Col·locació i combinació dels pronoms febles 02-04: ús de guionet i apòstrof (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated 17 days ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 2 years ago
67
1

Description

Activitats sobre l'ús dels pronoms febles en els vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=FvR5NtViBmI https://www.youtube.com/watch?v=y58Y1XeKwwM https://www.youtube.com/watch?v=FwbXWegniIo https://www.youtube.com/watch?v=PU9TCbYIATs

Resource summary

Question 1

Question
Tria la opció correcta: ACOSTA + ET
Answer
 • acosta’t
 • acosta-te
 • acosta-t

Question 2

Question
ACOSTAR + ES
Answer
 • acostar-es
 • acostar-se
 • acostar's
 • acostar'es

Question 3

Question
ES + ACOSTAR
Answer
 • s'acostava
 • es acostava
 • se acostava
 • s-acostava

Question 4

Question
ES + HA ACOSTAT
Answer
 • s-ha acostat
 • s'hacostat
 • s'ha acostat
 • sh'a acostat

Question 5

Question
Tria l'opció correcta en l'ús dels pronoms febles. Pot haver-hi més d'una forma correcta. ELS + HO + HE DE DONAR
Answer
 • Els ho he de donar
 • Els he de donar-los
 • He de donar-los-ho
 • He de doner'los-ho

Question 6

Question
Tria l'opció correcta en l'ús dels pronoms febles. Pot haver-hi més d'una forma correcta. LI + EN + HE DE PARLAR
Answer
 • Ne li he de parlar
 • He de parlar-li’n
 • Li n’he de parlar
 • He de parlar'li'n
 • He de parlar-l'in

Question 7

Question
Respecte a la substitució pronominal de la següent frase "Vull fer això". Tria l'opció correcta. Por haver-hi més d'una correctes.
Answer
 • Ho vull fer
 • Ho vull fer-ho
 • Vull fer-ho

Question 8

Question
Respecte a la substitució pronominal de la següent frase "Vull anar al circ". Tria l'opció correcta. Por haver-hi més d'una correctes.
Answer
 • Hi vull anar-hi
 • Hi vull anar
 • Vull anar-hi

Question 9

Question
És correcte aquesta forma? - Li he de parlar-ne
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
És correcte aquesta forma? - N’he de parlar-li
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
A partir del següent exemple, quin és l'ordre que ha se seguir els pronoms febles?
Answer
 • CD-CI-CC
 • CI-CD-CC
 • CI-CC-CD
 • CD-CC-CI

Question 12

Question
Escriu correctament elshodonaré: [blank_start]els ho donaré[blank_end]
Answer
 • els ho donaré

Question 13

Question
Escriu correctament la combinació dels pronoms amb el verb doneulosho: [blank_start]doneu-los-ho[blank_end]
Answer
 • doneu-los-ho

Question 14

Question
Escriu correctament la combinació dels pronoms amb el verb dónalil: [blank_start]dóna-li’l[blank_end]
Answer
 • dóna-li’l

Question 15

Question
Escriu correctament la combinació dels pronoms amb el verb "porta + ens + en" portansen: [blank_start]porta’ns-en[blank_end]
Answer
 • porta’ns-en

Question 16

Question
Assenyala quin és l'ordre dels pronoms febles en el següent exemple
Answer
 • CI+I
 • CD+CC
 • CC + CD
 • CD+CI

Question 17

Question
Quins dels següents pronoms no s'apostrofen mai? Pot haver-hi més d'una opció correcta.
Answer
 • Les
 • Li
 • Hi
 • Ho
 • En
 • Us

Question 18

Question
Quan el segon pronom es HO/HI les formes dels pronoms reforçats adopten la forma elidida: em portes al circ? [blank_start]m’hi[blank_end] portes? porta[blank_start]-m’hi[blank_end]
Answer
 • -m’hi
 • m’hi

Question 19

Question
Pronominalitza correctament "això" i combina'l amb l'altre pronom. Et porte això? [blank_start]t’ho[blank_end] porte? porta[blank_start]-m’ho[blank_end]
Answer
 • t’ho
 • -m’ho

Question 20

Question
Pronominalitza correctament "allò" i combina'l amb l'altre pronom. Ell es va endur allò. Ell [blank_start]s’ho[blank_end] va endur.
Answer
 • s’ho

Question 21

Question
Tria l'opció correcta: EM + LA + HAS + DONADA
Answer
 • me'l has donada
 • me l’has donada
 • me l-has donada
 • em l'has donada
 • em l-has donada

Question 22

Question
porta + EM + LA = porta[blank_start]-me-la[blank_end]
Answer
 • -me-la

Question 23

Question
Tria l'opció correcta ET + LA + REGALE
Answer
 • et la regale
 • te la regale
 • te'l regale
 • te-la regale

Question 24

Question
Escriu l'opció correcta: posa + ET + LES = posa[blank_start]-te-les[blank_end]
Answer
 • -te-les

Question 25

Question
Tria l'opció correcta: ES + EM + VEU
Answer
 • se’m veu
 • se-m veu
 • es em veu
 • s'em veu
 • s-em veu

Question 26

Question
Escriu correctament els pronoms: va beure + SE + LES = va beure[blank_start]-se-les[blank_end]
Answer
 • -se-les

Question 27

Question
Tria l'opció correcta: - Has posat la rosa al gerro de l’entrada? – No, ara [blank_start]la hi[blank_end] posaré.
Answer
 • la hi
 • l'hi
 • l-hi

Question 28

Question
Ací al poble [blank_start]se us[blank_end] estima molt: tingueu[blank_start]-ho[blank_end] ben present, això.
Answer
 • se us
 • s'us
 • se's
 • -ho
 • 'ho

Question 29

Question
Tria l'opció correcta:
Answer
 • deixa’ns-en
 • deixa’ns-ne

Question 30

Question
Tria l'opció correcta:
Answer
 • deixa’ns-ne
 • deixa’ns-en

Question 31

Question
Tria l'opció correcta:
Answer
 • emporteu-vos-els
 • emporteu-vos-los

Question 32

Question
A partir del següent frase tria l'opció o opcions correctes
Answer
 • Hi vam arribar d’hora
 • Hi hi vam arribar
 • Hi vam arribar a l’hotel

Question 33

Question
A partir de la següent frase tria l'opció o opcions correctes:
Answer
 • Posa-hi açò
 • Posa-hi-ho
 • Posa-ho a l’armari
 • hi ho posa

Question 34

Question
Substitueix els sintagmes destacats. Has de tindre en compte que hi ha combinacions no admeses.
Answer
 • N’he tret açò
 • Ho he tret de la nevera
 • Ho en tret
 • N'ho tret

Question 35

Question
Selecciona les formes correctes.
Answer
 • N’he dut del poble
 • En n'he dut del poble
 • N’he dut pa

Question 36

Question
Veniu quan [blank_start]us/vos[blank_end] desperteu Vinc a despertar [blank_start]-vos[blank_end]
Answer
 • us/vos
 • -vos
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Pronoms febles: CRV (Pràctica 8) -Àlex Lluch-
Àlex Lluch
Pronoms febles: Complement Indirecte -Àlex Lluch-
Àlex Lluch
Lógica: tablas de verdad. Actividades (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
Tema 1 Edebe Origen de la filosofía
Àlex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Del mito al logos
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3rESO Pronoms febles. Combinació I
Àlex Lluch
3rESO. Ús correcte de pronoms febles. Posició
Àlex Lluch