Examen 1r ESO sintaxi

Moisés Morales
Quiz by Moisés Morales, updated more than 1 year ago
Moisés Morales
Created by Moisés Morales over 2 years ago
2
0

Description

Quiz on Examen 1r ESO sintaxi, created by Moisés Morales on 05/31/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Explica el significat de la paraula: ESTRI [blank_start]Definició[blank_end]
Answer
 • Definició

Question 2

Question
Explica el significat de la paraula: MÀRFEGA [blank_start]Definició[blank_end]
Answer
 • Definició

Question 3

Question
Explica el significa de l'expressió: NO PIULAR [blank_start]Definició[blank_end]
Answer
 • Definició

Question 4

Question
Explica el significat de l'expressió: SER UN ZERO A L'ESQUERRA [blank_start]Definició[blank_end]
Answer
 • Definició

Question 5

Question
Les oracions són enunciats amb sentit complet i [blank_start]un verb[blank_end]
Answer
 • un verb

Question 6

Question
El subjecte pot ser de dos tipus: [blank_start]lèxic i el·líptic[blank_end]
Answer
 • lèxic i el·líptic

Question 7

Question
Quins són els verbs copulatius?
Answer
 • Ser, estar, tenir i fer
 • Ser, estar, fer i paréixer
 • Ser, estar, tenir i paréixer
 • Ser, estar, semblar i paréixer

Question 8

Question
El subjecte i el verb concorda en...
Answer
 • Gènere i nombre
 • Nombre i persona
 • En gènere i persona
 • En nombre i temps

Question 9

Question
Els verbs poden ser...
Answer
 • Predicatius i copulatius
 • Copulatius i atributius
 • Predicatius i actius

Question 10

Question
El subjecte lèxic és aquell que no està present en l'oració , però puc saber-ho pel verb
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Quins tipus de sintagmes poden ser el subjecte i el predicat?
Answer
 • Sintagma Preposicional
 • Sintagma Verbal
 • Sintagma Adverbial
 • Sintagma Adjectival
 • Sintagma Nominal

Question 12

Question
Quines dues paraules poden fer la funció de nucli en el subjecte? [blank_start]Resposta[blank_end]
Answer
 • Resposta

Question 13

Question
Els verbs predicatius tenen Predicat Verbal i els copulatius tenen Predicat Nominal?
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Quina d'aquestes oracions és impersonal?
Answer
 • No vingues a casa tard.
 • Demà estaran prop de la piscina.
 • Ha pedregat a Alzira tota la nit.
 • La cua del cine aplega fins el cantó.

Question 15

Question
Quins dels enunciats següents són oracions?
Answer
 • La camiseta nova de l'equip de futbol
 • Silenci!
 • Vine!
 • La camisa tenia sols un botó

Question 16

Question
Analitza les següents oracions: a) Explicaren els contes les més majors. b) Esperança i Vicent Treballen junts. [blank_start]anàlisi[blank_end]
Answer
 • anàlisi

Question 17

Question
c) La carretera era controlada pels policies locals. d) Tirem tots els dies el fem. e) Alguns dies hi ha gent a l'entrada. [blank_start]Anàlisi[blank_end]
Answer
 • Anàlisi

Question 18

Question
f) La nova porta del centre costà molts diners. g) Alguns dies no saben alguns problemes de mate. [blank_start]Anàlisi[blank_end]
Answer
 • Anàlisi

Question 19

Question
En aquestes oracions falten accents diacrítics, posa'ls: 1. El meu net te un os de la ma mes llarg del que es normal. 2. Si ara em dius que si que vens a fer la volta al mon no se que et puc dir per no fer-la. 3. Te mes son quan dorm com una marmota ara que sap que no deu res. [blank_start]Accentua[blank_end]
Answer
 • Accentua

Question 20

Question
Accentua les paraules que ho necessiten. Quan el capita dels soldats va tornar al palau a explicar altra vegada el que els havia passat, el rei es posa fet una furia i va fer tancar a la preso tota tropa que havia fet guardia. L’endema va esser el rei mateix el qui va vetllar el difunt a l’esglesia. [blank_start]AA[blank_end]
Answer
 • AA
Show full summary Hide full summary

Similar

Mind Maps Essay Template
linda_riches
Pigeon English - apostrophe practice
Bob Read
LOGARITHMS
pelumi opabisi
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
mustafizk
Repaso prueba Revalida Enfermeria 2016 Parte:2
Rodrigo Lopez
1PR101 2.test - Část 9.
Nikola Truong
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Organigramas
alex jim
Los ríos y aguas de España
luchifer rrr