Балкански полуостров

Адреяна Янкова
Quiz by , created 9 months ago

Quiz on Балкански полуостров, created by Адреяна Янкова on 02/19/2019.

380
0
0
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова 9 months ago
Карта Европы
Ольга Горина
Diffusion and osmosis
eimearkelly3
Food Technology - Functions of ingredients
evie.daines
Statistics Equations & Graphs
Andrea Leyden
Maths GCSE - What to revise!
sallen
Втори вариант за входно ниво 9 клас
Адреяна Янкова
Примерен тест за входно ниво 6 клас
Адреяна Янкова
География на растениевъдството
Адреяна Янкова
География Изходно
Syni Georgieva
Хардуер - 7 клас
Надежда Андонова

Question 1

Question
Коя от посочените крайбрежни форми НЕ се намира в Егейско море?
Answer
 • Солунският залив
 • Цикладските острови
 • полуостров Атон
 • Триесткият залив

Question 2

Question
Вярно ли е твърдението, че Балканският полуостров се намира на границата на Европа с Африка?
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Кои две реки са северна граница на Балканския полуостров?
Answer
 • Дунав
 • Сава
 • Морава
 • Тиса

Question 4

Question
Далматинският тип бряг е характерен за:
Answer
 • Адриатическо море
 • Йонийско море
 • Черно море
 • Егейско море

Question 5

Question
Най-високият връх на Балканския полуостров е [blank_start]Мусала[blank_end]. Той се намира в планината [blank_start]Рила[blank_end]. Важна климатична преграда за нахлуващите студени въздушни маси от север е [blank_start]Стара планина[blank_end], а за тези, които нахлуват от запад са [blank_start]Динарските планини[blank_end].
Answer
 • Мусала
 • Олимп
 • Вихрен
 • Ботев
 • Рила
 • Олимп
 • Пирин
 • Стара планина
 • Средна гора
 • Динарски планини
 • Динарските планини
 • Стара плаанина
 • Родопа

Question 6

Question
Най-големи находища на въглища на Балканския полуостров са:
Answer
 • на п-в Истрия, п-в Пелопонес, Горнотракийската низина
 • в Дунавската равнина, Косовската котловина и Динарските планини
 • планината Олимп, планината Пинд, Беломорската низина
 • Македоно-Тракийският масив и Егейското крайбрежие

Question 7

Question
Най-голямото езеро на Балканския полуостров е [blank_start]Шкодренското езеро[blank_end]. Ледникови езера има в планините Рила, [blank_start]Пирин[blank_end] и Олимп.
Answer
 • Шкодренското езеро
 • Преспанското езеро
 • Охридското езеро
 • Пирин
 • Родопа
 • Пинд

Question 8

Question
За коя природна зона са характерни кипариси, маслини, смокини, чакали и канелени почви?
Answer
 • степи и лесостепи
 • широколистни гори
 • планинска природна област
 • твърдолистни и вечнозелени гори и храсти

Question 9

Question
За коя природна зона на Балканския полуостров е характерен този пейзаж?
Answer
 • степи и лесостепи
 • твърдолистни и вечнозелени гори и храсти
 • планинска природна област
 • широколистни гори

Question 10

Question
Коя двойка "страна-езикова група" е грешна?
Answer
 • румънци-романска
 • сърби-романска
 • македонци-славянска
 • албанци-друга

Question 11

Question
Постави имената на релефните форми на правилните места.
Answer
 • Стара планина
 • Средна гора
 • Родопа
 • Динарски планини
 • Пинд
 • Сакар
 • Пирин
 • Рила
 • Витоша
 • Осогово
 • Шар планина
 • Олимп
 • Горнотракийска низина
 • Албанска низина
 • Долнотракийска низина
 • Скопска котловина
 • Долнодунавска низина
 • Беломорска низина

Question 12

Question
За коя климатична област на Балканския полуостров се отнася климатограмата?
Answer
 • преходната
 • умерената
 • планинската
 • континентално-средиземноморската

Question 13

Question
Кои от териториите на полуострова се отличават с малка гъстота на населението?
Answer
 • районите около големите градове
 • крайбрежието на полуострова
 • островите в Егейско море
 • поречията на реките Дунав и Сава

Question 14

Question
За кой народ на Балканския полуостров се отнася следното: "Живеят в западните части. Изповядват ислям, наследници са на древните илири, отличават се с висока раждаемост"?
Answer
 • черногорци
 • албанци
 • бошняци
 • сърби

Question 15

Question
Страната на Балканския полуостров, която с най-малка площ и голяма гъстота на населението е:
Answer
 • Сърбия
 • Черна гора
 • Гърция
 • Косово

Question 16

Question
Столицата на Румъния е [blank_start]Букурещ[blank_end]. Столицата на Хърватия е [blank_start]Загреб[blank_end]. Столицата на Албания е [blank_start]Тирана[blank_end]. Столицата на Словения е [blank_start]Любляна[blank_end].
Answer
 • Букурещ
 • Клуж Напока
 • Тимишоара
 • Загреб
 • Дубровник
 • Задар
 • Тирана
 • Вльора
 • Шкодра
 • Любляна
 • Постойна
 • Лития

Question 17

Question
Кое от изброените НЕ е пристанище на Балканския полуостров?
Answer
 • Сплит
 • Скопие
 • Дуръс
 • Солун

Question 18

Question
Постави имената на реките на правилните места.
Answer
 • Тунджа
 • Марица
 • Дрина
 • Сава
 • Вардар
 • Дрин
 • Струма
 • Арда

Question 19

Question
Най-големи производители на цитрусови плодове, маслини и памук на Балканския полуостров са:
Answer
 • Гърция, Албания
 • Сърбия, Румъния
 • България, Македония
 • Хърватия, Черна гора

Question 20

Question
Коя от страните на Балканския полуострав става член на ЕС през 2007 година?
Answer
 • Гърция
 • Македония
 • Румъния
 • Хърватия