7. Miologie – generalităţi

Snakey Snakey
Quiz by Snakey Snakey, updated more than 1 year ago
Snakey Snakey
Created by Snakey Snakey over 2 years ago
914
1

Description

Sem 1 Anatomie S1 Quiz on 7. Miologie – generalităţi, created by Snakey Snakey on 22/12/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Dispozitive auxiliare ale muşchilor sunt:
Answer
 • A. Aponevrozele
 • B. Tendoanele
 • C. Plicele sinoviale
 • D. Venterele musculare
 • E. Tecile sinoviale.

Question 2

Question
Centrul tendinos al diafragmului prezintă:
Answer
 • Hiatul aortic
 • Spaţiul sternocostal
 • Orificiul venei cave inferioare
 • Hiatul esofagian
 • Trigonul lombocostal

Question 3

Question
Funcţiile muşchilor spatelui:
Answer
 • Mușchii romboizi coboară şi rotesc scapula în exterior
 • Mușchiul dinţat posterior superior este expirator
 • În contracţie simultană muşchii dinţaţi posteriori devin inspiratori
 • Mușchiul splenius al capului în contracţie unilaterală provoacă rotaţia heterolaterală a capului
 • M. erector spinae realizează extensia coloanei vertebrale şi înclinarea ei laterală.

Question 4

Question
Indicați locul de inserție a musculus pectoralis major:
Answer
 • Acromion
 • Processus coracoideus scapulae
 • Crista tuberculi majoris humeri
 • Crista tuberculi minoris humeri
 • Spina scapulae

Question 5

Question
Indicați locul de inserție a musculus latissimus dorsi:
Answer
 • Crista tuberculi majoris humeri
 • Crista tuberculi minoris humeri
 • Costae VII - X
 • Processus spinosi vertebrae thoracicae
 • Margo medialis scapulae.

Question 6

Question
Peretele anterior al canalului inghinal se formează din:
Answer
 • Мusculus transversus abdominis
 • Fascia transversalis
 • Мusculus obliquus externus abdominis (aponeuroza)
 • Мusculus obliquus internus abdominis
 • Lig. Inguinale.

Question 7

Question
Peretele posterior al canalului inghinal e format de:
Answer
 • Мusculus transversus abdominis
 • Fascia transversalis
 • Мusculus obliquus externus abdominis
 • Мusculus obliquus internus abdominis
 • Lig. Inguinale.

Question 8

Question
Indicați părțile principale ale unui mușchi scheletal:
Answer
 • caput
 • venter
 • tendo
 • aponeurosis
 • fascia

Question 9

Question
Indicați elementele aparatului auxiliar al mușchilor:
Answer
 • Tecile sinoviale ale tendoanelor
 • Tecile fibroase ale tendoanelor
 • Fasciile
 • Oasele sesamoide
 • . Ligamentele.

Question 10

Question
Indicați, care este rolul fasciilor:
Answer
 • Servesc drept punct de origine pentru unii mușchi
 • Servesc pentru inserția unor mușchi
 • Determină direcția tracțiunii musculare
 • Determină gradul de contracție a venterului (corpului) muscular
 • Reprezintă surse de inervaţie şi vascularizare ale muşchilor.

Question 11

Question
Muşchii scheletici:
Answer
 • Reprezintă componentul activ al aparatului locomotor
 • Au funcţie contractilă
 • Constituie sursa principală de căldură în organism
 • Constituie 55 - 60% din masa corpului
 • Au rol în circulaţia sangvină şi limfatică

Question 12

Question
Importanţa funcţională a încrucişărilor musculare constă în:
Answer
 • Mărirea randamentului muscular
 • Asigurarea integrității morfofunctionale a muşchilor din diferite segmente
 • Consolidarea flexorilor si extensorilor
 • Efectuarea mişcărilor fine şi armonioase
 • Asigurarea mişcărilor de rotaţie

Question 13

Question
Retinaculele şi tecile sinovialeale tendoanelor:
Answer
 • Retinaculelesunt îngroşări fibroase ale fasciilor sub formă de panglică
 • Retinaculele menţin tendoanele aproape de oase
 • Tecile sinoviale favorizează alunecarea tendoanelor în interiorul canalelor osteofibroase
 • Teaca sinovială prezintă un tub cilindric format din două foiţe
 • Teci sinoviale au tendoanele tuturor muşchilor

Question 14

Question
Bursele sinoviale:
Answer
 • Se formează la nivelul tendoanelor şi muşchilor în locurile unde aceştea sunt expuşi presiunii
 • Sunt subcutanate, subfasciale, subtendinoase şi submusculare
 • În unele cazuri comunică cu cavitatea articulară
 • La copii şi bătrâni lipsesc
 • Întotdeauna comunică cu cavitatea articulaţiei apropiate.

