Figury płaskie

Description

Dla klasy 2 i 3 gimnazjum, przedmiot: matematyka
hbasaj
Quiz by hbasaj, updated more than 1 year ago
hbasaj
Created by hbasaj almost 8 years ago
205
0

Resource summary

Question 1

Question
Wskaż jedną poprawną odpowiedź. Proste m oraz k są równoległe. Jaka jest miara kąta alfa?
Answer
 • 150 stopni
 • 120 stopni
 • 180 stopni
 • 60 stopni

Question 2

Question
Wskaż jedną poprawną odpowiedź. Pole pierścienia widocznego na rysunku jest równe:
Answer
 • \(4\pi \)
 • \(16\pi \)
 • \(5\pi \)
 • \(9\pi \)

Question 3

Question
Pole trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej długości 4 i przeciwprostokątnej 5 jest równe:
Answer
 • 6
 • 20
 • 10
 • 12

Question 4

Question
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Czworokątem, którego przekątne dzielą się na połowy, jest:
Answer
 • równoległobok
 • deltoid
 • romb
 • trapez

Question 5

Question
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Figurą środkowosymetryczną jest:
Answer
 • trójkąt równoboczny
 • trapez równoramienny
 • dowolny równoległobok
 • prostokąt

Question 6

Question
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Dokładnie dwie osie symetrii ma:
Answer
 • trójkąt równoramienny
 • prostokąt
 • równoległobok
 • romb

Question 7

Question
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Dany jest romb o przekątnych długości 6 i 8.
Answer
 • Pole tego rombu jest równe 12.
 • Pole tego rombu jest równe 24.
 • Obwód tego rombu wynosi 20.
 • Obwód tego rombu wynosi 28.

Question 8

Question
Oceń prawdziwość zdania: Odcinek ma jedną oś symetrii.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Zaznacz tylko zdania prawdziwe.
Answer
 • Okrąg ma nieskończenie wiele osi symetrii
 • Trójkąt równoboczny ma trzy osie symetrii
 • Trójkąt równoboczny ma trzy środki symetrii
 • Środek okręgu wpisanego w trójkąt pokrywa się z punktem przecięcia dwusiecznych kątów wewnętrznych tego trójkąta.
 • Środek okręgu opisanego na trójkącie pokrywa się z punktem przecięcia wysokości tego trójkąta.

Question 10

Question
Zaznacz tylko zdania fałszywe. Długości boków prostokąta o wymiarach 2 cm X 3 cm powiększono dwukrotnie.
Answer
 • Pole nowego prostokąta jest dwukrotnie większe od pola wyjściowego prostokąta.
 • Pole nowego prostokąta jest czterokrotnie większe od pola wyjściowego prostokąta.
 • Obwód nowego prostokąta jest czterokrotnie większy od obwodu wyjściowego prostokąta.
Show full summary Hide full summary

Similar

Figury geometryczne w architekturze
Jakub Dakowski
Miary kątów w tójkątach
Aneta K.
Trygonometria
Agnieszka Sz
Pola figur płaskich
iwonatrojanowska0117
Dodawanie i odejmowanie w zakr. 20
Jolanta MW
DODAWANIE
Anna Jadczak
GLI ANGOLI
c.croceicscondov
Trójkąty prostokątne
Ewelina Z
Funkcje
Monika W
Własności liczb wymiernych
Aneta K.