მეორე ტესტი

Sanam Urianova
Quiz by Sanam Urianova, updated more than 1 year ago
Sanam Urianova
Created by Sanam Urianova over 2 years ago
15
0

Description

ტესტი შედგება 9 დავალებისგან

Resource summary

Question 1

Question
ქვემოთ მოცემული ფიგურებიდან რომელია სამკუთხედი?

Question 2

Question
ქვემოთ მოცემული თვისებებიდან რომელი პარალელოგრამისთვის სწორია?
Answer
 • პარალელოგრამი არის მართკუთხედი
 • პარალელოგრამი არის სამკუთხედი
 • პარალელოგრამში დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფიან
 • პარალელოგრამის ყველა კუთხე ტოლია

Question 3

Question
პარალელოგრამის მოპიდაპირე გვერდები და კუთხეები ერთმანეთის ტოლია
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის მოპირდაპირე გვერდს [blank_start]ჰიპოტენუზა[blank_end] ჰქვია
Answer
 • ჰიპოტენუზა

Question 5

Question
მართკუთხა (სწორკუთხა) სამკუთხედის შიდა კუთხე [blank_start]90[blank_end] გრადუსია (მართია).
Answer
 • 90
 • 120
 • 180
 • 60

Question 6

Question
R მონაკვეთს, რომელიც აერთიანებს წრეწირის ცენტრს მის ნებისმიერ წერტილთან, ეწოდება წრეწირის [blank_start]რადიუსი[blank_end]
Answer
 • რადიუსი
 • დიამეტრი
 • სეგმენტი

Question 7

Question
რას ეწოდება მინიშნნულ ადგილს?
Answer
 • გადაკვეთის წერტილი

Question 8

Question
რას ეწოდება მონიშნულ ადგილს?
Answer
 • შუა წერტილი
 • გადაკვეთის წერტილი

Question 9

Question
სურათზე მონიშნული კუთხე რამდენი გრადუსია?
Answer
 • 90
 • 60
 • 120
Show full summary Hide full summary

Similar

პირველი ტესტი
Nurlana Hesenova
შეამოწმეთ თქვენი თავი
აგილ ისლამოვ
პირველი ტესტი
Khumar Khansultanova
პირველი ტესტი
pharida alieva
პირველი ტესტი
Manuchar Nozadze
პირველი ტესტი
tukan khansultanova
პირველი ტესტი
Sanam Urianova
პირველი ტესტი
Sanam Urianova
პირველი ტესტი
joana fogarti
მათემატიკის ტესტი_5
ekaterine kordzadze
მათემატიკის საცდელი ტესტი
Nino Jaiani