Question 15

Question
Muşchiul dinţat anterior:
Answer
 • Este tetragonal
 • Se întinde de la primele 10 coaste până la marginea medială a scapulei
 • Faţa superficială a porţiunii inferioare formează peretele medial al axilei
 • În funcţie de punctul fix trage scapula lateral şi înainte sau participă la respiraţie
 • Este un muşchi inspirator.

Question 16

Question
Diafragmul:
Answer
 • Faţa superioară convexă formează planşeul cavităţii toracice, iar cea inferioară, concavă, formează plafonul cavităţii abdominale
 • Cupola diafragmei prezintă o depresiune centrală corespunzătoare inimii
 • În dreapta se ridică până la coasta V, iar în stânga – până la a IV-a
 • Porţiunea musculară ocupă poziţie periferică
 • Poziţia sa variază în funcţie de gen, vârstă, poziţia corpului şi mişcările respiratorii

Question 17

Question
Diafragmul este constituit din porţiunile:
Answer
 • Abdominală
 • Costală
 • Toracică
 • Sternală
 • Lombară

Question 18

Question
Funcţiile diafragmului:
Answer
 • De respiraţie
 • Contribuie la circulaţia sangvină şi limfatică
 • Participă la actul de deglutiţie
 • Contribuie la motorica căilor biliare
 • Contribuie la fonație

Question 19

Question
Muşchi autohtoni ai toracelui sunt:
Answer
 • Musculus serratus posterior inferior
 • Mm. intercostales interni et externi
 • Musculus supraspinatus
 • Mm. subcostales
 • Musculus transversus toracis

Question 20

Question
Fasciile toracelui:
Answer
 • Fascia toracică superficială este bine dezvoltată şi trimite septuri în interiorul glandei mamare
 • Foiţele fasciei pectorale cuprind mușchiul pectoral mare
 • Porţiunea superioară mai groasă a foiţei profunde a fasciei pectorale constituie fascia clavipectorală
 • Fascia pectorală formează ligamentele suspensoare ale glandei mamare
 • . Coastele şi muşchii intercostali sunt tapetaţi din exterior cu fascia toracică proprie, din interior – cu fascia endotoracică.

Question 21

Question
Indicați, mușchii superficiali ai spatelui:
Answer
 • Musculus rhomboideus major
 • Musculus serratus posterior inferior
 • Musculus spinalis
 • Musculus serratus posterior superior
 • Musculus erector spinae

Question 22

Question
Indicați acțiunile musculus latissimus dorsi:
Answer
 • Abducția braţului
 • Adducția braţului
 • Supinația braţului
 • Pronația braţului
 • Extensia braţului

Question 23

Question
Indicați mușchii profunzi ai spatelui
Answer
 • Мusculus erector spinae
 • Мusculus longissimus
 • Мusculi transversospinales
 • Мusculi multifidi
 • Mușchii romboizi .

Question 24

Question
Acţiunea muşchiului trapez:
Answer
 • Adducţia braţului
 • Apropierea scapulei de coloana vertebrală
 • Ridicarea scapulei
 • Coborârea scapulei
 • Extensia porţiunii cervicale a coloanei vertebrale

Question 25

Question
Originea muşchiului mare dorsal:
Answer
 • Faţa externă a celor 3-4 coaste inferioare
 • Apofizele spinoase ale ultimelor 2 vertebre toracice
 • Apofizele spinoase ale vertebrelor lombare
 • Creasta sacrală laterală
 • Buza internă a crestei iliace

Question 26

Question
Muşchiul erector spinae:
Answer
 • Reprezintă un complex muscular localizat în şanţul costovertebral
 • Leagă bazinul de torace şi coloana vertebrală, porţiunile coloanei vertebrale între ele şi craniul de coloana vertebrală
 • Muşchii lui componenţi se contopesc în partea superioară într-o masă comună
 • Reprezintă musculatura autohtonă a coloanei vertebrale
 • Asigură menţinerea poziţiei verticale a corpului.

Question 27

Question
Fascia toracolombară:
Answer
 • Acoperă muşchii superficiali ai spatelui
 • La diferite niveluri este dezvoltată uniform
 • Este reprezentată de două foiţe, care formează teacă pentru m.erector spinae
 • Pe marginea laterală ambele foiţe devin coalescente
 • Foiţa profundă separă m.erector spinae de mușchiul patrat lombar.

Question 28

Question
Muşchii abdomenului:
Answer
 • Peretele anterolateral este format din muşchi autohtoni
 • Fiecare muşchi lat are porţiune musculară şi aponeuroz
 • Participă la inspiraţie
 • Contribuie la fixarea organelor interne
 • Au acţiune asupra coloanei vertebrale.

Question 29

Question
Muşchiul oblic extern al abdomenului:
Answer
 • Porneşte de pe faţa externă a ultimelor 7-8 coaste
 • Fasciculele lui posterioare au poziţie aproape verticală şi se inseră pe buza internă a crestei iliace
 • Dinţii lui se intercalează cu dinţii mușchiului dinţat anterior şi ai mușchiului dorsal mare
 • Ligamentul inghinal se racordează între spina iliacă inferioară şi tuberculul pubian
 • La nivelul inserţiei pe osul pubian aponeuroza lui formează doi pedunculi: superior şi inferior.

