Organe de Simt

Dorik Adri
Quiz by Dorik Adri, updated 10 months ago
8
1
0

Description

histo Quiz on Organe de Simt, created by Dorik Adri on 02/24/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Sclerotica globului ocular reprezintă:
Answer
 • o membrană formată din ţesut conjunctiv dens
 • o membrană vasculară
 • o membrană formată din ţesut conjunctiv lax
 • epiteliu pluristratificat necornificat
 • lamele dense, formate din fibre colagene paralele cu fibroblastele plate şi fibre elastice solitare

Question 2

Question
În stratul nuclear intern al retinei sunt amplasate următoarele tipuri de celule:
Answer
 • nervoase orizontale
 • pigmentare
 • nervoase bipolare
 • neurosensoriale cu bastonaşe şi conuri
 • amacrine

Question 3

Question
În coroida globului ocular deosebim:
Answer
 • stratul supracoroid
 • stratul vascular
 • stratul coriocapilar
 • complexul bazal
 • stratul pigmentar

Question 4

Question
Selectaţi celulele epiteliului mucoasei olfactive:
Answer
 • celule olfactive neurosenzoriale
 • epiteliocitele de susţinere
 • epiteliocite bazale
 • celule ciliate
 • celule caliciforme

Question 5

Question
Selectaţi celulele unui mugure gustativ:
Answer
 • epiteliocite bazale
 • exocrinocite caliciforme
 • epiteliocite senzoriale gustative
 • epiteliocite de susţinere
 • epiteliocite ciliate

Question 6

Question
În cornee deosebim:
Answer
 • epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat
 • membrana limitantă anterioară
 • membrana limitantă posterioară
 • vase sanguine
 • vase limfatice

Question 7

Question
Stratul granular (nuclear) intern al retinei este format de corpurile neurocitelor:
Answer
 • bipolare
 • amacrine
 • orizontale
 • ganglionare
 • pseudounipolare

Question 8

Question
Celulele senzoriale ce posedă stereocili la polul apical sunt întâlnite în:
Answer
 • bulbul olfactiv
 • organul Corti
 • macula saculei sferice
 • macula saculei eliptice
 • crestele ampulare

Question 9

Question
Cristalinul globului ocular:
Answer
 • este de provenienţă ectodermală
 • este de provenienţă neurală
 • constituie un element al aparatului fotoreceptor
 • este format din fibre cristalinice şi capsulă
 • constituie un element al aparatului de acomodare

Question 10

Question
Celulele fotosensibile ale retinei ochiului
Answer
 • sunt de provenienţă entodermală
 • sunt de provenienţă neurală
 • sunt de 2 tipuri
 • formează stratul nuclear intern al retinei
 • formează stratul plexiform intern al retinei

Question 11

Question
Corneea este:
Answer
 • porţiunea anterioară a tunicii fibroase a globului ocular
 • alcătuită din 5 straturi
 • acoperită la exterior de epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
 • bogată în terminaţiuni nervoase
 • bogată în vase sanguine şi pigmentocite

Question 12

Question
Canalul cochlear al melcului urechii interne:
Answer
 • conţine endolimfa
 • conţine perilimfa
 • conţine creste ampulare şi macula
 • înconjoară labirintul osos
 • conţine organul spiral Corti

Question 13

Question
Corneea:
Answer
 • conţine numeroase capilare
 • conţine numeroase terminaţiuni nervoase libere
 • este un component al aparatului dioptric
 • este un component al aparatului de acomodaţie
 • este un component al aparatului de recepţie

Question 14

Question
Celulele neurosenzoriale cu conuri şi bastonaşe participă la formarea următoarelor straturi ale retinei:
Answer
 • fotosensibil
 • nuclear extern
 • plexiform extern
 • nuclear intern
 • plexiform intern

Question 15

Question
Celulele neurosenzoriale cu con ale retinei:
Answer
 • segmentele externe sunt alcătuite din discuri închise
 • segmentele externe sunt alcătuite din semidiscuri
 • conţin iodopsină
 • conţin rodopsină
 • reprezintă receptorii vederii cromatice

Question 16

Question
Pereţii canalului cochlear sunt formaţi de:
Answer
 • membrana tectoria
 • membrana vestibulară
 • stria vasculară
 • lama bazilară
 • rampa vestibulară

Question 17

Question
Stratul nuclear intern al retinei conţine:
Answer
 • corpul şi nucleul celulei cu con
 • corpul şi nucleul celulei ganglionare
 • corpul şi nucleul celulei bipolare
 • corpul şi nucleul celulei orizontale
 • corpul şi nucleul celulei amacrine

Question 18

Question
Mugurile gustativ conţine:
Answer
 • celule caliciforme
 • celule senzoepiteliale
 • celule endocrine
 • celule de susţinere
 • celule bazale

Question 19

Question
În stratul nuclear extern al retinei sunt situate:
Answer
 • corpurile neuronilor orizontali
 • corpurile neuronilor bipolari
 • corpurile neuronilor amacrini
 • corpurile neuronilor ganglionari
 • corpurile neuronilor neurosenzoriali

Question 20

Question
Celulele neurosenzoriale cu con ale retinei:
Answer
 • reprezintă receptorii vederii diurne
 • se dezvoltă din cupa optică a tubului neural
 • conţin pigmenţi vizuali de divers tip
 • axonul formează legătura sinaptică cu celula ganglionară
 • fotonii activează pigmentul vizual din segmentele externe

Question 21

Question
Macula părţii vestibulare a labirintului membranos a urechii interne conţine structurile:
Answer
 • stereocili
 • membrana tectoria
 • membrana otolitică
 • cristale de carbonat de calciu
 • kinocil

Question 22

Question
Organul văzului. Indicaţi derivatele coroidei:
Answer
 • corneea
 • irisul
 • cristalinul
 • corpul ciliar
 • corpul vitros

Question 23

Question
Celulele senzoepiteliale externe ale organului auditiv:
Answer
 • sunt situate pe epiteliocitele de susţinere externe într-un singur rând
 • sunt situate pe epiteliocitele de susţinere externe în 4-5 rânduri
 • posedă stereocili cu aranjament liniar
 • posedă stereocili cu aranjament în formă de litera V
 • stereocilii au în componenţa sa proteine contractile

Question 24

Question
Corneea ochiului:
Answer
 • face parte din aparatul dioptric al ochiului
 • nu conţine vase sanguine
 • conţine terminaţiuni nervoase
 • stroma ei e formată din ţesut conjunctiv fibros lax neordonat
 • epiteliul anterior al ei este pluristratificat pavimentos cornificat

Question 25

Question
Coroida:
Answer
 • este tunica externă a globului ocular
 • conţine un număr mare de melanocite
 • asigură trofica retinei ochiului
 • reglează tensiunea şi temperatura intraoculară
 • irisul şi corpul ciliar sunt derivate a coroidei

Question 26

Question
Mugurii gustativi:
Answer
 • se conţin în papilile valate, foliate şi fungiforme ale limbii
 • se conţin în papilile valate, foliate şi filiforme ale limbii
 • se conţin în papilile valate, filiforme şi fungiforme ale limbii
 • conţin două tipuri de celule
 • conţin patru tipuri de celule
Show full summary Hide full summary

Similar

Szkiełka
Olga Eulalia
HISTO BONE II LECTURE
andrea ballengee
mcq on skin
عمدة ميتوز
Newton's Three Laws of Motion
PatrickNoonan
Physics Revision
Tom Mitchell
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
Psychology A1
Ellie Hughes
GCSE REVISION TIMETABLE
holbbox
Conocimiento General de Aeronaves
Adriana Forero
Britain and World War 2
Sarah Egan
Tips for Succeeding on the Day of the Exam
Jonathan Moore