1. Noțiuni generale.

Snakey Snakey
Quiz by Snakey Snakey, updated more than 1 year ago
Snakey Snakey
Created by Snakey Snakey over 2 years ago
1269
1

Description

Sem 1 Anatomie S1 Quiz on 1. Noțiuni generale., created by Snakey Snakey on 12/21/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Anatomia ca știință studiază:
Answer
 • Forma și structura organismului uman
 • Filo- și ontogeneza organismului uman
 • Modificările condiționate de interacțiunea corpului cu mediul extern
 • Schimbările condiționate de vârstă și gen
 • Toate enumerate

Question 2

Question
Numiți metodele de studiere a anatomiei omului pe viu:
Answer
 • Metode senzoriale directe (axate pe simțirile naturale
 • Metode senzoriale mediate (bazate pe dispozitive și aparate)
 • Metode experimentale pe animale de laborator
 • Metoda de disecție anatomică
 • Metoda microscopică a țesutului bioptic

Question 3

Question
Definiți noțiunea de ”organ”:
Answer
 • Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman, care ocupă în el un loc determinat
 • Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman și are o funcție anumită
 • Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman cu o formă anumită
 • Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman, constituită din câteva tipuri de țesuturi
 • Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman, care ocupă în el un loc determinat, are o formă și funcție anumită, constituită din câteva tipuri de țesuturi.

Question 4

Question
Enumerați tipurile constituționale la om:
Answer
 • Normostenic, astenic și hiperstenic
 • Dolihomorf, mezomorf și brahimorf
 • Hipotrofic, mezotrofic și hipertrofic
 • Hipodinamic, mezodinamic și hiperdinamic
 • Feminin și masculin

Question 5

Question
Definiți noțiunea de „poziție anatomică”:
Answer
 • Corpul uman în poziție verticală, cu capul situat sub unghi drept
 • Membrele superioare și cele inferioare aliniate într-o linie
 • Extremitățile membrelor superioare și inferioare sunt amplasate pe o circumferință
 • Fața trebuie să fie orientată în sus
 • Corpul uman în poziție verticală, palmele în supinație, membrele inferioare paralele lipite

Question 6

Question
Planul mediosagital:
Answer
 • Trece prin axa longitudinală și sagitală a corpului
 • Divide corpul în jumătăți simetrice
 • Departajează componentele mediale și laterale ale formațiunilor corpului
 • Este perpendicular la planurile parasagitale
 • Corespunde grosimii corpului

Question 7

Question
Enumerați tipurile de ținută:
Answer
 • cifotică
 • redresată
 • gârbovită
 • lordotică
 • tonică

Question 8

Question
Norma reprezintă:
Answer
 • Un diapazon de devieri, în anumite limite de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale– forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic.
 • Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.
 • Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei, care provoacă dereglări funcționale ale acestora
 • Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului
 • Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei

Question 9

Question
Variantă a normei (varitas) este:
Answer
 • Un diapazon de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, însoțite de dereglări funcționale – forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic
 • Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.
 • Formațiunea anatomică, care a fost caracteristică strămoșilor îndepărtați ai omului.
 • Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei
 • Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei.

Question 10

Question
Variabilitatea anatomică individuală determină:
Answer
 • Diapazonul de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale– media aritmetică a unei game de varietăți
 • Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei
 • Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.
 • Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.
 • Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei

Question 11

Question
Noțiunea de atavism se referă la:
Answer
 • Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei acelei/altei formațiuni anatomice
 • Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei
 • Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.
 • Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.
 • Diapazonul de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale– forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic

Question 12

Question
Anomalia (anomalos) reprezintă:
Answer
 • Diapazonul de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale– forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic
 • Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei
 • Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.
 • Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.
 • Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei acelei/altei formațiuni anatomice, care provoacă dereglări funcționale ale acestora.

Question 13

Question
Constituția se definește ca:
Answer
 • Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale unui individ, care se exteriorizează prin particularități morfologice, funcționale, de randament, rezistență precum și reacția individului la diferite influențe nocive și patologic
 • Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale unui individ, care se exteriorizează prin particularități funcționale
 • Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale indivizilor, care se exteriorizează prin particularități de rezistență
 • Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale indivizilor, care se exteriorizează prin stabilități certe morfologice, funcționale, de randament și rezistență
 • Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale unui individ, care se exteriorizează prin stabilități certe morfologice, funcționale și prin reacția individului la diferite influențe nocive și patologice

Question 14

Question
Nomenclatura Anatomică Internațională:
Answer
 • Include termenii care determină poziția, dimensiunile organelor și locația lor
 • Nu a fost modifică niciodată
 • De obicei au origine a limbajului autohton
 • Este o listă strictă, fără schimbări ulterioare
 • Își ia naștere din Grecia Antică

Question 15

Question
Planurile de orientare ale corpului uman:
Answer
 • sagital
 • ventral
 • frontal
 • transversal
 • dorsal

Question 16

Question
Axe de orientare ale corpului uman:
Answer
 • longitudinal
 • sagital
 • transversal
 • ventral
 • dorsal

Question 17

Question
Ținuta gârbovită se caracterizează prin:
Answer
 • Lordoză cervicală bine pronunțată, lordoză lombară - redusă
 • Lordoză cervicală redusă, lordoză lombară - bine pronunțată
 • Tipică pentru perioada de senilitate
 • Tipică pentru perioada de mică copilărie
 • Limitarea mișcărilor coastelor duce la micșorarea volumului cutiei toracice

Question 18

Question
Osteonul reprezintă:
Answer
 • Lamelele osoase din jurul diafizei
 • Lamelele osoase din jurul canalului nutritiv
 • Lamelele osoase din jurul canalului medular
 • Lamelele osoase din jurul canalului Havers și conținutul lui
 • Lamelele osoase din jurul metafizei

Question 19

Question
Creşterea osului în grosime are loc pe contul:
Answer
 • cartilajului hialin
 • cartilajului fibros
 • periostului
 • metafizei
 • fasciei

Question 20

Question
Creşterea osului în lungime are loc pe contul:
Answer
 • Endostului
 • periostului
 • cartilajului articular
 • cartilajului diafizoepifizar (metaepifizar)
 • pericondrului

Question 21

Question
. Punctele de osificare primare apar:
Answer
 • În prima jumătare a perioadei intrauterine
 • Imediat după naștere
 • În a doua jumătare a perioadei intrauterine
 • Până la vârsta de 8 ani
 • După vârsta de 10 ani

Question 22

Question
Punctele de osificare secundare apar:
Answer
 • În prima jumătare a perioadei intrauterine
 • Imediat după naștere
 • În a doua jumătare a perioadei intrauterine
 • . Până la vârsta de 8 ani
 • După vârsta de 10 ani

Question 23

Question
Au rol de protecţie a viscerelor:
Answer
 • Oasele tubulare
 • Oasele spongioase lungi
 • Unele oase plate
 • Unele oase mixte
 • Oasele aerofore

Question 24

Question
Oasele carpiene şi tarsiene sunt:
Answer
 • Tubulare
 • Spongioase
 • Plate
 • Mixte
 • Aerofore

Question 25

Question
Participă la formarea cavităţilor trunchiului:
Answer
 • Oasele tubulare
 • Oasele spongioase
 • Oasele plate
 • Oasele mixte
 • Oasele aerofore

Question 26

Question
. Au apofizele spinoase bifurcate:
Answer
 • Vertebrele cervicale
 • Vertebrele toracice
 • Vertebrele lombare
 • Vertebrele sacrale
 • Vertebrele coccigiene

Question 27

Question
Promontoriul este format de către:
Answer
 • Ultima vertebră cervicală şi T1
 • Ultima vertebră toracică şi L1
 • Ultima vertebră lombară şi S1
 • Ultima vertebră sacrală şi Co1
 • Vertebrele T6 si T7

