25. Sistemul nervos vegetativ

Snakey Snakey
Quiz by Snakey Snakey, updated more than 1 year ago
Snakey Snakey
Created by Snakey Snakey over 2 years ago
703
3

Description

Quiz on sistemul nervos vegetativ, created by Snakey Snakey on 10/01/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Din porțiunea periferică a sistemului nervos vegetativ fac parte:
Answer
 • Măduva spinării
 • Nervii splanhnici mare și mic
 • Plexurile perivasculare
 • Hipotalamusul
 • Ganglionii intraorganici

Question 2

Question
Particularități caracteristice sistemului nervos somatic
Answer
 • Inervaţia musculaturii netede
 • Inervaţia musculaturii striate
 • Amplasarea segmentară a centrilor
 • Amplasarea centrilor sub formă de focare
 • Neuronul efector este în afara sistemului nervos central

Question 3

Question
Indicaţi criteriile de bază ale sistemului nervos vegetativ
Answer
 • Inervaţia musculaturii netede
 • Amplasarea centrilor în focare
 • Amplasarea segmentară a centrilor
 • Fibre exclusiv amielinice
 • Neuronul efector situat la periferie

Question 4

Question
Indicaţi 3 perechi de nervi cranieni care au nuclee vegetative
Answer
 • III
 • IV
 • VI
 • VII
 • IX

Question 5

Question
Indicaţi localizarea centrilor parasimpatici ai SNV
Answer
 • Focarul mezencefalic (III)
 • Focarul bulbar (VII, IX, X)
 • Focarul toracolombar (C8-L2)
 • Focarul bazal
 • Focarul sacrat (S2-S4)

Question 6

Question
Care dintre ramurile nervului spinal conţin fibre simpatice preganglionare?
Answer
 • Posterioară
 • Anterioară
 • Comunicantă albă
 • Meningeală
 • Comunicantă cenuşie

Question 7

Question
Care din particularităţile enumerate caracterizează sistemul nervos vegetativ?
Answer
 • Nu formează sinapse în ganglionii vegetativi
 • Are o structură segmentară
 • Nu e structurat segmentar
 • Localizarea nucleelor în focare
 • Formează sinapse în ganglionii periferici

Question 8

Question
Sistemul nervos somatic
Answer
 • Dirijează activitatea muşchilor scheletici
 • Realizează inervaţia senzitivă a tuturor formaţiunilor anatomice din organism
 • Exercită în special funcţia de legătură a organismului cu mediul ambiant
 • Menţine şi reglează tonusul muşchilor striaţi
 • Trimite impulsuri spre tunica musculară a viscerelor

Question 9

Question
Sistemul nervos vegetativ
Answer
 • Reprezintă o parte a sistemului nervos absolut autonomă, care nu depinde de activitatea cortexului cerebral
 • Inervează toate viscerele, glandele şi vasele sangvine
 • Include sistemele simpatic şi parasimpatic
 • se distinge doar porţiunea periferică
 • Are o structură identică cu cea a porţiunii periferice a sistemului nervos somatic

Question 10

Question
Arcul reflex simplu la sistemul nervos vegetativ
Answer
 • Constă din trei neuroni
 • Calea lui eferentă e constituită din doi neuroni
 • Corpul ultimului neuron efector se află în coarnele anterioare ale măduvei spinării
 • Include fibre nervoase pre- şi postganglionare
 • Are o componenţă similară cu cea a arcului reflex simplu la sistemul nervos somatic

Question 11

Question
În componenţa sistemului nervos vegetativ se disting:
Answer
 • Porţiunea centrală
 • Porţiunea periferică
 • Centri vegetativi corticali sub aspect de arii vaste
 • Plexuri nervoase însoţind vasele sangvine
 • Ganglioni vegetativi de ordinul I, II şi III

Question 12

Question
Fibrele nervoase vegetative
Answer
 • Nu posedă teacă mielinică
 • Pot fi pre- sau postganglionare
 • Reprezintă prelungiri ale neuronilor pseudounipolari din ganglionii spinali
 • Sunt distribuite exclusiv pe traiectul vaselor sangvine
 • La periferie nu formează reţele nervoase

Question 13

Question
Corpii neuronilor preganglionari sunt localizaţi în
Answer
 • Ganglionii laterovertebrali
 • Ganglionii prevertebrali
 • Nevrax
 • Ganglionii spinali
 • Ganglionii intramurali

Question 14

Question
Ce tip de neuroni predomină în componența ganglionilor vegetativi
Answer
 • Preganglionari
 • Postganglionari
 • Senzitivi
 • Pseudounipolari
 • Nevraxieni

Question 15

Question
Nuclei vegetativi au următorii nervi cranieni
Answer
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII

Question 16

Question
Centrii nervoşi vegetativi suprasegmentari sunt localizaţi în:
Answer
 • Cortexul cerebral
 • Hipotalamus
 • Corpul striat
 • Pedunculii cerebeloşi mijlocii
 • Capsula internă

Question 17

Question
Centrii nervoşi vegetativi supremi
Answer
 • Aparţin sistemului vegetativ simpatic
 • Aparţin sistemului vegetativ parasimpatic
 • Nu au apartenenţă simpatică sau parasimpatică
 • Reglează ambele componente ale sistemului nervos vegetativ
 • Controlează activitatea centrilor vegetativi localizaţi în trunchiul cerebral şi măduva spinării

Question 18

Question
Din formaţiunile, care conţin centri nervoşi vegetativi suprasegmentari fac parte
Answer
 • Hipotalamusul
 • Formaţiunea reticulată
 • Cerebelul
 • Sistemul limbic
 • Insula.

Question 19

Question
Căile conductoare eferente ale reflexelor vegetative condiţionate trec prin
Answer
 • Fasciculul longitudinal posterior
 • Tractul rubrospinal
 • Tractul tectospinal
 • Fasciculul paraependimal
 • Tractul vestibulospinal

Question 20

Question
Fibrele postganglionare sunt
Answer
 • Amielinice
 • Mielinice
 • Senzoriale
 • Musculare sau glandulare
 • Mai groase ca cele preganglionare

Question 21

Question
Viteza de propagare a influxului nervos prin fibrele vegetative este de:
Answer
 • 100 m/sec
 • 120 m/sec
 • 10 m/sec
 • 30 m/sec
 • 1 m/sec

Question 22

Question
Circuitul nervos al reflexului vegetativ necondiţionat se conectează
Answer
 • La nivelul cerebelului
 • În trunchiul cerebral
 • În măduva spinală
 • În sistemul limbic
 • La nivelul triunghiului olfactiv

Question 23

Question
Sistemul nervos vegetativ funcţionează
Answer
 • Numai în starea de veghe
 • În timpul somnului
 • Permanent (nonstop)
 • După micul dejun
 • După prânz

Question 24

Question
Plexurile nervoase vegetative se localizează
Answer
 • Între muşchii scheletici
 • Pe traiectul vaselor sangvine
 • În pereţii organelor cavitare
 • În cavitatea primară a corpului
 • În cavităţile secundare ale corpului

Question 25

Question
Propagarea influxului nervos la nivelul sinapselor fibrelor preganglionare se realizează prin intermediul
Answer
 • Adrenalinei
 • Serotoninei
 • Dopaminei
 • Acetilcolinei
 • Statinelor

Question 26

Question
La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele nervoase vegetative postganglionare elimină:
Answer
 • Acetilcolină
 • Noradrenalină
 • Adrenalină
 • Serotonină
 • Morfină.

Question 27

Question
La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele vegetative parasimpatice elimină
Answer
 • Adrenalină
 • Noradrenalină
 • Liberine
 • Statine
 • Acetilcolină

Question 28

Question
Indicaţi componentele sistemului nervos vegetativ
Answer
 • Sistemul nervos simpatic
 • Sistemul nervos parasimpatic
 • Sistemul nervos metasimpatic
 • Sistemul nervos central
 • Sistemul nervos periferic

Question 29

Question
Mediatorul sistemului nervos metasimpatic
Answer
 • Adrenalina
 • Noradrenalina
 • Acidul gama-aminobutiric (GABA)
 • Acetilcolina
 • Serotonina.

Question 30

Question
La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele vegetative simpatice elimină:
Answer
 • Adrenalină
 • Acetilcolină
 • Noradrenalină
 • Serotonină
 • Dopamină.

Question 31

Question
Ramuri comunicante albe posedă
Answer
 • Toţi nervii spinali
 • Numai nervii spinali cervicali
 • Nervii C 8 - T 1 - 12, L 1 – 2
 • Toţi nervii spinali toracici
 • Doar nervii spinali sacraţi şi lombari
Show full summary Hide full summary

Similar

General Knowledge Quiz
PatrickNoonan
Plant Structure and Photosynthesis
Evangeline Taylor
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
Control of Microbial Growth
minna baraili
Atención, Memoria y Lenguaje
Alex Rose
Mapas mentales con ExamTime
Florencia Solano
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
damary acevedo
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales
Tipos de almacenamiento
Cristian Gutierrez