Java testové otázky 60 - 80

Petr Klepetko
Quiz by Petr Klepetko, updated more than 1 year ago
Petr Klepetko
Created by Petr Klepetko about 2 years ago
158
4

Description

4IT101 - Java Quiz on Java testové otázky 60 - 80, created by Petr Klepetko on 06/03/2019.

Resource summary

Question 1

Question
102.Ke každému programovacímu jazyku přiřaďte oblast užití, pro kterou byl navrhován: C – Progr.jazyk pro [blank_start]programování OS[blank_end] Fortran - Jazyk pro [blank_start]vědecko-technické výpočty[blank_end] Cobol - Jazyk pro [blank_start]obchodní aplikace[blank_end] Prolog - Jazyk pro [blank_start]umělou inteligenci a expertní systémy[blank_end] Perl - Skriptovací jazyk pro [blank_start]zpracování textů[blank_end] PHP - Skriptovací jazyk pro [blank_start]tvorbu /gen. Webových stránek[blank_end]
Answer
 • umělou inteligenci a expertní systémy
 • tvorbu /gen. Webových stránek
 • programování OS
 • vědecko-technické výpočty
 • obchodní aplikace
 • zpracování textů

Question 2

Question
103.Ke každému významu přiřaďte odpovídající termín/operátor [blank_start]class[blank_end] – klíčové slovo označující deklaraci třídy [blank_start]//[blank_end] - začátek jednořádkového komentáře [blank_start]case[blank_end] – klíčové slovo označující jednu větev v příkazu vícenásobného větvená [blank_start]![blank_end] – operátor logické negace [blank_start]continue[blank_end] – příkaz pro přerušení průběhu cyklu s návratem zpět na podmínku [blank_start]/=[blank_end] složený operátor dělení a přiřazení [blank_start]/[blank_end] operátor dělení [blank_start];[blank_end] konec příkazu [blank_start]++[blank_end] operátor přičtení jedničky [blank_start]=[blank_end] operátor přiřazení [blank_start]break[blank_end] - //přeskočí daný cyklus a pokračuje dalším kódem po cyklu [blank_start]&&[blank_end] operátor pro logický součin [blank_start]||[blank_end] operátor pro logický součet [blank_start]%[blank_end] operátor pro zbytek po celoč. dělení [blank_start]+[blank_end] - sčítání [blank_start]switch[blank_end] - příkaz pro větvení [blank_start]+=[blank_end] - sčítání a přiřazení [blank_start]/*[blank_end] - začátek komentáře % - [blank_start]zbytek po celočíselném dělení[blank_end] // - [blank_start]jednořádkový komentář[blank_end] [blank_start]for[blank_end] – příkaz cyklu [blank_start]*=[blank_end] - násobení a přiřazení
Answer
 • class
 • //
 • case
 • !
 • continue
 • /=
 • /
 • ;
 • ++
 • =
 • break
 • &&
 • ||
 • %
 • +
 • switch
 • +=
 • /*
 • for
 • *=
 • zbytek po celočíselném dělení
 • jednořádkový komentář

Question 3

Question
104. Přiřaďte dokumentační značky pro javadoc ke komentářům: @return - [blank_start]metoda[blank_end] @param - [blank_start]metoda[blank_end] @exception - [blank_start]metoda[blank_end] @version - [blank_start]třída[blank_end] @author - [blank_start]třída[blank_end]
Answer
 • metoda
 • třída
 • metoda
 • třída
 • metoda
 • třída
 • třída
 • metoda
 • třída
 • metoda

Question 4

Question
106. Přiřaďte jednotlivé činnosti k lexikální, syntaktické a sémantické analýze Odstranění komentářů ze zdrojového kódu probíhá při - [blank_start]Lexikální a.[blank_end] Identifikace klíčových slov (např. if či for v Javě) probíhá při - [blank_start]Lexikální a.[blank_end] Syntaktický strom se vytváří při – [blank_start]syntaktická a.[blank_end] Generování mezikódu je součástí – [blank_start]sémantická a.[blank_end] Kontrola správného zápisu příkazu při – [blank_start]syntaktická a.[blank_end]
Answer
 • Lexikální a.
 • syntaktická a.
 • sémantická a.
 • Lexikální a.
 • syntaktická a.
 • sémantická a.
 • syntaktická a.
 • Lexikální a.
 • sémantická a.
 • sémantická a.
 • Lexikální a.
 • syntaktická a.
 • syntaktická a.
 • Lexikální a.
 • sémantická a.

Question 5

Question
107.Přiřadte jednotlivé počítačové jazyky do příslušné skupiny: SQL – [blank_start]dotazovací[blank_end] HTTP – [blank_start]jazyk síťové komunikace[blank_end] XML – [blank_start]značkovací[blank_end] HTML - [blank_start]značkovací[blank_end] Python – [blank_start]programovací[blank_end] Xquery – [blank_start]dotazovací[blank_end] BNF – [blank_start]specifický[blank_end]
Answer
 • dotazovací
 • jazyk síťové komunikace
 • značkovací
 • programovací
 • specifický
 • jazyk síťové komunikace
 • dotazovací
 • značkovací
 • programovací
 • specifický
 • značkovací
 • dotazovací
 • jazyk síťové komunikace
 • programovací
 • specifický
 • značkovací
 • dotazovací
 • jazyk síťové komunikace
 • programovací
 • specifický
 • programovací
 • dotazovací
 • jazyk síťové komunikace
 • značkovací
 • specifický
 • dotazovací
 • jazyk síťové komunikace
 • značkovací
 • programovací
 • specifický
 • specifický
 • dotazovací
 • jazyk síťové komunikace
 • značkovací
 • programovací

Question 6

Question
108.Přiřaďte jednotlivá následující tvrzení buď k funkcionálním či k procedurálním programovacím jazykům: Procedurální - zaškrtnout Funkcionální - nechat nezaškrtnuté
Answer
 • jsou založeny na von Neumannově schématu počítače
 • příkladem je např. programovací jazyk Fortran
 • pro opakující se činnosti se používá rekurze
 • příkladem je programovací jazyk LISP
 • nemá proměnné (adresovatelné části paměti)
 • pro opakující se činnosti se používají cykly
 • založeny na matematických funkcích
 • používá se přiřazovací příkaz

Question 7

Question
110.Přiřaďte k metodám ze třídy Object jednoduchý popis: Metoda sloužící k porovnání instancí (většinou obsahů instancí) – [blank_start]equals()[blank_end] Metoda sloužící pro vytváření kopií instance – [blank_start]clone()[blank_end] Metoda, která vrací číselný kód instance, který se používá např. Při vkládání HashSetu – [blank_start]hashCode()[blank_end] Metoda, která vrací informace o třídě – [blank_start]getClass()[blank_end] Metoda, kterou spouští Garbage Collector před odstraněním instance z paměti - [blank_start]finalize()[blank_end]
Answer
 • equals()
 • clone()
 • hashCode()
 • getClass()
 • finalize()

Question 8

Question
112.Přiřaďte k situaci odpovídající klíčové slovo super či this: Pro identifikaci datového atributu ve stejné instanci použijeme klíčové slovo: [blank_start]This[blank_end] Pro zavolání konstru. z jiného konstruktoru stejné třídy použijeme klíčové slovo: [blank_start]This[blank_end] Z konstruktoru můžeme zavolat konstruktor předka s pomocí klíčového slova: [blank_start]Super[blank_end] Na statickou konstantu(static final)ve st. tř. se můžeme odkázat s pomocí klíčového slova: [blank_start]This[blank_end] Ze statické metody třídy se můžeme na privátní metody instance stejné třídy odkázat pomocí klíčového slova: [blank_start]Přístup není možný[blank_end]
Answer
 • This
 • Super
 • Přístup není možný
 • This
 • Super
 • Přístup není možný
 • Super
 • This
 • Přístup není možný
 • This
 • Super
 • Přístup není možný
 • Přístup není možný
 • Super
 • This

Question 9

Question
113.Přiřaďte spráné koncovky k souborům: bytecode rozraní - [blank_start]class[blank_end] bytecode (přeložený kod) třídy) - [blank_start]class[blank_end] zdroj. kod rozh. - [blank_start]java[blank_end] zdroj. kod třídy - [blank_start]java[blank_end] bytecode (přeložený kod) výčt. typu - [blank_start]class[blank_end] zdroj. kod výčtového typu - [blank_start]java[blank_end]
Answer
 • class
 • ctxt
 • enum
 • java
 • class
 • ctsct
 • enum
 • java
 • java
 • class
 • ctxt
 • enum
 • java
 • class
 • ctxt
 • enum
 • class
 • ctxt
 • enum
 • java
 • java
 • class
 • enum
 • txt

Question 10

Question
114.Přiřaďte správné jméno metody ze třídy Math k jejímu popisu: absolutní hodnota: [blank_start]abs (double a)[blank_end] zaokrouhlení na nižší: [blank_start]floor (double a)[blank_end] mocnina: [blank_start]pow(double a, double b)[blank_end] přirozený logaritmus: [blank_start]log(double a)[blank_end] přir.mocnina: [blank_start]exp(double a)[blank_end] druhá odmocnina: [blank_start]sqrt(double a)[blank_end] desítkový logaritmus: [blank_start]log10(double a)[blank_end]
Answer
 • abs (double a)
 • floor (double a)
 • pow(double a, double b)
 • log(double a)
 • exp(double a)
 • sqrt(double a)
 • log10(double a)

Question 11

Question
115.Přiřaďte statické proměnné třídy System z balíčku java.lang k odpovídajícímu popisu vstup z konzole - [blank_start]InputStream System.in[blank_end] chybový výstup - [blank_start]PrintStream System.err[blank_end] výstup na konzoli - [blank_start]PrintStream System.out[blank_end]
Answer
 • InputStream System.in
 • PrintStream System.err
 • PrintStream System.out

Question 12

Question
116.Přiřaďte způsob zápisu výrazu (infixový, prefixový, postfixový) k jednotlivým příkladům výpočtu obvodu obdélníka: * 2 + a b - [blank_start]prefix[blank_end] (a + b) * 2 – [blank_start]infix[blank_end] 2 a b + * - [blank_start]postfix[blank_end] * + a b 2 – [blank_start]prefix[blank_end] 2 * (a + b) – [blank_start]infix[blank_end] a b + 2 * - [blank_start]postfix[blank_end]
Answer
 • prefix
 • infix
 • postfix
 • infix
 • prefix
 • postfix
 • postfix
 • prefix
 • infix
 • prefix
 • postfix
 • infix
 • infix
 • prefix
 • postfix
 • postfix
 • infix
 • prefix

Question 13

Question
118.Seřaďte následující řádky tak, jak by měly za sebou následovat v programu (mezi uvedenými řádky mohou být další řádky programu) (očíslovat od 1 do 5) 1 - [blank_start]try {[blank_end] 2 - [blank_start]} catch(RuntimeException rte) {[blank_end] 3 - [blank_start]} catch(Exception rte) {[blank_end] 4 - [blank_start]} catch(Throwable rte) {[blank_end] 5 - [blank_start]} finally {[blank_end]
Answer
 • try {
 • } catch(RuntimeException rte) {
 • } catch(Exception rte) {
 • } catch(Throwable rte) {
 • } finally {

Question 14

Question
201.Co vypíše následující kód? int cislo = 24, system.out.println (cislo/5) == [blank_start]4[blank_end] int cislo = 12, system.out.println (12%9) == [blank_start]3[blank_end]
Answer
 • 4
 • 3

Question 15

Question
202.Co vypíše následující kód : int cislo=12;/if((cislo%6)==0{/System.out.println("ahoj");}else {System.out.prinln ("nashledanou");}  [blank_start]ahoj[blank_end] int cislo=15;/if((cislo%6)==0{/System.out.println("ahoj");}else {System.out.prinln ("nashledanou");}  [blank_start]nashledanou[blank_end]
Answer
 • ahoj
 • nashledanou

Question 16

Question
203.Doplňte v následující metodě podmínku příkazu if, pomocí které zjistíte, zda parametry metody obsahují stejnou hodnotu (nevkládejte mezery): private void metoda (String s1, String s2) { if ([blank_start]s1.equals(s2)[blank_end]) {
Answer
 • s1.equals(s2)

Question 17

Question
204.Hodnota konstanty Math.PI je 3.141592653589793 Co vytiskne následující řádek kódu: System.out.printf ("%5.3f", Math.PI); [blank_start]3.142[blank_end]
Answer
 • 3.142

Question 18

Question
205.Kterým klíčovým slovem uvozujeme v hlavičce metody seznam vyhazovaných výjimek: [blank_start]throws[blank_end]
Answer
 • throws

Question 19

Question
206.String s1, s2; s1 = “cacao”; s2=s1.replace(“c”,”k”). Jaká je hodnota proměnné s2? [blank_start]kakao[blank_end]
Answer
 • kakao

Question 20

Question
207. String s1, s2; s1 = " 359 "; s2 = s1.trim(); Jaká je hodnota proměnné s2 [blank_start]359[blank_end]
Answer
 • 359
Show full summary Hide full summary

Similar

Java Week 5 Object Oriented Programming
Troy Bowlin
Java Practice 1
Ummm No
Java Practice 1
Shamama's Corner
Servion - Java Questionnaire
rohit.benedict
Java Core. Basics
Gadget
Java Practice 2
Ummm No
Programming Review
Shannon Anderson-Rush
Object Oriented Programming Concepts
Cmagapu
Herencias de clases
Manuel Espin