Please wait - loading…

4. Craniul în ansamblu

Description

- Anatomia Quiz on 4. Craniul în ansamblu, created by Hard Well on 01/29/2019.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well over 3 years ago
1900
7

Resource summary

Question 1

Question
Prin osteogeneză desmală și condrală se dezvoltă:
Answer
 • Maxila
 • Osul nazal
 • Temporalul
 • Etmoidul
 • Cornetul nazal inferior

Question 2

Question
Ce reprezintă fontanelele?
Answer
 • Porţiuni cartilaginoase ale calvariei
 • Porţiuni membranoase ale calvariei
 • Suturile calvariei
 • Dereglări ale osteogenezei
 • Fisuri ale calvariei

Question 3

Question
Orizontala Frankfurt se referă la:
Answer
 • Cutia toracică
 • Craniu
 • Bazin
 • Coloana vertebrală
 • Membrul superior

Question 4

Question
Unghiul Camper se referă la:
Answer
 • Cutia toracică
 • Craniu
 • Bazin
 • Coloana vertebrală
 • Membrul superior

Question 5

Question
Formaţiunea de la capătul anterior al suturii palatine mediane reprezintă:
Answer
 • Canalul inciziv
 • Apertura piriformă
 • Peştera mastoidiană
 • Fisura orbitară inferioară
 • Toate false

Question 6

Question
Orificiul delimitat de incizurile nazale ale maxilei e denumit:
Answer
 • Canal inciziv
 • Apertură piriformă
 • Peşteră mastoidiană
 • Fisură orbitară inferioară
 • Toate false

Question 7

Question
Spațiul îngust dintre peretele lateral şi cel inferior al orbitei constituie:
Answer
 • Canalul inciziv
 • Apertura piriformă
 • Peştera mastoidiană
 • Fisura orbitară inferioară
 • Toate false

Question 8

Question
La vârful orbitei se află:
Answer
 • Osul zigomatic
 • Fosa sacului lacrimal
 • Şanţul infraorbitar
 • Canalul optic
 • Fosa trohleară

Question 9

Question
Cu care canal se continuă inferior fosa pterigopalatină?
Answer
 • Infraorbitar
 • Palatin mare
 • Palatin mic
 • Condilar
 • Carotidian

Question 10

Question
Orbita comunică cu fosa pterigopalatină prin:
Answer
 • Orificiul rotund
 • Orificiul palatin mare
 • Fisura orbitară inferioară
 • Fisura orbitară superioară
 • Canalul pterigoid

Question 11

Question
Fosa infratemporală comunică cu orbita prin:
Answer
 • Fisura orbitară superioară
 • Fisura orbitară inferioară
 • Canalul optic
 • Fisura pterigomaxilară
 • Fisura pietroscvamoasă

Question 12

Question
Posterior cavitatea nazală se deschide prin:
Answer
 • Canaliculul mastoidian
 • Canalul musculotubar
 • Canaliculul coardei timpanice
 • Canaliculul timpanic
 • Coane

Question 13

Question
Sfenoidul, maxila şi palatinul împreună delimitează:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Canalul nervului hipoglos
 • Orificiul rotund
 • Orificiul jugular
 • Toate false

Question 14

Question
Anterior, vârful piramidei temporale delimitează:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Canalul nervului hipoglos
 • Orificiul rotund
 • Orificiul jugular
 • Canalul pterigopalatin (palatin mare)

Question 15

Question
Oasele temporal şi occipital delimitează:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Canalul nervului hipoglos
 • Orificiul rotund
 • Orificiul jugular
 • Canalul pterigopalatin (palatin mare)

Question 16

Question
Bula etmoidală proemină:
Answer
 • În meatul nazal inferior
 • Pe peretele medial al orbitei
 • La baza apofizei zigomatice
 • Pe piramida osului temporal
 • În meatul nazal mediu

Question 17

Question
Canalul nazolacrimal se deschide:
Answer
 • În meatul nazal inferior
 • Pe peretele medial al orbitei
 • La baza apofizei zigomatice
 • Pe piramida osului temporal
 • În meatul nazal mediu

Question 18

Question
Orificiile etmoidale se asociază cu:
Answer
 • Meatul nazal inferior
 • Peretele medial al orbitei
 • Baza apofizei zigomatice
 • Piramida osului temporal
 • Meatul nazal mediu

Question 19

Question
Apertura sinusului sphenoidal se deschide în:
Answer
 • Meatus nasi medius
 • Recesul sfenoetmoidal
 • Fossa pterygopalatina
 • Fossa cranii media
 • Toate corecte

