Funcions sintàctica i sintagmes (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 3 years ago
143
0

Description

Activitat: Tipus de sintagmes que poden ser els complements verbals: CD, CI, CRV, CPred, Atribut

Resource summary

Question 1

Question
Dels següents sintagmes quin pot ser un Complement Directe?
Answer
 • Sintagma Nominal (SN)
 • Sintagma Preposicional (S Prep)
 • Sintagma Adverbial (S Adv)
 • Sintagma Adjectival (S Adj)

Question 2

Question
Dels següents sintagmes quin pot ser un Complement Indirecte?
Answer
 • Sintagma nominal (SN)
 • Sintagma adjectival (SAdj)
 • Sintagma adverbial (SAdv)
 • Sintagma preposicional (SPrep)

Question 3

Question
Dels següents sintagmes quin pot ser el Complement Circumstancial?
Answer
 • Sintagma nominal (SN)
 • Sintagma adjectival (SAdj)
 • Sintagma adverbial (SAdv)
 • Sintagma preposicional (SPrep)

Question 4

Question
Dels següents sintagmes quin pot ser un Complement de Règim Verbal?
Answer
 • Sintagma nominal (SN)
 • Sintagma adjectival (SAdj)
 • Sintagma adverbial (SAdv)
 • Sintagma preposicional (SPrep)

Question 5

Question
Dels següents sintagmes quin pot ser un Atribut?
Answer
 • Sintagma nominal (SN)
 • Sintagma adjectival (SAdj)
 • Sintagma adverbial (SAdv)
 • Sintagma preposicional (SPrep)

Question 6

Question
Dels següents sintagmes quin pot ser un Complement Predicatiu?
Answer
 • Sintagma nominal (SN)
 • Sintagma adjectival (SAdj)
 • Sintagma adverbial (SAdv)
 • Sintagma preposicional (SPrep)
Show full summary Hide full summary

Similar

2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisis de frases CD i CI
Àlex Lluch
Atribut i Complement Predicatiu (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Complementos verbales
Marc Amorós Llovera
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch