Prova ciències naturals: relacions tròfiques

lidia dominguez
Quiz by lidia dominguez, updated more than 1 year ago
lidia dominguez
Created by lidia dominguez over 2 years ago
3
0

Description

xarxes trofiques

Resource summary

Question 1

Question
Al observar un terreny ple d'herba i altres plantes, es pot veure com els grills i altres insectes mengen les plantes, i a la vegada com els ratolins es mengen els grills i altres insectes i només les serps es mengen els ratolins. Aquesta situació descriu:
Answer
 • Una piràmide d'energia
 • El fluxe d'energia
 • Una cadena alimenticia

Question 2

Question
De les següents afirmacions es falç que...
Answer
 • Tots els éssers vius necessiten energia per tal de realitzar les seves funcions vitals.
 • La majoria d'organismes obtenen energia directa o indirectament del sol.
 • Només obtenen energia aquells organismes que s'alimenten de plantes.
 • Les bactèries obtenen energia dels organismes en descomposició.

Question 3

Question
Els organisme obtenen l'energia a través de l'exercici físic i l'aigua.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Les plantes són organismes autòtrofs productors, que significa que:
Answer
 • S'alimenten d'altres organismes
 • Són la última baula de la cadena alimenticia
 • S'alimenten d'organismes en descomposició
 • Produeixen el seu aliment i són la primera baula de la cadena alimenticia

Question 5

Question
Segons la seva alimentació, els organismes es classifiquen en:
Answer
 • Productors, onmívors, carnívors i herbívors
 • Energètics i no energètics
 • ovípars i vivípars
 • Cap de les respostes és correcta

Question 6

Question
La imatge ens mostra:
Answer
 • Un organisme productor
 • Consumidor terciari
 • Consumidor primari
 • Descomponedors

Question 7

Question
Les relacions alimentaries d'un ecosistema no són tan senzilles com les cadenes alimentaries ja que si fos així, la desaparició d'una [blank_start]baula[blank_end], suposaria també la [blank_start]desaparició[blank_end] d'altres espècies que s'alimenten d'aquesta. Per això, la majoria d'espècies [blank_start]tenen més d'un aliment[blank_end], la qual cosa els permet sobreviure [blank_start]més fàcilment[blank_end].
Answer
 • baula
 • consumidor
 • augment
 • desaparició
 • tenen més d'un aliment
 • tenen una única font d'aliment
 • amb més dificultats
 • més fàcilment

Question 8

Question
Només un 10% de l'energía d'un organisme passa d'un nivell de la cadena a un altre, això és degut a que:
Answer
 • Una part s'utilitza per realitzar funcions bàsiques i una altre part es degrada en forma de calor.
 • L'energía es degrada totalment a l'ambient en forma de calor.
 • L'organisme emmagatzema una part de l'energia per quan no en tingui.
 • L'energia és perd a mida que passa el temps.

Question 9

Question
Un nivell tròfic és cada nivell de la cadena alimentària
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Com canvien els ecosistemes?
Answer
 • Només de forma natural
 • De forma natural i per intervenció humana
 • Cap resposta és correcta

Question 11

Question
Quina seria la conseqüència de la desaparició d'una baula?
Answer
 • Només un organisme sortiria beneficiat
 • No hi ha problemes per la desaparició d'una baula
 • Es desequilibrarien els nivells tròfics i el propi ecosistema busca l'equilibri

Question 12

Question
La característica dels consumidors és que...
Answer
 • Fabriquen el seu propi aliment.
 • S'alimenten d'altres éssers vius.

Question 13

Question
Al fons marí, s'estableixen xarxes tròfiques [blank_start]semblants[blank_end] a la terrestre. En aquest medi, els productors d'aquesta xarxa són el [blank_start]fitoplàcton[blank_end] i les [blank_start]algues[blank_end]. Els bacteris són els [blank_start]descomponedor[blank_end]s i el zooplàcton és el consumidor [blank_start]primari[blank_end]. La carpa esdevé consumidor [blank_start]secundari[blank_end].
Answer
 • fitoplàcton
 • algues
 • descomponedor
 • primari
 • secundari
 • semblants
 • diferents
 • zooplàcton
 • restes orgàniques
 • productors
 • terciari
 • baula

Question 14

Question
A la base de la cadena tròfica els productors són els [blank_start]més abundants[blank_end]. Al segon nivell trobem els consumidors [blank_start]primaris[blank_end] que són més abundants. Al [blank_start]tercer[blank_end] nivell trobem els consumidors secundaris. Al quart nivell trobem els consumidors terciaris que són [blank_start]omnívors i depredadors[blank_end]. Tanca la cadena els [blank_start]descomponedors[blank_end] .
Answer
 • més abundants
 • menys abundants
 • primaris
 • secundaris
 • tercer
 • desè
 • omnívors i depredadors
 • només depredadors
 • cap de les dues és correcta
 • descomponedors
 • fongs
Show full summary Hide full summary

Similar

Alimentos y salud
Maribel Beltran Parra
Cell Transport
Elena Cade
PSBD TEST # 3_1
yog thapa
1PR101 2.test - Část 18.
Nikola Truong
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Mapa Conceptual Comportamientos
kariina jaime
LA INICIACION LITERARIA
Monica Violeta Toro López
Atención, Memoria y Lenguaje
Alex Rose
EMPRESA Y SUS MERCADOS
Archy jesus ruiz
River Processes and Landforms
Amber Patel
JavaScript
Melissa Nogueda