Question 20

Question
Postero-lateral de corpul sfenoidului se deschide:
Answer
 • Canaliculul mastoidian
 • Canalul incisiv
 • Canalul musculotubar
 • Canaliculul timpanic
 • Canalul carotid

Question 21

Question
Cavitatea nazală comunică cu cea bucală prin:
Answer
 • Canaliculul mastoidian
 • Canalul incisiv
 • Canalul musculotubar
 • Canaliculul timpanic
 • Canalul carotid

Question 22

Question
Fosa pterigopalatină comunică cu cavitatea nazală prin:
Answer
 • Foramen rotundum
 • Foramen sphenopalatinum
 • Foramen ovale
 • Fissura pterygomaxillaris
 • Canalis pterygoideus

Question 23

Question
Fosa pterigopalatină comunică cu cavitatea bucală prin:
Answer
 • Foramen sphenopalatinum
 • Canalis pterygoideus
 • Foramen rotundum
 • Canalis palatinus major
 • Canalis condylaris

Question 24

Question
Cavitatea nazală comunică cu fosa pterigopalatină prin:
Answer
 • Foramen sphenopalatinum
 • Canalis palatinus major
 • Canalis pterygoideus
 • Foramen rotundum
 • Canalis ethmoidalis posterior

Question 25

Question
Care oase formează paries inferior orbitae?
Answer
 • Maxilla
 • Os palatinum
 • Os sphenoidale
 • Os lacrimale
 • Os incisivum

Question 26

Question
În recesul sfenoetmoidal se deschide:
Answer
 • Orificiul incisiv
 • Apertura sinusului sfenoid
 • Infundibulul etmoidal
 • Celulele posterioare ale osului etmoid
 • Canalul nazolacrimal

Question 27

Question
Baza craniului se împarte în:
Answer
 • Baza anterioară
 • Baza posterioară
 • Baza externă
 • Baza laterală
 • Baza internă

Question 28

Question
Orificiile bazei externe a craniului, formate la unirea a două sau a mai multor oase:
Answer
 • Stiloid
 • Lacerat
 • Rotund
 • Orificiul extern al canalului carotid
 • Jugular

Question 29

Question
Bolta craniului este formată de:
Answer
 • Solzul osului frontal
 • Partea bazilară a occipitalului
 • Solzul temporalului
 • Oasele parietale
 • Corpul sfenoidului

Question 30

Question
Cu privire la craniul facial:
Answer
 • Osul hioid este palpabil deasupra cartilajului tiroid
 • Pe vârful coarnelor mari ale osului hioid se află tuberculi
 • Porţiunea anterioară a peretelui nazal superior e formată de lamela cribroasă a osului etmoid
 • La formarea septului nazal contribuie: spina nazală a frontalului, rostrul sfenoidal, crestele nazale ale oaselor nazale, palatine şi maxilare
 • Porţiunea posteroinferioară a septului nazal este dată de vomer

Question 31

Question
Cu privire la cavităţile craniului facial:
Answer
 • Pereţii mediali ai orbitelor sunt paraleli, iar cei laterali se află sub un unghi drept unul faţă de altul
 • Canalul optic se află la nivelul unirii peretelui superior al orbitei cu cel medial
 • Sinusul frontal în unele cazuri se extinde în partea anteromedială a peretelui superior al orbitei
 • Peretele orbitar inferior separă orbita de sinusul maxilar
 • Peretele orbitar medial este cel mai gros şi mai rezistent dintre toţi pereţii orbitari

Question 32

Question
Peretele medial al orbitei este format de:
Answer
 • Faţa orbitară a aripilor mari
 • Osul lacrimal
 • Aripele mici
 • Lamela orbitară a osului etmoid
 • Apofiza frontală a maxilei

Question 33

Question
Peretele inferior al orbitei este format de:
Answer
 • Faţa orbitară a osului zigomatic
 • Apofiza frontală a osului zigomatic
 • Fata orbitară a maxilei
 • Apofiza zigomatică a osului frontal
 • Apofiza orbitară a osului palatin

Question 34

Question
Peretele lateral al orbitei este format de:
Answer
 • Lamela laterală a apofizei pterigoide
 • Apofiza zigomatică a osului frontal
 • Feţele orbitare ale aripilor mari ale osului sfenoid
 • Apofiza frontală a maxilei
 • Apofiza frontală a osului zigomatic

Question 35

Question
Orbita comunică cu endobaza craniului prin:
Answer
 • Canalul optic
 • Orificiul rotund
 • Fisura orbitară superioară
 • Fisura orbitară inferioară
 • Orificiile etmoidale

Question 36

Question
Fisura orbitară inferioară este delimitată de:
Answer
 • Apofiza orbitară a osului palatin
 • Osul frontal
 • Faţa orbitară a maxilei
 • Lamela orbitară a osului etmoid
 • Faţa orbitară a aripilor mari ale osului sfenoid

Question 37

Question
Orbita comunică cu cavitatea nazală prin:
Answer
 • Orificiul etmoid anterior
 • Canalul palatin mare
 • Canalul nazolacrimal
 • Orificiul etmoid posterior
 • Canalul optic

Question 38

Question
La formarea peretelui nazal lateral participă:
Answer
 • Osul lacrimal
 • Maxila (fața nazală a corpului și apofizei frontale)
 • Labirintul etmoid (fața lui medială)
 • Osul palatin (lama lui perpendiculară)
 • Toate corecte

Question 39

Question
Septul osos al nasului este constituit de:
Answer
 • Spina nasalis a osului frontal
 • Apofiza frontală a maxilei
 • Lamela perpendiculară a osului etmoid
 • Lamela perpendiculară a osului palatin
 • Vomer

Question 40

Question
Cu privire la craniul în ansamblu:
Answer
 • Baza craniului este mai fragilă decât calvaria
 • Lamela internă a oaselor calvariei este mai rezistentă decât cea externă
 • Fosa craniană medie conţine lobii temporali ai emisferelor cerebrale
 • Orificiul jugular se localizează posterior de fisura pietrooccipitală
 • Orificiul spinos leagă fosa craniană medie cu fosa infratemporală

Question 41

Question
Cu privire la fosa craniană anterioară:
Answer
 • Lamela ciuruită a osului etmoid separă fosa craniană anterioară de cavitatea nazală
 • La nivelul lamei ciuruite se află orificiul orb şi orificiile canalelor etmoidale anterior şi posterior
 • Marginile mediale ale porţiunilor orbitare ale osului frontal acoperă labirintele etmoidale
 • La formarea fosei craniene anterioare participă 3 oase
 • Canalele etmoidale se formează la joncţiunea marginii laterale a lamei cribroase cu osul frontal

Question 42

Question
Cu privire la fosa craniană medie:
Answer
 • În partea centrală a ei se află canalul optic, şanţul prechiasmatic şi şaua turcească
 • În partea anterioară a şeii turceşti se află tuberculul, în cea posterioară – speteaza, iar în mijloc – fosa hipofizară
 • Anterior se află în raport cu orbitele, lateral cu fosa temporală, inferior cu fosa pterigopalatină
 • Posteromedial de orificiul oval se află orificiul lacerat
 • Toate corecte

Question 43

Question
Cu privire la fosa craniană posterioară:
Answer
 • Este cea mai largă şi profundă din cele 3 fose craniene
 • Lateral este delimitată de partea mastoidiană a temporalului şi unghiul mastoidian al parietalului
 • Clivusul este separat de piramida temporală prin fisura petrooccipitală
 • Orificiul mastoidian se deschide în porţiunea superioară a şanţului sinusului transvers
 • Porţiunea anterioară a marei găuri occipitale este mai îngustă decât cea posterioară

Question 44

Question
In fosa craniană posterioară se deschid orificiile:
Answer
 • Jugular
 • Oval
 • Acustic intern
 • Hipoglos
 • Sfenopalatin

Question 45

Question
Fosa infratemporală este delimitată de:
Answer
 • Apofiza pterigoidă a sfenoidului
 • Osul palatin
 • Osul temporal
 • Osul zigomatic
 • Ramurile mandibulei

Question 46

Question
Indicaţi cei 3 pereţi ai fosei pterigopalatine:
Answer
 • Anterior – tuberculul maxilei
 • Lateral – apofiza pterigoidă
 • Posterior– baza apofizei pterigoide
 • Medial – lamela perpendiculară a osului palatin
 • Superior – arcul zigomatic

Question 47

Question
Cu privire la particularităţile de gen ale craniului. La craniul feminin:
Answer
 • Protuberanţa mentală e bine evidenţiată
 • Unghiul mandibulei e înclinat spre interior
 • Orbitele mai mari, distanța între ele mai mică
 • Arcurile superciliare mai slab pronunţate
 • Apofiza mastoidiană e slab pronunţată

