Сложно съставно изречение с подчинено - (определително,допълнително,обстоятелствено)

Antonii Zlatarov
Quiz by Antonii Zlatarov, updated more than 1 year ago
Antonii Zlatarov
Created by Antonii Zlatarov about 7 years ago
354
0

Description

7A БЕЛ Quiz on Сложно съставно изречение с подчинено - (определително,допълнително,обстоятелствено), created by Antonii Zlatarov on 11/03/2014.

Resource summary

Question 1

Question
В кое от следните изречения е допусната пунктуационна грешка?
Answer
 • Ще говоря само, ако искам.
 • Ще говоря, ако искам.
 • Ще говоря, макар да не искам.
 • Ще говоря, по причина че искам.

Question 2

Question
Колко запетаи трябва да се поставят в следното изречение и какво е по вид: Взе се решение да участваме в състезанието.
Answer
 • 0 - сложно съставно с подчинено допълнително
 • 1 - сложно съставно с подчинено определително
 • 0 - сложно съставно с подчинено определително
 • 1 - сложно съставно с подчинено допълнително

Question 3

Question
Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?
Answer
 • Дивакът бягаше към тази страна, дето се намираше хижата ми.
 • Ти винаги се сърдиш дори когато другите са прави.
 • Ти искаш да четеш.

Question 4

Question
Когато пред подчинителните съюзи има уточняваща думичка като : само,тъкмо,точно,даже,дори,едва,именно,особено,не - пред съюза :
Answer
 • не се пише запетая
 • се пише запетая

Question 5

Question
Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено допълнително?
Answer
 • Аз съм доволен, защото изкарах добра оценка на теста.
 • Аз изкарах добра оцянка на теста, която беше много важна.
 • Аз казах на приятелите си, че съм изкарал добра оценка на теста.

Question 6

Question
Колко пропуснати запетаи има в следното изречение : Този който не работи не яде.
Answer
 • 2
 • 1
 • 0

Question 7

Question
Кое е вярното от следните твърдения :
Answer
 • подчиненото определително изречение заема мястото на обстоятелствено пояснение и пояснява сказуемото в главното изречение.
 • подчиненото определително изречение заема мястото на допълнение и пояснява сказуемото в главното изречение.
 • подчиненото допълнително изречение заема мястото на обстоятелствено пояснение и пояснява сказуемото в главното изречение.
 • подчиненото допълнително изречение заема мястото на допълнение и пояснява сказуемото в главното изречение.
 • подчиненото обстоятелствено изречение заема мястото на обстоятелствено пояснение и пояснява име в главното изречение.

Question 8

Question
Прочетете следните изречения: Гледах надолу където плуваха рибите. Жената която влезе е моя позната. Седнах на поляната която беше слънчева. Колко запетаи са пропуснати ОБЩО в трите изречения?
Answer
 • 3
 • 4
 • 2
 • 1

Question 9

Question
В кое от дадените изречения подчиненото изречение разкъсва главното?
Answer
 • Който не работи, той не яде.
 • Не яде този, който не работи.
 • Този, който не работи, не яде.

Question 10

Question
Какво е по вид следното изречение : Мъжът се изправи чак когато чу шум зад себе си.
Answer
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено допълнително

Question 11

Question
Кое е подчиненото изречение тук : Този, който има крепко здраве, живее щастливо.
Answer
 • Този живее щастливо.
 • Който има крепко здраве.
 • Живее щастливо.
 • Този, който има крепко здраве.

Question 12

Question
Какво е по вид следното изречение : Търся отговор на въпроса кога ще завърши ремонтът.
Answer
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено допълнително
 • сложно съставно с подчинено определително

Question 13

Question
Какви са по вид следните изречения : 1 : Бях готов на всичко, което ни кажат 2 : Ще отида, където ми кажат. 3 : Не намерих мястото, където беше изворът. 4 : Още помня деня, когато я видях.
Answer
 • 1. сложно съставно с подчинено определително 2. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 3. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 4. сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • 1. сложно съставно с подчинено определително 2. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 3. сложно съставно с подчинено определително 4. сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • 1. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 2. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 3. сложно съставно с подчинено определително 4. сложно съставно с подчинено определително
 • 1. сложно съставно с подчинено определително 2. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 3. сложно съставно с подчинено определително 4. сложно съставно с подчинено определително

Question 14

Question
Какви са по вид следните изречения : 1 : Той искаше да бъде с най-много точки на олимпиадата. 2 : Той изкара най-много точки на олимпиадата, които никой друг не бе изкарвал. 3 : Той беше щастлив, когато изкара най-много точки на олимпиадата.
Answer
 • 1. сложно съставно с подчинено обстоятелствено 2. сложно съставно с подчинено определително 3. сложно съставно с подчинено допълнително
 • 1. сложно съставно с подчинено допълнително 2. сложно съставно с подчинено определително 3. сложно съставно с подчинено определително
 • 1. сложно съставно с подчинено допълнително 2. сложно съставно с подчинено определително 3. сложно съставно с подчинено обстоятелствено

Question 15

Question
Какво е по вид следното изречение: С удоволствие ще гледам филма, когато се нахраня.
Answer
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено допълнително

Question 16

Question
Какво е по вид следното изречение : Тъй като бяха залисани с работата си, селяните не забелязаха облака.
Answer
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено допълнително

Question 17

Question
Какво е по вид следното изречение : Скоро стигнахме до селото, където трябваше да ни чакат.
Answer
 • сложно съставно с подчинено допълнително
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено

Question 18

Question
Какво е по вид следното изречение : Имам надежда, че ще се върнеш.
Answer
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено допълнително

Question 19

Question
Какво е под вид следното изречение : Обхвана ме голям страх, когато забелязах тичащия към мен човек.
Answer
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено допълнително

Question 20

Question
Какво е по вид следното изречение : Аз трябваше да отида на лекар.
Answer
 • сложно съставно с подчинено обстоятелствено
 • сложно съставно с подчинено определително
 • сложно съставно с подчинено допълнително
Show full summary Hide full summary

Similar

Звукове
ralytry
Писатели
ralytry
Тест - Фонетика
ralytry
"Свети Георги"
Камелия Цветанова
БЕЛ - ( Думата в речниковия състав на бълг. език )
Antonii Zlatarov
Диалог
Antonii Zlatarov
Звукове
Вера Ценкова
Писатели
Вера Ценкова
Писатели
Вера Ценкова
Звукове
Вера Ценкова