TEST - Hardvér

Katarína Hvizdová
Quiz by Katarína Hvizdová, updated more than 1 year ago
Katarína Hvizdová
Created by Katarína Hvizdová about 3 years ago
319
0

Description

Základy práce s počítačom

Resource summary

Question 1

Question
Rozsvietené zelené kontrolné svetielko na prednej strane hovorí o tom, že ...
Answer
 • pracuje pamäť RAM
 • počítač je zapnutý
 • pracuje pevný disk
 • počítač je vypnutý

Question 2

Question
Medzi výstupné zariadenia, ktoré reprodukujú zvuk z počítača, patrí:
Answer
 • joysticky
 • mikrofóny
 • scannery
 • reproduktory

Question 3

Question
Ktoré zo zariadení nie je vstupné?
Answer
 • myš
 • joystick
 • tlačiareň
 • scanner

Question 4

Question
Operačný systém patrí medzi
Answer
 • Technické vybavenie PC
 • Programové vybavenie PC

Question 5

Question
Čo tvorí základnú počítačovú zostavu? Základná jednotka a ...
Answer
 • monitor, myš
 • monitor, klávesnica, myš
 • monitor, reproduktory
 • klávesnica, reproduktory

Question 6

Question
Zariadenie, na ktorom vidíme výsledky toho, čo sa odohráva v základnej jednotke je:
Answer
 • klávesnica
 • monitor
 • scanner
 • tlačiareň

Question 7

Question
Ktoré zo zariadení je výstupné?
Answer
 • mikrofón
 • myš
 • monitor
 • scanner

Question 8

Question
Najpoužívanejší operačný systém je
Answer
 • Linux
 • Windows
 • Adobe
 • DO

Question 9

Question
Vstupnými zariadeniami informácie
Answer
 • vstupujú do klávesnice
 • vystupujú z myši
 • vystupujú do monitora
 • vstupujú do základnej jednotky

Question 10

Question
Grafickými programami ako napr. Skicár a RNA vytvárame
Answer
 • zvukové informácie
 • obrazové informácie
 • textové informácie
 • číselné informácie

Question 11

Question
Informatika je
Answer
 • veda o informáciách spracovaných hlavne pomocou počítača
 • predmet o práci na počítači
 • učiteľka informatiky

Question 12

Question
Čo znamená slovo hardwér?
Answer
 • Programová časť počítača
 • Súhrn vybavenia počítača
 • Technická časť počítača
 • Zásuvky na pripojenie častí počítačovej zostavy
Show full summary Hide full summary

Similar

OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
History of Psychology
mia.rigby
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Computing Hardware - CPU and Memory
Shantal K Green
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
sebas herrera
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
laura ocampo
Clasificación de las Tesis
Stephanie cobeña
Actos humanos
MABEL PICO
Conceptualizacion de la comunicacion
Elena montalvo acahua