Question 48

Question
Cu privire la particularităţile de gen ale craniului. La craniul masculin:
Answer
 • Protuberanţa mentală e bine evidenţiată
 • Unghiul mandibulei e înclinat spre interior
 • Raportul dintre craniul facial și cel cerebral este de 1:4,04
 • Arcurile superciliare şi glabela sunt bine pronunţate
 • Apofiza mastoidiană e slab pronunţată

Question 49

Question
Cu privire la meaturile acustice. Meatul extern:
Answer
 • E delimitat de partea timpanică a osului temporal
 • Se deschide pe faţa posterioară a piramidei temporale
 • Conţine vase sangvine şi nervi
 • Serveşte pentru transmiterea undelor sonore
 • Se află lateral de cavitatea timpanică

Question 50

Question
Cu privire la meaturile acustice. Meatul intern:
Answer
 • Se localizează în partea timpanică a osului temporal
 • Se deschide pe faţa posterioară a piramidei temporale
 • Conţine vase sangvine şi nervi
 • Serveşte pentru transmiterea undelor sonore
 • Se află lateral de cavitatea timpanică

Question 51

Question
Prin osificare desmală se dezvoltă:
Answer
 • Frontalul
 • Parietalul
 • Etmoidul
 • Cornetul nazal inferior
 • Solzul occipitalului

Question 52

Question
Prin osificare condrală se dezvoltă:
Answer
 • Osul lacrimal
 • Sfenoidul
 • Maxila
 • Mandibula
 • Parietalul

Question 53

Question
Şanţul sinusului sagital superior:
Answer
 • Trece pe solzul osului frontal, marginea sagitală a parietalului şi solzul occipitalului
 • Se termină la nivelul orificiului jugular
 • Trece orizontal pe faţa internă a solzului osului occipital
 • Este rectiliniu
 • Se termină în confluiența sinusurilor

Question 54

Question
Şanţul sinusului sigmoidian:
Answer
 • Trece orizontal pe faţa internă a solzului osului occipital
 • Este rectiliniu
 • Se termină la nivelul orificiului jugular
 • Se localizează pe 3 oase: parietal, temporal şi occipital
 • Se află pe marginea superioară a piramidei osului temporal

Question 55

Question
Şanţul sinusului pietros superior:
Answer
 • Se localizează pe 3 oase: parietal, temporal şi occipital
 • Se află pe marginea superioară a piramidei osului temporal
 • Trece pe solzul osului frontal, marginea sagitală a parietalului şi solzul occipitalului
 • Se termină la nivelul sinusului sigmoid
 • Trece orizontal pe faţa internă a solzului osului occipital

Question 56

Question
Şanţul sinusului transvers:
Answer
 • Se termină la nivelul orificiului jugular
 • Trece orizontal pe faţa internă a solzului osului occipital
 • Este rectiliniu
 • Se termină în sectorul superior al şanţului sigmoidian
 • Se localizează pe 3 oase: parietal, temporal şi occipital

Question 57

Question
Osul temporal:
Answer
 • Are atribuție la aparatul auditiv
 • Fosetă trohleară
 • Lamă perpendiculară
 • Linii nucale
 • Canal carotidian

Question 58

Question
Osul sfenoid:
Answer
 • Aripi mici
 • Fisura orbitală superioară
 • Lamă perpendiculară
 • Șanțul prechiasmatic
 • Canal carotidian

Question 59

Question
Osul sfenoid:
Answer
 • Creasta infratemporală
 • Orificiul spinos
 • Unghi sfenoid
 • Lamelă orbitară
 • Canal optic

Question 60

Question
Osul parietal:
Answer
 • Tubercul faringian
 • Foveole granulare
 • Unghi sfenoid
 • Șanțul sinusului sigmoid
 • Canal optic

Question 61

Question
Osul temporal:
Answer
 • Lamă cribroasă
 • Canal carotidian
 • Şanţ al sinusului sigmoidian
 • Apofiză clinoidă posterioară
 • Apertura canaliculului vestibular

Question 62

Question
Osul etmoid:
Answer
 • Lamă cribroasă
 • Cornet nazal suprem
 • Șanţ al sinusului sagital superior
 • Apofiză clinoidă posterioară
 • Linie nucală inferioară

Question 63

Question
Vomerul:
Answer
 • Aripi
 • Tubercul marginal
 • Os al viscerocraniului
 • Lamă perpendiculară
 • Formează septul nasal

Question 64

Question
Maxila:
Answer
 • Are corp și 4 apofize
 • Tubercul marginal
 • Orificiul infraorbitar
 • Fața infratemporală
 • Şanţ lacrimal

