Να επιλέξετε τη σωστή φωνή και συζυγία των ρημάτων

Μάτα Μάτα
Quiz by Μάτα Μάτα, updated more than 1 year ago
Μάτα Μάτα
Created by Μάτα Μάτα almost 7 years ago
523
0

Description

Quiz on Να επιλέξετε τη σωστή φωνή και συζυγία των ρημάτων, created by Μάτα Μάτα on 12/08/2014.

Resource summary

Question 1

Question
κοιμηθήκατε
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β συζυγία

Question 2

Question
έχετε εκμεταλλευτεί
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 3

Question
θα έχω βρει
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 4

Question
βράχηκα
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 5

Question
θα βαφτώ
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 6

Question
πλένατε
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 7

Question
είχα χτενιστεί
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 8

Question
θα χτυπιέσαι
Answer
 • ενεργητική φωνή και α΄ συζυγία
 • ενεργητική φωνή και β΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και α΄ συζυγία
 • παθητική φωνή και β΄ συζυγία

Question 9

Question
προσπερνώ
Answer
 • β΄ συζυγία και α΄ τάξη
 • β΄ συζυγία και β΄ τάξη

Question 10

Question
είχε φοβηθεί
Answer
 • β΄ συζυγία και α΄τάξη
 • β΄ συζυγία και β΄ τάξη
Show full summary Hide full summary

Similar

All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Jekyll and Hyde
elliesussex
Biological Molecules Definitions
siobhan.quirk
Macbeth Scene Summaries
Ebony1023
Cold War Timeline
jacksearle
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Mai Sin Más
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
Guia rápido: Bem-vindo a GoConqr
miminoma
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque