3ma101 ZT 2

Petra Nemcova
Quiz by Petra Nemcova, updated more than 1 year ago
Petra Nemcova
Created by Petra Nemcova over 2 years ago
218
2

Description

Quiz on 3ma101 ZT 2, created by Petra Nemcova on 01/07/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Kdo nepatří do pragmatického managementu?
Answer
 • Drucker
 • Sloan
 • Porter
 • Emerson

Question 2

Question
U které kontroly je největší riziko neodhalení neshod?
Answer
 • Průběžná
 • Předběžná
 • Konečná

Question 3

Question
Co zavedl Sloan?
Answer
 • Týdenní zúčtování
 • Divize
 • Je to random týpek
 • POSDCORB

Question 4

Question
Luther Gulick - která manažerská funkce nepatří do jeho systému?
Answer
 • Plánování
 • Přikazování
 • Řízení implementace
 • Koordinace
 • Evidence
 • Rozpočty
 • Organizování

Question 5

Question
Seřaď týmy od nejjednodušších po nejsložitější:
Answer
 • Tvůrčí týmy - autonomní pracovní skupiny - pracovní koalice
 • Pracovní koalice - tvůrčí týmy - autonomní pracovní skupiny
 • Pracovní koalice - autonomní pracovní skupiny - tvůrčí týmy

Question 6

Question
Tvůrčí týmy jsou složeny z lidí:
Answer
 • Stejný úkol i dovednosti/znalosti
 • Stejný úkol, jiné dovednosti/znalosti
 • Jiný úkol i dovednosti/znalosti
 • Jiný úkol, stejné dovednosti/znalosti

Question 7

Question
Dale Carnegie - čím obohatil management 40-70 let?
Answer
 • Jednoduché rady pro interpersonální komunikaci
 • Manažerské funkce
 • Hierarchie potřeb

Question 8

Question
Nauč se anglicky během jednoho roku, co to nemá ze smart?
Answer
 • M
 • S
 • R
 • T

Question 9

Question
Která kontrola je nejběžnější?
Answer
 • Běžná
 • Neúplná
 • Náhodná
 • Interní

Question 10

Question
Čím byly specifické kvalitativní přístupy v managementu?
Answer
 • Zavedlo se rozhodování
 • Nic takovýho není
 • Wtf
 • Zákazník

Question 11

Question
Henry Fayol - které funkce manažera zavedl a kolik jich bylo?
Answer
 • 5 - plánování, přikazování, koordinování, kontrola, organizování
 • 3 - plánování, organizování, kontrola
 • 4 - rozhodování, přikazování, organizování, řízení

Question 12

Question
Mezi výhody maticové struktury patří:
Answer
 • Rychlé reakce na okolí
 • Náročná časově
 • Špatná koordinace mezi útvary

Question 13

Question
Mezi prvky organizační architektury nepatří:
Answer
 • Specializace
 • Koordinace
 • Rozpětí řízení
 • Divize

Question 14

Question
Kolik je ideální rozpětí řízení?
Answer
 • 5
 • 4
 • 10
 • 6

Question 15

Question
Který audit se zabývá dodržováním směrnic a nařízení?
Answer
 • Forenzní
 • Externí
 • Interní

Question 16

Question
Mezi přímé nástroje ovlivňování patří:
Answer
 • Mzdy
 • Cíle
 • Směrnice

Question 17

Question
Mezi udržovací faktory podle Herzberga patří:
Answer
 • Mzdy
 • Uznání
 • Teorie

Question 18

Question
Co říká Vroomova teorie?
Answer
 • Motivace je proces závislý na osobní volbě člověka
 • Proinovační prostředí
 • Sounáležitost

Question 19

Question
Mezi vnitropodnikové podnikatelské jednotky nepatří:
Answer
 • Nákladové středisko
 • Ziskové středisko
 • Motivace
 • Výnosové středisko

Question 20

Question
Hybridní struktura vznikne:
Answer
 • funkční a divizní
 • Maticová a liniově štábní
 • Pružná a funkční

Question 21

Question
Funkce manažera je být:
Answer
 • Rádcem
 • Otrokem
 • Ředitelem

Question 22

Question
Mezi formy komunikace nepatří:
Answer
 • Činy
 • Písemná
 • Ústní
 • Elektronická

Question 23

Question
Mezi zásady hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • Hodnotit jen negativní stránky
 • Hodnotit jak dobré tak špatné stránky
 • Hodnotit jen dobré stránky

Question 24

Question
Mezi tvrdé informace patří:
Answer
 • Výzkumy
 • Údaje o trhu
 • Knowhow
 • Motivace

Question 25

Question
EIS slouží pro:
Answer
 • Vrcholový management
 • Management 1. Linie
 • Zákazníky
 • Plánování

Question 26

Question
Firemní kultura je:
Answer
 • Komplex norem, zásad, zvyklostí, mýtů, pravidel...
 • Doporučení mravních hodnot
 • Identita firmy

Question 27

Question
Firemní identita se skládá z:
Answer
 • Etikety a etického kodexu
 • Firemní kultury, komunikace, chování, designu, produktu
 • Produktu, PEST a knowhow

Question 28

Question
Identita organizace ma dimenze:
Answer
 • Interní a externí
 • Vnitřní a vnější
 • Kvalitativní a kvantitativní
 • Materiální a nemateriální

Question 29

Question
Zkratka CRM znamená:
Answer
 • Spolupráce se zákazníky
 • Spolupráce s dodavateli
 • Interni komunikace

Question 30

Question
Z hlediska typů předávaných informací je třeba rozlišit:
Answer
 • Tvrdé a měkké
 • Vnitřní a vnější
 • Pozitivní a negativní
 • Rušivá a nerušivá
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
Italian: Basics
Selam H
The Cold War Quiz
Niat Habtemariam
PSBD New Edition
Ps Test
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
INTERNET
Mónica Zetina
Flash
Uri Ian
Actos humanos
MABEL PICO
Sexualidad humana y homosexualidad
ISIS M.