Question 65

Question
Formaţiuni anatomice situate pe faţa anterioară a corpus maxillae:
Answer
 • Fossa canina
 • Sulcus infraorbitalis
 • Foramen infraorbitale
 • Tuber maxillae
 • Juga alveolaria

Question 66

Question
Formaţiuni anatomice situate pe processus alveolaris mandibulae?
Answer
 • Alveolae dentales
 • Septa interalveolaria
 • Septa interradicularia
 • Juga alveolaria
 • Toate corecte

Question 67

Question
Şanţul sinusului sigmoid traversează:
Answer
 • Osul temporal
 • Osul occipital
 • Osul sfenoid
 • Osul frontal
 • Osul parietal

Question 68

Question
Cu privire la fosa craniană anterioară:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Orificiul orb
 • Fisura pterigomaxilară
 • Creasta cocoșului
 • Orificiul acustic intern

Question 69

Question
Care oase participă la formarea fossa cranii anterior?
Answer
 • Os frontale
 • Os ethmoidale
 • Os parietale
 • Os sphenoidale
 • Os incisivum

Question 70

Question
În fosa craniană medie se disting:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Orificiul spinos
 • Fisura pterigomaxilară
 • Orificiul rotund
 • Orificiul acustic intern

Question 71

Question
Orificii localizate în fossa cranii media?
Answer
 • Foramen spinosum
 • Foramen magnum
 • Foramen lacerum
 • Foramen jugulare
 • Foramen caecum

Question 72

Question
Comunicărle fossa cranii media cu orbita:
Answer
 • Canalis opticus
 • Fissura orbitalis inferior
 • Fissura orbitalis superior
 • Foramen ovale
 • Foramen sphenopalatinum

Question 73

Question
Orificii din fosa craniană posterioară:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Orificiul mare occipital
 • Fisura pterigomaxilară
 • Orificiul sfenopalatin
 • Orificiul acustic intern

Question 74

Question
Comunicări din fossa cranii posterior spre exobaza craniului:
Answer
 • Foramen ovale
 • Foramen jugulare
 • Apertura canaliculi vestibuli
 • Foramen magnum
 • Foramen spinosum

Question 75

Question
Cu privire la fosa infratemporală:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Fisura orbitală inferioară
 • Fisura pterigomaxilară
 • Orificiul sfenopalatin
 • Orificiul oval și spinos

Question 76

Question
Pereţi ai fossa infratemporalis:
Answer
 • Lamina lateralis processus pterygoideus
 • Lamina medialis processus pterygoideus
 • Tuber maxillae
 • Lamina perpendicularis ossis palatini
 • Os zygomaticum

Question 77

Question
Comunicările fossa infratemporalis:
Answer
 • Fissura pterygomaxillaris
 • Fissura orbitalis inferior
 • Foramen sphenopalatinum
 • Fissura orbitalis superior
 • Canalis condylaris

Question 78

Question
Cu privire la comunicările fosei pterigopalatine:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Orificiul rotund
 • Fisura pterigomaxilară
 • Orificiul sfenopalatin
 • Canalul pterigoid

Question 79

Question
Evidenţiaţi formaţiunile anatomice care formează pereţii fosei pterigopalatine:
Answer
 • Lamina perpendicularis ossis palatini
 • Tuber maxillae
 • Processus pterygoideus
 • Ramus mandibulae
 • Processus pyramidalis

Question 80

Question
Cu privire la meatul nazal superior:
Answer
 • Orificiul incisiv
 • Apertura sinusului sfenoid
 • Infundibulul etmoidal
 • Celulele posterioare ale osului etmoid
 • Canalul nazolacrimal

Question 81

Question
Cu privire la meatul nazal mediu:
Answer
 • Orificiul incisiv
 • Apertura sinusului etmoid
 • Infundibulul etmoidal
 • Celulele anterioare ale osului etmoid
 • Apertura sinusului maxilar

Question 82

Question
Cu privire la meatul nazal inferior:
Answer
 • Orificiul incisiv
 • Apertura sinusului etmoid
 • Infundibulul etmoidal
 • Celulele anterioare ale osului etmoid
 • Canalul nazolacrimal

Question 83

Question
Cu privire la peretele superior al orbitei:
Answer
 • Format de 3 oase: sfenoid, zigomatic şi frontal
 • Fosa glandei lacrimale
 • Şanţul infraorbitar
 • Canalul optic
 • Fosa trohleară