Question 28

Question
Nu poate fi palpată pe viu coasta:
Answer
 • XI
 • IX
 • II
 • I
 • XII

Question 29

Question
Osul realizează:
Answer
 • Funcția hematolimfopoietică
 • Funcția de sprijin.
 • Funcția de protecție
 • Funcția de locomoție
 • Funcția de limfopoieză

Question 30

Question
Care termeni anatomici țin de unitatea morfofuncțională a osului ca organ:
Answer
 • oseina
 • osteonul
 • măduva osoasă roșie
 • osteocitul
 • sistemul haversian

Question 31

Question
Funcţiile biologice ale osului ca organ:
Answer
 • de creștere
 • hematopoietică
 • de locomoție
 • regenerare
 • de protecție

Question 32

Question
Ţesutul osos spongios este prezent în:
Answer
 • Oasele craniului
 • Oasele tarsiene
 • stern
 • Diafizele oaselor tubulare
 • Epifizele oaselor tubulare.

Question 33

Question
În componenţa scheletului axial intră:
Answer
 • craniul
 • oasele centurii scapulare
 • coastele
 • pelvisul
 • coloana vertebrală

Question 34

Question
Oasele tubulare lungi:
Answer
 • Sunt constituite din corp şi 2 epifize
 • Participă la formarea cavităţilor corpului
 • Conţin cavităţi tapetate cu mucoasă
 • Au feţe articulare tapetate cu cartilaj
 • Funcţional reprezintă pârghii

Question 35

Question
Servesc pentru inserţii tendinoase sau ligamentare, trecerea tendoanelor, vaselor şi nervilor:
Answer
 • Feţele articulare
 • Proeminenţele osoase
 • Fosele şi şanţurile
 • Orificiile şi canalele
 • Extremitățile

Question 36

Question
. Elemente principale ale unei vertebre sunt:
Answer
 • arcul
 • apofiza stiloidă
 • corpul
 • orificiul intervertebral
 • pedunculii

Question 37

Question
Evidențiați caracterele distinctive ale vertebrelor cervicale:
Answer
 • Foramen transversarium
 • Massae lateralеs
 • Processus spinosus bifurcat
 • Processus mamillaris
 • Sulcus nervi spinalis.

Question 38

Question
Ţin de structura primei vertebre cervicale:
Answer
 • Massae lateralеs
 • Processus accessorius
 • Fovea dentis
 • Arcus posterior
 • Sulcus caroticus.

Question 39

Question
Caracterele distinctive ale axisului:
Answer
 • Arcus anterior
 • Apex dentis
 • Dens
 • Facies articularis anterior
 • Facies articulares superiores

Question 40

Question
Apofizele spinoase sunt bifurcate la vertebrele:
Answer
 • C1
 • C2
 • C3
 • C5
 • C7

Question 41

Question
Caracterele distinctive ale vertebrelor toracice tipice:
Answer
 • Foveae costales superiores et inferiores
 • Processus costotransversarius
 • Foveae costales processus transversus
 • Processus accessorius
 • Foramen nutritium

Question 42

Question
În condiții de normă, sunt concrescute, formând un singur os:
Answer
 • Vertebrele toracice
 • Vertebrele cervicale
 • Vertebrele lombare
 • Vertebrele sacrale
 • Vertebrele coccigiene

Question 43

Question
Evidențiați formațiunile specifice doar pentru vertebrele lombare:
Answer
 • Processus transversus
 • Processus accessorius
 • Processus articulares superiores
 • Processus articulares inferiores
 • Processus mamillaris

Question 44

Question
Evidențiați structurile anatomice situate pe fața dorsală a sacrului:
Answer
 • Crista sacralis mediana
 • Lineae transversae
 • Canalis sacralis
 • Hiatus sacralis
 • Processus articulares inferiores

Question 45

Question
.Prin ce se manifestă anomalia „spina bifida aperta”?
Answer
 • Scizura corpului vertebrei
 • Scizura arcului vertebrei
 • Scizura arcului vertebrei, însoțită de afectarea integrității țesuturilor moi
 • Neconcreșterea arcului cu corpul vertebrei
 • Hernie spinală (meningomielocel).

