leonardo kuyoc moo_taller para la elaboracion de material

leonardo kuyoc moo
Quiz by leonardo kuyoc moo, updated more than 1 year ago
leonardo kuyoc moo
Created by leonardo kuyoc moo over 3 years ago
6
0

Description

preguntas opción múltiple

Resource summary

Question 1

Question
¿Bix u k'aabá le ba'axa?
Answer
 • Ich
 • Muuk'
 • Piix
 • Aak'

Question 2

Question
¿Bax u biilal le ba'ala?
Answer
 • Paakat
 • Chi'ibal
 • U'uy
 • Maach

Question 3

Question
¿Bix u k'aabá le ba'ala?
Answer
 • Muuk'
 • Kaal
 • Kuuk
 • Ook

Question 4

Question
¿Bax ku beetal yéetel le ni'o?
Answer
 • Ch'a'iik' iik'
 • Janal
 • Che'ej

Question 5

Question
¿Bix u k'aabá le ba u maachmaj le máako?
Answer
 • Keléembal
 • Tseem
 • Paach

Question 6

Question
¿yéetel baax ka jaach'ik a o'och?

Question 7

Question
¿Bix u ya'alal dedo ich maaya?
Answer
 • Iinch'ak
 • Aal k'ab
 • k'ab

Question 8

Question
¿Baax yéetel ku kóocheetal le boolaó?

Question 9

Question
¿Yéetel bax ka u'uyik paax?
Show full summary Hide full summary

Similar

K'áatchio'ob
leonardo kuyoc moo
Chay Noh Fatima-Tuz Pech Adda
Adda Yurai Tuz Pech
kuyoc moo jose leonardo_3
leonardo kuyoc moo
Frases Basicas
Martin Noh Chi
kuyoc moo_ jose leonardo ejercicio 5
leonardo kuyoc moo
Chay Noh Fatima-Tuz Pech Adda
Adda Yurai Tuz Pech
Chay Noh Fatima-Tuz Pech Adda
Adda Yurai Tuz Pech
Frases Basicas
Martin Noh Chi
The Biological basis of Heart Disease
Andrea Leyden
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
P2 Radioactivity and Stars
IQRA AZAM