Temps dels Verbs

Silvia Soteras Gibert
Quiz by Silvia Soteras Gibert, updated more than 1 year ago
Silvia Soteras Gibert
Created by Silvia Soteras Gibert almost 7 years ago
169
0

Description

Temps verbals

Resource summary

Question 1

Question
En quin temps verbal està: jo jugo?
Answer
  • Present
  • Passat
  • Futur

Question 2

Question
En quin temps verbal està: Tu cantaràs
Answer
  • Present
  • Passat
  • Futur
Show full summary Hide full summary

Similar

Ita-B1-Poseidonia
Diego Borghetto
EL SUBJECTE I PREDICAT
Sílvia Hernandez
Perífrasis verbals (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Flexió Verbal
Remei Gomez Gracia
Classes gramaticals
Bruno Addiego
FORMES VERBALS
Fent de Mestra
Formes verbals
Gerard Alacid Manzano
Mots de dos valors
Lara Chumi
Classes de paraules: pronoms, adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Deutsch - B1 - Grammatik - Liste der Verben mit Präpositionen
Sandra PlaGo
Modal verbs Flashcards
Victoria Elena Fernández Pareja