dumančić
Quiz by Fran Dumančić, updated more than 1 year ago
Fran Dumančić
Created by Fran Dumančić over 2 years ago
13
1

Description

Medicine Quiz on Medicina, created by Fran Dumančić on 04/21/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Produžena moždina upravlja osnovnim tjelesnim aktivnostima kao što je razmišljanje.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Venska krv putuje isključivo u venama.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Latinski naziv za donje udove je membra inferiora.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Bilateralna simetrija dijeli tijeli na dvije potpuno identične antimere.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Visceralna cijev obuhvaća prsnu i trbušnu šupljinu.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Operacijske dvorane čiste se medicinskim alkoholom.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Razvoj čovjeka uvjetovan je pojavom filogentskog brazdanja.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Digestivna tjelesna konstitucija ima karakteristike ljudi nižih od 170cm, tjelesnog oblika poput kruške.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Kapilare su žile koje se nalaze između ostalih krvnih žila, a njih je smjer : vena -> kapilara -> arterija.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Eritrociti se proizvode u dijelu kosti koji se naziva pokosnica.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Najmanja kost u ljudskome tijelu naziva se ossa minima.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Hipokratova zakletva ne sadrži dio o pranju ruku između pacijenata.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Mozak je izgrađen 35-50% od vode.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Živci koji prenose obavijest od mozga prema mišiću nazivaju se mješoviti.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Arterioskleroza je bolest lokomotoričkog sustava.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Epithelial tissue
Morgan Morgan
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
María José Alvarez Gazzano
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Respiratory anatomy
James Murdoch