2n. Els textos literaris: funcions de la literatura, gèneres literaris

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch about 7 years ago
329
0

Description

ESO Bachiller Valencià 2n ESO Quiz on 2n. Els textos literaris: funcions de la literatura, gèneres literaris, created by Àlex Lluch on 09/26/2014.

Resource summary

Question 1

Question
Un text literari és el que crea un món real i objectiu mitjançant les paraules
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
És un text literari el següent text?
Answer
 • És un text no literari perquè està contant un fet real que li va passar a la seua casa
 • És un text literari perquè és una breu narració o conte i es recrea en un món de ficció creat per l'autor

Question 3

Question
És un tex literari?
Answer
 • No és un text literari ja que és una entrada d’un diccionari
 • És un text literari perquè és una entrada d'un diccionari

Question 4

Question
És un text literari?
Answer
 • És un text literari: en concret, una estrofa d’un poema anònim
 • És un text no literari perquè l'autor expressa els seus sentiments a l'amada

Question 5

Question
És un text literari?
Answer
 • No és un text literari sinó, una definició d’un concepte, pròpia d’un text científic o tècnic
 • És un text literari perquè narra les aventures d'àtom i la seua casa

Question 6

Question
És un text literari?
Answer
 • És un fragment d’un text teatral i, aleshores, és un text literari
 • És un fragment d’un text teatral i, aleshores, no és un text literari

Question 7

Question
Quines són les funcions principals de la literatura?
Answer
 • Proporcionar al lector un plaer estètic (la principal)
 • Entretenir els receptors
 • Trobar amics a partir de la lectura
 • Transmetre valors o models de comportament
 • Denunciar injustícies socials o polítiques
 • Fer possible la identificació dels lectors amb els personatges representats de manera que prenguen consciència dels seus propis sentiments o vivències

Question 8

Question
Quines funcions exerceix el següent text literari?
Answer
 • Plaer estètic; entretenir els receptors; la identificació del receptor amb els personatges
 • Divertir; conéixer més sobre la obcecació; informar

Question 9

Question
Quines funcions exerceixen el següent text literari?
Answer
 • Plaer estètic ja que es tracta d’un text poètic, que presenta un treball lingüístic específic
 • Transmetre valors o models de comportament
 • Identificació amb els personatges

Question 10

Question
Quines funcions exerceixen el següent text literari?
Answer
 • Plaer estètic; entretenir els receptors ja que està escrit especialment per a ser representat en un teatre.
 • Plaer teatral de denunciar injustícies

Question 11

Question
Quins són els PRINCIPALS gèneres literaris?
Answer
 • Narrativa
 • Lírica
 • Drama
 • Cançó

Question 12

Question
La narrativa és...
Answer
 • un text en prosa on l’autor presenta de manera raonada les seues opinions sobre un tema determinat
 • un text en prosa on l’autor relata les observacions i experiències dels seus viatges
 • un textos en què un narrador conta una història fictícia
 • són uns textos concebuts per a ser representats, prenen forma dialogada
 • són uns textos en els quals s’expressen els sentiments, les emocions o els estats d’ànim de l’emissor
 • són uns textos en què un narrador conta o relata la seua vida

Question 13

Question
La lírica és...
Answer
 • un text en prosa on l’autor presenta de manera raonada les seues opinions sobre un tema determinat
 • un text en prosa on l’autor relata les observacions i experiències dels seus viatges
 • són uns textos concebuts per a ser representats, prenen forma dialogada
 • són uns textos en què un narrador conta una història fictícia
 • són uns textos en els quals s’expressen els sentiments, les emocions o els estats d’ànim de l’emissor
 • són uns textos en què un narrador conta o relata la seua vida

Question 14

Question
El drama és...
Answer
 • un text en prosa on l’autor presenta de manera raonada les seues opinions sobre un tema determinat
 • un text en prosa on l’autor relata les observacions i experiències dels seus viatges
 • són uns textos concebuts per a ser representats, prenen forma dialogada
 • són uns textos en què un narrador conta una història fictícia
 • són uns textos en els quals s’expressen els sentiments, les emocions o els estats d’ànim de l’emissor
 • són uns textos en què un narrador conta o relata la seua vida

Question 15

Question
L'assaig és...
Answer
 • un text en prosa on l’autor presenta de manera raonada les seues opinions sobre un tema determinat
 • un text en prosa on l’autor relata les observacions i experiències dels seus viatges
 • són uns textos concebuts per a ser representats, prenen forma dialogada
 • són uns textos en què un narrador conta una història fictícia
 • són uns textos en els quals s’expressen els sentiments, les emocions o els estats d’ànim de l’emissor
 • són uns textos en què un narrador conta o relata la seua vida

Question 16

Question
Els llibres de viatges són...
Answer
 • un text en prosa on l’autor presenta de manera raonada les seues opinions sobre un tema determinat
 • un text en prosa on l’autor relata les observacions i experiències dels seus viatges
 • són uns textos concebuts per a ser representats, prenen forma dialogada
 • són uns textos en què un narrador conta una història fictícia
 • són uns textos en els quals s’expressen els sentiments, les emocions o els estats d’ànim de l’emissor
 • són uns textos en què un narrador conta o relata la seua vida

Question 17

Question
L'autobiografia és...
Answer
 • un text en prosa on l’autor presenta de manera raonada les seues opinions sobre un tema determinat
 • un text en prosa on l’autor relata les observacions i experiències dels seus viatges
 • són uns textos concebuts per a ser representats, prenen forma dialogada
 • són uns textos en què un narrador conta una història fictícia
 • són uns textos en els quals s’expressen els sentiments, les emocions o els estats d’ànim de l’emissor
 • són uns textos en què un narrador conta o relata la seua vida

Question 18

Question
A quin gènere literari pertany "Poemes. Antologia, Ausiàs March"
Answer
 • Narrativa
 • Assaig
 • Lírica

Question 19

Question
A quin gènere literari pertany "La volta al món en vuitanta dies, Jules Verne"
Answer
 • Narrativa
 • Assaig
 • Lírica

Question 20

Question
A quin gènere literari pertany "Nosaltres, els valencians, Joan Fuster"
Answer
 • Narrativa
 • Assaig
 • Lírica
Show full summary Hide full summary

Similar

Literatura I
Raul Alejandro Andrade
Los últimos Premios Nobel de Literatura
luisalenes
Literatura Prerrenacentista
Carlos Lesmes Diaz
Miguel de Unamuno
Diego Santos
Definición de Literatura
Ilse Daniela
LITERATURA VALENCIANO
MACIAS SG8
Teatro español de 1939 a 1975
Yoli Piña
Teatro posterior a 1936
Selina Vasquez
Autores y obras de las generación del 98
maya velasquez
Julio Cortázar
crisferroeldeluna
LITERATURA...
JL Cadenas