Việt Nam 1945-1954

Sáng Lê Doãn
Quiz by Sáng Lê Doãn, updated more than 1 year ago
Sáng Lê Doãn
Created by Sáng Lê Doãn about 2 years ago
27
0

Description

Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954: thời kì kháng chiến chống Pháp

Resource summary

Question 1

Question
bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo,đảng phái, dân tộc.Hễ là người việt nam thì phải đứng lên đánh thực dân pháp để cứu tổ quốc ai có súng dùng súng.ai có gươm dùng gươm.không có gươm thì dùng cuốc, xuổng, gậy gộc.ai cũng phải ra sức chống thực dân pháp cứu nước được trích trong văn bản
Answer
 • hịch việt minh
 • lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 • tuyên ngôn độc lập
 • lời kêu gọi nhân ngày thành lập đảng

Question 2

Question
từ sau chiến dịch việt bắc thu đông năm 1947, ở việt nam thực dân pháp tăng cường thực hiện chính sách
Answer
 • phòng ngự ở đồng bằng bắc bộ
 • mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước
 • tập trung quân âu-phi mở cuộc tấn công lên việt bắc lần thứ hai
 • dùng người việt đánh người việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Question 3

Question
đường lối kháng chiến chống pháp (1946-1954) được đảng cộng sản đông dương xác định là
Answer
 • kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện và kháng chiến trường kì
 • kháng chiến toàn diện và liên kết với nhân dân lào, cam-pu-chia
 • toàn dân kháng chiến và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài
 • toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài

Question 4

Question
sau khi phát động toàn quốc kháng chiến (12-1946) đảng và chính phủ việt nam đã
Answer
 • tiến hành chiến tranh tổng lực đánh pháp
 • tích cực chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài
 • thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh
 • thực hiện phòng ngự, đợi thời cơ phản công pháp

Question 5

Question
tên tướng nào của pháp thực hiện kế hoạch đánh lên việt bắc lần 1
Answer
 • Bô laec
 • rơ ve
 • đờ lát đờ tát xi nhi
 • đác giăng li ơ

Question 6

Question
nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống pháp (1946-1947)
Answer
 • tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài
 • giam chân địch ở các đô thị, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch
 • làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của pháp
 • bảo đảm cho cơ quan đầu não của đảng và chính phủ rút về chiến khu an toàn

Question 7

Question
khi mở cuộc tấn công lên việt bắc (10-1947) thực dân pháp không đề ra mục đích
Answer
 • phá tan cơ quan đầu não kháng chiến
 • tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta
 • phá vỡ thế chủ động của ta
 • khoá chặt biên giới việt-trung, ngăn chặn liên lạc giưa ta với quốc tế

Question 8

Question
cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (12-1946) bùng nổ do nguyên nhân trực tiếp
Answer
 • quân ta khiêu khích quân pháp
 • pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng
 • hội nghị phông ten nơ blô
 • nhân dân tự phát nổi dậy đánh pháp

Question 9

Question
lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong cuộc chiến đấu ở hà nội cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 là
Answer
 • vệ quốc quân
 • việt nam tuyên truyền giải phóng quân
 • trung đoàn thủ đô
 • việt nam giải phóng quân

Question 10

Question
thắng lợi của chiến thắng việt bắc thu đông năm 1947 đã
Answer
 • chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội chính quy của ta
 • cuộc tiến công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi
 • chứng tỏ khả năng quân dân ta đủ sức đẩy lùi cuộc tấn công của pháp
 • buộc pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta
Show full summary Hide full summary

Similar

Weimar Revision
Tom Mitchell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Conferences of the Cold War
Alina A
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
The Berlin Crisis
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w