La tecnologia

Dalia Martinez
Quiz by Dalia Martinez, updated more than 1 year ago
Dalia Martinez
Created by Dalia Martinez about 3 years ago
5
0

Description

Tercero Ciencias Naturales (La tecnologia) Quiz on La tecnologia, created by Dalia Martinez on 05/29/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Forma de pensar en qué es formulan hipótesis, que després podem comprovar i se trauen conclusions. [blank_start]Métode científic[blank_end].
Answer
 • Metode cientific

Question 2

Question
Cada vegada que adquirim un coneixement d'aquest tipus diguem que hem fet un avanc cintífic. [blank_start]Avanc cientific[blank_end].
Answer
 • Avanc cientific

Question 3

Question
Fases del métode científic. [blank_start]Preguntar[blank_end]. [blank_start]Obsevar[blank_end]. [blank_start]Experimentar[blank_end]. [blank_start]Recollir informació[blank_end]. [blank_start]Concloure[blank_end].
Answer
 • Preguntar
 • Obsevar
 • Experimentar
 • Recollir informacio
 • Concloure

Question 4

Question
Els [blank_start]avancos cintífics[blank_end] són indagacions útils perqué milloran les condicions de vida.
Answer
 • avancos cientifics

Question 5

Question
Aplicació dels coneixements científics a la fabricació de aparells que fan més fácil la vida quotidiana. [blank_start]Tecnologia[blank_end].
Answer
 • Tecnologia

Question 6

Question
És un recurs inesgotable i ens proporciona electricitat neta. L'[blank_start]energía solar[blank_end].
Answer
 • energia solar

Question 7

Question
Utilitzem Internet per a: -[blank_start]Obtenir[blank_end] coneixements. -[blank_start]Comunicar[blank_end]-se -Transmetre una gran quantitat d'[blank_start]informació[blank_end] amb molta rapidesa. -Mantenir-se [blank_start]informat[blank_end].
Answer
 • Obtenir
 • Comunicar
 • informacio
 • informat

Question 8

Question
És el programa que s'utilitza per a navegar per Internet. L'[blank_start]explorador[blank_end]
Answer
 • explorador

Question 9

Question
El coneixement humá s'ha transmés al llarg del temps grácies el [blank_start]llenguatge oral[blank_end] i a l'[blank_start]escriptura[blank_end].
Answer
 • llenguatge oral
 • escriptura

Question 10

Question
El métode científic es basa en la formulació d'[blank_start]hipótesis[blank_end] i en la seua comrpovació a través de l'[blank_start]experimentació[blank_end].
Answer
 • hipotesis
 • experimentacio

Question 11

Question
L'adquisició i la transmissió de coneixements permeten els [blank_start]avancos cintífics[blank_end].
Answer
 • avancos cientifics

Question 12

Question
L'aplicació de la tencologia a l'obtenció, la fabricació i el consum d'eines i máquines ha de ser [blank_start]respectuosa amb el medi ambient[blank_end]. Ja que els recursos no són il-limitats i la contaminació atmosférica posa en perill la vida enel planeta
Answer
 • respectuosa amb el medi ambient

Question 13

Question
Aplicacions informátiques que faciliten l'escriptura i l'edició del nostres escrits. [blank_start]Processadors de textos[blank_end].
Answer
 • Processadors de textos
Show full summary Hide full summary

Similar

Test sobre el Sistema Solar
Carmen Lloret Almonacid
FRACCIONES...
JL Cadenas
CCNN 5EP. Tema 6. Aparato locomotor
JOSÉ ALBERTO VERDUGO GARCÍA
SISTEMA REPRODUCTOR
LUIS FERNANDO GUISAO RODRIGUEZ
CCNN 5EP. Tema 7. La materia
JOSÉ ALBERTO VERDUGO GARCÍA
Test Cuerpos Geométricos
Ruth Pérez Sánchez
TEST REPASO BIOLOGÍA CELULAR
VICTOR MANUEL VITORIA RUIZ
Juego de 10 Preguntas de Ciencia
maya velasquez
Partes de la célula animal y vegetal
Cami Puaque
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
jesusceusodontol
Test Diagnóstico de Informática Básica
victorlobato2009