Question 84

Question
Cu privire la peretele inferior al orbitei:
Answer
 • Format de 3 oase: sfenoid, zigomatic şi frontal
 • Fosa sacului lacrima
 • Şanţul infraorbitar
 • Apofiza orbitală a palatinului
 • Fosa trohleară

Question 85

Question
Cu privire la peretele lateral al orbitei:
Answer
 • Format de 2 oase: sfenoid şi zigomatic
 • Fosa sacului lacrimal
 • Şanţul infraorbitar
 • Canalul optic
 • Orificiul zigomatico-orbitar

Question 86

Question
Care oase formează paries lateralis orbitae?
Answer
 • Os zygomaticum
 • Os sphenoidale
 • Maxilla
 • Os frontale
 • Os palatinum

Question 87

Question
Care oase formează paries medialis orbitae?
Answer
 • Os ethmoidale
 • Os sphenoidale
 • Maxilla
 • Os lacrimale
 • Os frontale

Question 88

Question
Cu privire la peretele medial al orbitei:
Answer
 • Format de 3 oase: sfenoid, zigomatic şi frontal
 • Fosa sacului lacrimal
 • Şanţul infraorbitar
 • Orificiul etmoidal posterior
 • Osul lacrimal

Question 89

Question
Orificiile pereţilor orbitei:
Answer
 • Foramen ethmoidale anterius
 • Foramen ovale
 • Foramen ethmoidale posterius
 • Foramen zygomaticoorbitale
 • Foramen spinosum

Question 90

Question
Se asociază cu osul temporal:
Answer
 • Canalul inciziv
 • Apertura piriformă
 • Peştera mastoidiană
 • Fisura orbitară inferioară
 • Cavitatea timpanică

Question 91

Question
Se asociază cu fisura pietrotimpanică:
Answer
 • Cavitatea timpanică
 • Orificiul inferior al canaliculului timpanic
 • Nervii cranieni VII şi VIII
 • Coarda timpanică
 • Ramura auriculară a nervului vag

Question 92

Question
Se referă la orificiul stilomastoidian:
Answer
 • Nervul facial
 • Orificiul inferior al canaliculului timpanic
 • Nervii cranieni VII şi VIII
 • Coarda timpanică
 • Osul temporal

Question 93

Question
Cu privire la asocierea canaliculului mastoidian:
Answer
 • Osul temporal
 • Orificiul inferior al canaliculului timpanic
 • Nervii cranieni VII şi VIII
 • Fosa jugulară
 • Ramura auriculară a nervului vag

Question 94

Question
Cu privire la asocierea meatului acustic intern:
Answer
 • Piramida osului temporal
 • Orificiul inferior al canaliculului timpanic
 • Nervii cranieni VII şi VIII
 • Fosa craniană posterioară
 • Ramura auriculară a nervului vag

Question 95

Question
Care oase formează septul nazal osos?
Answer
 • Os frontale
 • Vomer
 • Os lacrimale
 • Os ethmoidale
 • Os incisivum

Question 96

Question
Care oase formează peretele lateral al cavităţii nazale?
Answer
 • Os lacrimale
 • Os zygomaticum
 • Os ethmoidale
 • Os palatinum
 • Vomer

Question 97

Question
Care din sinusurile paranazale se deschid în meatul nasal mediu?
Answer
 • Sinus sphenoidalis
 • Sinus frontalis
 • Cellulae ethmoidales anteriores et mediae
 • Cellulae ethmoidalis posterior
 • Sinus maxillaris

Question 98

Question
Care oase formează palatul osos?
Answer
 • Vomer
 • Os palatinum
 • Os hyoideum
 • Maxilla
 • Os incisivum

Question 99

Question
Particularităţile craniului nou-născutului:
Answer
 • Prezenţa fontanelelor
 • Tuberii frontali şi parietali bine pronunţaţi
 • Volum redus al cavităţilor sinusurilor paranasale
 • Lipsa apofizelor mastoidiene
 • Prezenţa sinostozei sfenooccipitale
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapa conceptual Cartílago y hueso
Valentina Alvarez
Hemisferios cerebrales
Jason Camisan
Mapa mental análisis del movimiento.
Genis Rodriguez
Examen 1
Andrea Flores
Nombres anatómicos en latín de huesos
Isidora Vennik C
Sistema Circulatório
Nathália Souza
Mediastino
Jennifer Bolivar
Neuronas y Sinapsis
Kathia Morales
CAVIDAD NASAL
Val Gallardo
Músculos de la cintura pelvica
Mariana Salgar