Question 46

Question
Fosetele costale lipsesc pe apofizele transversale ale vertebrelor:
Answer
 • T1
 • T5
 • T11
 • T10
 • T12

Question 47

Question
La formarea canalului vertebral iau parte:
Answer
 • Apofizele articulare
 • Apofizele transversale
 • Arcul vertebral
 • Corpul vertebral
 • Pedunculii vertebrali.

Question 48

Question
Anomaliile regiunilor de frontieră a segmentelor coloanei vertebrale:
Answer
 • Sacralizarea
 • Blocarea vertebrelor
 • Asomia
 • Platispondilia
 • Lombalizarea

Question 49

Question
Curburile coloanei vertebrale situate în plan sagital sunt:
Answer
 • Lordoza cervicală
 • Scolioza toracală
 • Cifoza toracală
 • . Lordoza lombară
 • Scolioza cervicală.

Question 50

Question
Evidențiați părţile coastei:
Answer
 • Caput costae
 • Collum costae
 • Corpus costae
 • Cartilago costalis
 • Sulcus nervi spinalis.

Question 51

Question
Localizarea sulcus arteriae subclaviae pe prima coastă:
Answer
 • Posterior de tuberculum costae
 • Posterior de tuberculum musculi scaleni anterioris
 • Anterior de tuberculum musculi scaleni anterioris
 • Pe tuberculum costae
 • Pe faţa superioară a coastei.

Question 52

Question
Are o singură faţetă articulară pe cap:
Answer
 • Coasta I
 • Coasta V
 • Coasta X
 • Coasta II
 • Coasta XII

Question 53

Question
Nu are tubercul costal:
Answer
 • Coasta I
 • Coasta V
 • Coasta XI
 • Coasta II
 • Coasta XII

Question 54

Question
Coasta I:
Answer
 • Este atipică
 • E cea mai scurtă, mai lată şi mai curbată
 • E aplatizată în sens superoinferior
 • Pe faţa inferioară are un tubercul şi 2 şanţuri
 • Extremitatea ei anterioară e mai lată şi mai groasă decât cea posterioară.

Question 55

Question
Fosetele costale lipsesc pe apofizele transversale ale vertebrelor:
Answer
 • T1
 • T11
 • T10
 • T12
 • T2

Question 56

Question
Formaţiunile anatomice localizate pe manubriul sternal:
Answer
 • Facies intertubercularis
 • Incisura jugularis
 • Incisura clavicularis
 • Incisura costalis
 • Facies articularis clavicularis.

Question 57

Question
Evidenţiaţi părţile sternului:
Answer
 • Corpus sterni
 • Processus styloideus
 • Manubrium sterni
 • Incisura clavicularis
 • Incisura jugularis.

Question 58

Question
Localizarea angulus sterni:
Answer
 • La unirea manubriului cu corpul sternului
 • La unirea corpul sternului cu apofiza xifoidă
 • La mijlocul corpului sternului
 • La nivelul incizurii jugulare
 • La nivelul incizurilor coastelor II.

Question 59

Question
Oasele ce delimitează apertura toracică superioară sunt:
Answer
 • Clavicula
 • Coasta I
 • Corpul sternului
 • . Manubriul sternulu
 • I vertebră toracică.

Question 60

Question
Formaţiunile ce delimitează apertura toracică inferioară sunt:
Answer
 • Coasta VI
 • Apendicele xifoid al sternului
 • Arcul costal
 • Coastele VIII şi X
 • Corpul vertebrei T10

Question 61

Question
Forma si dimensiunile osteotoracelui depind de:
Answer
 • Forma sternului
 • Vârstă
 • Articulaţiile costovertebrale
 • Gen
 • Tipul constituţional.
Show full summary Hide full summary

Similar

English Speech Analysis Terminology
Fionnghuala Malone
Physics P1
Phoebe Drew
8 Motivational Quotes for Students
Andrea Leyden
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
Atomic numbers and mass numbers quiz
Sarah Egan
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
APARATO RESPIRATORIO
Ariana Chavez
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad