Élettan Teszt Egyválasztós

b.horvath1992
Quiz by b.horvath1992, updated more than 1 year ago
b.horvath1992
Created by b.horvath1992 over 6 years ago
551
0

Description

Quiz on Élettan Teszt Egyválasztós, created by b.horvath1992 on 12/16/2014.

Resource summary

Question 1

Question
1. Az eikosanoidokra jellemző:
Answer
 • a) emeli a vérnyomást
 • b) fokozza az NA+/H+ kotranszporter működését a nephronban
 • c) értágulatot hoz létre
 • d) szisztémás ható humorális anyag

Question 2

Question
2. A vénás vér PO2 parciális nyomása:
Answer
 • a) 46 Hgmm
 • b) 40%
 • c) 60 Hgmm
 • d) 40 Hgmm

Question 3

Question
3. A kilégzési tartalék levegőre jellemző:
Answer
 • a) a maximális kilégzés után a tüdőbe maradó levegő mennyisége
 • b) erőltetett kilégzéssel kipréselhető levegő mennyisége
 • c) értéke 2000-2500 ml
 • d) nyugodt kilégzés végén a tüdőben maradt levegő mennyiségét jelenti

Question 4

Question
4. A Goltz-reflexre jellemző:
Answer
 • a) belégzéskor hatására csökken a szívfrekvencia
 • b) hatása szívlassulás
 • c) a szívműködést nem befolyásolja
 • d) hatása szívgyorsulás

Question 5

Question
5. A negatív bathmotrop hatásra jellemző:
Answer
 • a) csökkenti a szívizom ingerlékenységét
 • b) csökkenti az ingerképzés frekvenciáját
 • c) szimpatikus idegrendszeri hatás
 • d) adrenalin felszabadulás jellemzi

Question 6

Question
6. Az angiotenzin II-re jellemző:
Answer
 • a) felszabadulását a vér CO2 csökkenése okozza
 • b) víz ürítését indukálja
 • c) negatív chronotrop hatással rendelkezik az adrenalin elválasztás megindításával
 • d) simaizom összehúzódást okoz az erek falában

Question 7

Question
7. A szív saját vérátáramlására jellemző:
Answer
 • a) a hypoxia szűkíti a coronariaereket
 • b) dyastole kezdetén retrograd áramlik a coronariaerekbe a vér
 • c) kolinerg receptorokon keresztül érszűkület jön létre a coronariakban
 • d) adrenalin hatására stresszben értágulat jön létre a coronariakban

Question 8

Question
8. Melyik állítás igaz filtráció esetében:
Answer
 • a) EHP > EOP
 • b) Pi < Pv
 • c) EHP < EOP
 • d) PA > Pa

Question 9

Question
1. A harántcsíkolt izom a vér teljes O2 tartalmát képes felvenni.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 10

Question
2. Minden bronchus elágazódása után a bronchustér nő.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 11

Question
3. A surfactant növeli a felületi feszültséget az alveolusban.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 12

Question
4. A perctérfogat a verőtérfogat és a systolés nyomás szorzata.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 13

Question
1. nitrogén-monokszid
Answer
 • a) vasodilatációt okoz
 • b) vasocontrictiot okoz
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 14

Question
2. Hypoxia
Answer
 • a) vasodilatációt okoz
 • b) vasocontrictiot okoz
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 15

Question
3. Endothelin
Answer
 • a) vasodilatációt okoz
 • b) vasocontrictiot okoz
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 16

Question
4. Kininek
Answer
 • a) vasodilatációt okoz
 • b) vasocontrictiot okoz
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 17

Question
1. A szívben létrejövő nyomásváltozásokra jellemző
Answer
 • a) az atrioventriculáris billentyűk nyitottak, amikor a kamrában uralkodó nyomás meghaladja a pitvarit
 • b) az atrioventriculáris billentyűk zártak, amikor a pitvarokban a nyomás nagyobb mint a kamrákban
 • c) a szívbillentyűk nyitott vagy zárt állapotát az üregekben, nagyerekben lévő nyomás különbsége határozza meg
 • d) legerősebb systole teljesen kiüríti a kamrát

Question 18

Question
2. Az Einthoven-féle bipoláris elvezetések esetén a II. elvezetés helyei?
Answer
 • a) jobb kar - bal láb
 • b) jobb kar - jobb láb
 • c) bal kar - bal láb
 • d) bal kar - jobb kar

Question 19

Question
3. A heterometriás szabályozásra jellemző:
Answer
 • a) utóterhelés esetén a systolé ereje nő 10-15 sytole után
 • b) a sarcomer megrövidül
 • c) a végdiastolés térfogat csökken praeload esetén
 • d) a kontraktilis myociták Ca2+ érzékenysége nő

Question 20

Question
4. Az ingerületképzésre- és vezetésre jellemző:
Answer
 • a) elsődleges ritmusgeneráló az AV-csomó
 • b) a jobb pitvarban, a v. cava beszájadzásánál helyezkedik el a His-köteg
 • c) a Purkinje rostokban az ingerület 4-6 m/s sebességgel terjed
 • d) az AV-csomón keresztül történő ingerületvezetés a leglassabb, 0,02-0,05 m/s

Question 21

Question
5. A szívciklus fázisaira jellemző:
Answer
 • a) a protodiastole ideje 20 ms, és megelőzi az izovolumetriás relaxáció
 • b) gyors telődés fázisaiban kinyílnak a cuspidalis billentyűk
 • c) a kamrai nyomás emelkedésére a cuspidalis billentyűk nyílnak
 • d) a kamrai systole időtartama 170 ms normofrekvencia esetén

Question 22

Question
6. A szív ingerképzésére jellemző:
Answer
 • a) nagyszámban fordulnak elő azok a sejtek, melyekben a kontraktilis apparátus kevésbé fejlett
 • b) a szívet a vegetatív idegrendszer szabályozza
 • c) a szív beidegzés hiányában nem képes működni
 • d) a vagus csak az ingervezető rendszert idegzi be

Question 23

Question
7. Az ST-szakaszra jellemző:
Answer
 • a) a kamra repolarizációja
 • b) a kamra fő tömegének depolarizációja
 • c) a pitvar-kamrai átvezetés
 • d) a kamrai akciós potenciál plató fázisával esik egybe

Question 24

Question
8. A szívizomrostokra jellemző:
Answer
 • a) intercalaris korongok kapcsolják össze
 • b) minden egyes sejtet külön kell ingerelni
 • c) mikroszkóposan simaizom mintázatot mutat
 • d) hasonlít a harántcsíkolt izomra

Question 25

Question
9. Az EKG regisztrálására jellemző:
Answer
 • a) ha az egyik elektróda az erőtér legpozitívabb részén a másik a legnegatívabb oldalán helyezkedik el, akkor közöttük feszültségkülönbség nem mérhető
 • b) ha az egész szívfelszín repolarizálódott, izoelektromos jelet láthatunk
 • c) a szívizom sejtek esetén azok a sejtek repolarizálódnak elsőként melyek szintén elsőként deporalizálódtak
 • d) amikor a szív egész felszíne deporalizált állapotban van, negatív töltést észlelünk

Question 26

Question
10. A szívizom kontrakciójára jellemző:
Answer
 • a) a magas Mg2+ koncentrációjú oldat perfúziója megállíthatja a szívet
 • b) a negatív inotrop hatás növeli a szívizom sejtek kontraktilitását
 • c) a kontrakciót a myoplazma magas Ca2+ kontrakciója váltja ki
 • d) az összehúzódások ereje a szív üregeiben a nyomást csökkenti

Question 27

Question
11. A refrakter állapotra jellemző:
Answer
 • a) a lassú akciós potenciál kb. 300 ms-ig tart
 • b) negatív dromotrop hatást megnyújthatja
 • c) a szívösszehúzódások folyamatosak lehetnek ebben a fázisban
 • d) a sinus-csomó sejtjei spontán depolarizációra képesek

Question 28

Question
12. Az ejekciós frakció kiszámításának módja
Answer
 • a) ESV / EDV
 • b) EDV / ESV
 • c) SV / EDV
 • d) EDV / SV

Question 29

Question
1. Praeloadnak nevezzük a perifériás ellenállás növekedését.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 30

Question
2. A His-köteg idioventricularis ritmusa 50/min.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 31

Question
3. A szívizom a bal kamrában a legvastagabb.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 32

Question
4. A Q hullám normálisan nem haladhatja meg a hozzá tartozó R hullám 25 %-át.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 33

Question
5. Az ejekciós frakció a szív teljesítőképességének mutatója.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 34

Question
6. A szív O2 felhasználása arányos a teljesítményével fiziológiásan.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 35

Question
7. A P-hullám fiziológiásan 120-200 ms.
Answer
 • a) Igaz
 • b) Hamis

Question 36

Question
1. A szívciklus része
Answer
 • a) systole
 • b) diastole
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 37

Question
2. E fázis végén kb. 40-80 ml vér marad vissza a kamrákban
Answer
 • a) systole
 • b) diastole
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 38

Question
3. Nem szelektív kation csatornán keresztül Na+ beáramlás a sejtbe
Answer
 • a) lassú akciós potenciál
 • b) gyors akciós potenciál
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 39

Question
4. Utána relaxációs szakasza a Ca2+ koncentrációcsökkentéséhez
Answer
 • a) lassú akciós potenciál
 • b) gyors akciós potenciál
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 40

Question
5. Ezt megelőzően a jobb kamrában a nyomás kb. 40 Hgmm
Answer
 • a) systole
 • b) diastole
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 41

Question
6. A K+ kiáramlás a sejtből hozza létre a repolarizációt
Answer
 • a) lassú akciós potenciál
 • b) gyors akciós potenciál
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 42

Question
7. A semilunaris billentyűk záródása ebben a szakaszban történik
Answer
 • a) systole
 • b) diastole
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem

Question 43

Question
8. Plató fázisa van
Answer
 • a) lassú akciós potenciál
 • b) gyors akciós potenciál
 • c) mindkettő
 • d) egyiksem
Show full summary Hide full summary

Similar

Geometry Formulas
Selam H
Animal Farm CONTEXT
Lydia Richards2113
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
2PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
GABRIEL JARRO
ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
Alba Garcia
resumen de los encuentros
milton gueledel
English Language Techniques
beata adrian
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante