Grafies 'b' i 'v' (Àlex Lluch

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 2 years ago
10
0

Description

Teoria sobre les fricatives labiodentals 'b' i 'v'. Activitat feta per Àlex Lluch.

Resource summary

Question 1

Question
Escrivim «[blank_start]b[blank_end]»... • Abans de «I» ([blank_start]notable[blank_end]) i [blank_start]«r»[blank_end] (abreviatura) • Després de «m»: cambrer, bomber, [blank_start]embolic[blank_end], embellir... Excepcions: circumval·lació, [blank_start]tramvia[blank_end]... • En les paraules que comencen amb [blank_start]ab-[blank_end] (absurd), ob- ([blank_start]obscur[blank_end]), [blank_start]sub-[blank_end] (súbdit) Excepcions: apte, optar, [blank_start]òptim[blank_end], òptic... • Quan alterna amb «p» en paraules de la mateixa família: llop-[blank_start]llobató[blank_end], [blank_start]rep[blank_end]-rebia, sap-[blank_start]saber[blank_end]...
Answer
 • b
 • v
 • notable
 • «r»
 • embolic
 • tramvia
 • ab-
 • obscur
 • sub-
 • òptim
 • llobató
 • rep
 • saber

Question 2

Question
Escrivim [blank_start]«v»[blank_end]... • Després de «n»: [blank_start]canvi[blank_end], enveja, envoltar, invent... • Quan alterna amb [blank_start]«u»[blank_end] en paraules de la mateixa família: blau-[blank_start]blavor[blank_end], [blank_start]neu[blank_end]-nevar, clau-[blank_start]clavar[blank_end]... • En les terminacions del pretèrit [blank_start]imperfet[blank_end] d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació: ballava, [blank_start]cantaves[blank_end]... • En totes les formes del verb [blank_start]«haver»[blank_end] que contenen aquest so: havem, haveu, havia, havíem...
Answer
 • «v»
 • "b"
 • canvi
 • cambi
 • «u»
 • blavor
 • neu
 • clavar
 • imperfet
 • perfet
 • cantaves
 • «haver»
 • haber
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
català b/v
vinyet.albors201
Invertir en Divisas
Virginia Vera
Català: B - V
Silvia Soteras Gibert
Dictat interactiu sobre les vocals 'a' i 'e' (Àlex Lluch
Àlex Lluch
Test 1 ESO
Gema Palazón
Dictat 6 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Errors ortogràfics d'alumnes 3r ESO (Àlex Lluch)
Àlex Lluch