Question 30

Question
Muşchiul transvers al abdomenului:
Answer
 • Este compus dintr-o parte musculară şi două aponeurotice: anterioară şi posterioară
 • Porneşte de la coastele inferioare, fascia toracolombară, creasta ilionului şi porţiunea laterală a ligamentului inghinal
 • La marginea laterală a mușchiului drept abdominal aponeuroza lui se împarte în două foiţe
 • 2/3 superioare ale aponeurozei împreună cu foiţa posterioară a aponeurozei oblicului intern formează lama posterioară a tecii mușchiului drept abdominal
 • Linia convexă de trecere a fibrelor musculare în cele aponeurotice se numeşte linie arcuată

Question 31

Question
Muşchiul drept abdominal:
Answer
 • Îşi ia originea de pe creasta pubiană şi de pe simfiza pubiană
 • . Se inseră pe faţa internă a xifoidului şi feţele interne ale cartilajelor costale V-VII
 • Cei doi mușchi drepţi abdominali sunt separaţi printr-un rafeu tendinos numit linia semilunară
 • Este cuprins în teaca mușchiului drept abdominal
 • Faţa lui posterioară aderă intim la teacă.

Question 32

Question
Teaca muşchiului rect abdominal este formată din:
Answer
 • M. oblic abdominal intern
 • Linia albă
 • Lamelele aponeurozei muşchiului oblic abdominal intern
 • Aponeuroza mușchiului oblic abdominal extern
 • Aponeuroza muşchiului transvers abdominal.

Question 33

Question
Canalul inghinal:
Answer
 • Peretele inferior reprezintă marginea inferioară a aponeurozei mușchiului oblic intern
 • . Peretele posterior, format de fascia transversă este întărit de ligamentul interfoveolar Hesselbach, ligamentu reflex, ligamentul Henle şi tendonul conjunct
 • Tendonul conjunct se localizează în partea laterală a peretelui superior al canalului inghinal
 • Inelul inghinal superficial este delimitat de stâlpii aponeurozei oblicului extern, fibrele intercrurale şi ligamentul reflex
 • Canalul inghinal la femeie este mai scurt şi mai larg.

Question 34

Question
Inelele inghinale:
Answer
 • Localizarea inelului profund corespunde fosei inghinale mediale
 • La femei sunt mai largi
 • La nivelul inelului profund are loc trecerea fasciei transversale în fascia spermatică internă
 • . La bărbaţi la nivelul inelului superficial deseori se află fascicule musculare
 • Posterior inelul superficial este format din fibrele ligamentului reflex, provenite din aponeuroza oblicului extern din partea opusă.

Question 35

Question
Fasciile abdomenului:
Answer
 • Fascia superficială este dezvoltată mai bine în porţiunile ei superioare
 • Fascia proprie formează 3 foiţe, cea mai dezvoltată din ele tapetează m.oblic intern
 • Foiţa superficială a fasciei proprii se prelungeşte în fascia m. cremaster
 • Fascia transversală este o porţiune a fasciei endoabdominale
 • Fascia transversală este fortificată în porţiunea inferioară a liniei albe de fibre longitudinale.

Question 36

Question
Locuri slabe ale diafragmului:
Answer
 • Triunghiul lombocostal
 • Spaţiul dintre fasciculele sternale ale diafragmului
 • Triunghiul sternocostal
 • Triunghiul Petit
 • Fascia transversală dintre ligamentul Henle şi ligamentul interfoveolar.

Question 37

Question
Locuri slabe ale peretelui abdominal anterior:
Answer
 • Tetragonul Grynfelt
 • Triunghiul sternocostal
 • Linia semilunară
 • Triunghiul Volânski
 • Linia albă

Question 38

Question
Locuri slabe ale peretelui abdominal posterior:
Answer
 • Triunghiul lombocostal
 • Tetragonul Grynfelt
 • Linia semilunară
 • Triunghiul Petit
 • Triunghiul Volânski

Question 39

Question
Numiți mușchii care participă la flexia coloanei vertebrale:
Answer
 • Мusculus longissimus
 • Мusculus latissimus dorsi
 • Мusculus obliquus abdominis externus
 • Мusculus pectoralis major
 • Мusculus obliquus abdominis internus.
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Questions
Niat Habtemariam
English Vocabulary
Niat Habtemariam
GCSE AQA Biology - Unit 1
James Jolliffe
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
Sharon Shen
Computing Hardware - CPU and Memory
Paul Jamrozy
ELEMENTOS PRIMARIOS
leon paez
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Darwin Arturo Sierra Véliz
Viaje al centro de la tierra 1864
emily avila