Java testové otázky 20 - 40

Petr Klepetko
Quiz by Petr Klepetko, updated more than 1 year ago
Petr Klepetko
Created by Petr Klepetko about 2 years ago
236
4

Description

4IT101 - Java Quiz on Java testové otázky 20 - 40, created by Petr Klepetko on 06/02/2019.

Resource summary

Question 1

Question
21. Modifikátor final může být uveden:
Answer
 • V záhlaví třídy
 • v záhlaví metody
 • u formálního parametru metody
 • U parametru metody
 • v záhlaví konstruktoru

Question 2

Question
22. Nekonečný cyklus while (true) { ..... } lze uvnitř bloku (cyklu) ukončit:
Answer
 • vyvoláním výjimky pomocí
 • příkazem break
 • příkazem return
 • zavoláním metody System.exit(0)
 • pomocí příkazu goto
 • příkazem continue

Question 3

Question
23. Označte dvojice hlaviček metod, ve kterých se jedná o přetížení metod v rámci jedné třídy:
Answer
 • void metoda ( ) { ... a void metoda ( int pocet) { ...
 • void metoda (double stranaA) { ... a void metoda (double stranaB) { ...
 • void metodaA ( ) { ... a double metodaA ( ) { ...
 • void metodaA ( ) { ... a double metodaB ( ) { ...

Question 4

Question
24. Označte části počítače, které jsou součástí historického von Neumannova schématu počítače:
Answer
 • Vstupně-výstupní zařízení
 • Řídící obvody (ŘADIČ)
 • Paměť
 • Komunikační zařízení
 • Monitor
 • Pevné disky

Question 5

Question
25. Označte pravdivá a nepravdivá tvrzení o konstruktorech:
Answer
 • Při psaní konstruktoru potomka lze volat předka pomocí super(..)
 • Při vytváření instance se provádí konstruktor,ostatní metody pouze pokud jsou volány z konstruktoru
 • V hlavičce konstruktoru musí být uvedeno jméno třídy
 • Konstruktory nelze přetěžovat
 • Konstruktor nelze volat ze statických metod
 • Provádění konstruktoru nelze ukončit pomocí příkazu return

Question 6

Question
26. Označte pravdivá tvrzení o debugeru v Javě:
Answer
 • Zarážky se používají pro vyznačení místa, kde se provádění kódu přerušit.
 • Krokování kódu označuje činnost, kdy programátor v debugeru sleduje provádění kódu po jednotlivých řádcích - stisknutím tlačítka volí okamžik, kdy se má provést další řádek.
 • Při zastavení provádění kódu lze vidět v debugeru hierarchie volání metod.
 • Pokud se zastaví provádění kódu, lze v debugeru zobrazit obsah datových atributů a lokálních proměnných.
 • Pomocí krokování kódu v debugeru se nejčastěji testuje veřejné rozhraní (API) třídy.
 • Při krokování kódu lze v debugeru změnit průběh provádění kódu (např. přeskočit některé příkazy).

Question 7

Question
27. Označte ty hodnoty proměnné x, pro které je splněna následující podmínka: (x>2 & x<10) || ( x>5 & x <15)
Answer
 • 6
 • 5
 • 3
 • 9
 • 11
 • 15

Question 8

Question
28. 27. Označte ty hodnoty proměnné x, pro které je splněna následující podmínka: ( x>0 & x<6 ) || ( x>6 & x<10 )
Answer
 • 1
 • 5
 • 7
 • 0
 • 6
 • 10

Question 9

Question
29. Označte ty hodnoty proměnné x, pro které je splněna následující podmínka: (X<5 || x>15) & (x>10 || x<6)
Answer
 • 5
 • 0
 • 16
 • 6
 • 15

Question 10

Question
30. Označte případy, kdy vznikne výjimka:
Answer
 • int cislo=5 int vysledek = cislo / 0
 • int cislo=5 double vysledek = cislo / 0
 • double cislo = 5 double vysledek = cislo / 0
 • double cislo = 5.0 double vysledek = cislo / 0.0

Question 11

Question
31. Označte případy, které pro deklaraci String ss = " PŘÍKLAD "; překladač přeloží:
Answer
 • String tt = ss.trim();
 • String tt = "NA"+ss
 • ss>>>=3
 • ss[3] = "x"

Question 12

Question
32. Přetížené metody se od sebe mohou lišit:
Answer
 • Počtem parametrů
 • typem a pořadím parametrů
 • jménem metody
 • návratovou hodnotou

Question 13

Question
33. Při deklaraci formálních parametrů metody lze uvést:
Answer
 • modifikátor final
 • určit typ parametru
 • přiřadit defaultní (implicitní) hodnotu
 • modifikátor public

Question 14

Question
34. Při zpracování cyklu (kde z je proměnná typu int) while(z>=0) , suma+=z mohou nastat tyto případy:
Answer
 • cyklus neproběhne ani jednou
 • program se zacyklí
 • Cyklus proběhne právě jednou
 • Skončí až bude proměnná z rovna 0

Question 15

Question
35. Při zpracování vstupně-výstupních operací mohou být vyhozeny výjimky, jejichž typy mají následující hierarchii: Exception – IOException – FileNotFoundException … záleží na formulaci otázky … pozor …
Answer
 • Na uvedené metody nejsou kladeny žádné speciální požadavky. …nejlépe neodpovídat
 • Každá metoda, která volá metodu mmm musí použít konstrukci try-catch zachytávající a ošetřující výjimku FileNotFoundException.
 • Metoda mmm musí deklarovat, že vyhazuje výjimku IOException nebo Exception.
 • Metoda mmm musí deklarovat, že vyhazuje výjimku FileNotFoundException.

Question 16

Question
36. Shodně se mohou jmenovat:
Answer
 • dvě metody se stejnou návratovou hodnotou a různými parametry
 • dvě metody s různými návratovými hodnotami a různými parametry

Question 17

Question
37. Shodně se mohou jmenovat:
Answer
 • lokální proměnná a datový atribut instance
 • formální parametr metody a datový atribut instance
 • datový atribut instance a metoda instance
 • formální parametr metody a lokální proměnná

Question 18

Question
38. Slovo super se používá při:
Answer
 • volání metody předka
 • použití datového atributu předka (pokud k němu má potomek přístup)
 • volání konstruktoru předka
 • jako odkaz na jinou třídu z téhož balíčku

Question 19

Question
39. Uvnitř metody může být deklarace:
Answer
 • lokální proměnné
 • datového atributu instance
 • jiné metody
 • statické proměnné třídy

Question 20

Question
40. Uvnitř těla metody může být:
Answer
 • příkaz return
 • příkazy skoků
 • příkazy cyklů
 • prázdný odkaz
 • deklarace atributu instance
Show full summary Hide full summary

Similar

Java Week 5 Object Oriented Programming
Troy Bowlin
Java Practice 1
Ummm No
Java Practice 1
Shamama's Corner
Servion - Java Questionnaire
rohit.benedict
Java Core. Basics
Gadget
Java Practice 2
Ummm No
Programming Review
Shannon Anderson-Rush
Object Oriented Programming Concepts
Cmagapu
Herencias de clases
Manuel Espin