Dictat: dièresi i accent (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 2 years ago
624
0

Description

Dictat autocorregible sobre accents i dièresi. Fet per Àlex Lluch

Resource summary

Question 1

Question
La Llu[blank_start]ï[blank_end]sa, mentre pren[blank_start]i[blank_end]a un descafe[blank_start]ï[blank_end]nat i una ensa[blank_start]ï[blank_end]mada al bar, observava els cotxes de l'atape[blank_start]ï[blank_end]da cru[blank_start]ï[blank_end]lla del davant.
Answer
 • ï
 • i
 • i
 • ï
 • ï
 • i
 • ï
 • i
 • ï
 • i
 • ï
 • i

Question 2

Question
El sem[blank_start]à[blank_end]for don[blank_start]a[blank_end]va flu[blank_start]ï[blank_end]desa al tr[blank_start]à[blank_end]nsit. El ve[blank_start]ï[blank_end]nat encara dorm[blank_start]i[blank_end]a
Answer
 • à
 • a
 • a
 • à
 • ï
 • i
 • à
 • a
 • ï
 • i
 • i
 • í

Question 3

Question
El prove[blank_start]ï[blank_end]dor del bar descarregava ra[blank_start]ï[blank_end]m. Llu[blank_start]ï[blank_end]sa no aconsegu[blank_start]i[blank_end]a treure's el male[blank_start]ï[blank_end]t mal d'o[blank_start]ï[blank_end]da que l'amo[blank_start]ï[blank_end]nava feia dies
Answer
 • ï
 • i
 • ï
 • i
 • ï
 • i
 • i
 • í
 • ï
 • i
 • ï
 • i
 • ï
 • i

Question 4

Question
En anar a pagar, resultà que aquell mat[blank_start]í[blank_end] el caf[blank_start]é[blank_end] era gratu[blank_start]ï[blank_end]t i nom[blank_start]é[blank_end]s calia pagar l'ensa[blank_start]ï[blank_end]mada. Ella, agra[blank_start]ï[blank_end]da, va deixar una bona propina.
Answer
 • í
 • i
 • é
 • e
 • ï
 • i
 • é
 • e
 • ï
 • i
 • ï
 • i
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
2n ESO. Accent diacrític
Àlex Lluch
L i L·L (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Activitat sobre les grafies: tx, x, g, ig
Àlex Lluch
La dièresi. Dictat autocorregible (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
La dièresi (Àlex Lluch): diftong i hiat
Àlex Lluch
Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3r. Accent diacrític
Àlex Lluch