Java testové otázky 80 - 100

Petr Klepetko
Quiz by Petr Klepetko, updated more than 1 year ago
Petr Klepetko
Created by Petr Klepetko about 2 years ago
154
4

Description

4IT101 - Java Quiz on Java testové otázky 80 - 100, created by Petr Klepetko on 06/03/2019.

Resource summary

Question 1

Question
208.String s = „mala a VELKA“ int i=s.indexOf(´a´) Jakou má hodnotu proměnná i ? [blank_start]1[blank_end]
Answer
 • 1

Question 2

Question
209.V následujícím kódu doplňte část pro zjištění délky řetězce s: String s="mala a VELKA"; int delka= [blank_start]s.length();[blank_end]
Answer
 • s.length();

Question 3

Question
210.V následující ukázce se rozdělí textový řetězec na více částí: String adr = "Karel Novák,Dlouhá 35,Praha 1,101 00"; String [] casti = adr.split(","); Co vypíše následující řádek kódu: System.out.print (casti[2]); [blank_start]Praha 1[blank_end]
Answer
 • Praha 1

Question 4

Question
301.Co je to pragmatika informace?
Answer
 • Pragmatika informace označuje "praktický význam" zprávy pro osobu příjemce.
 • Pragmatika informace zkoumá vztah informace k příjemci
 • Pragmatika informace označuje strukturu informace. Pragmatika se skládá z morfologie a syntaxe.
 • Pragmatika označuje nezrušitelnou, neměnnou část informace.
 • Pragmatika informace se používá pro vyjádření takového významu informace, který je nezávislý na příjemci.
 • Pragmatika informace se používá pro vyjádření takového významu informace, který je nezávislý na příjemci
 • Pragmatika informace je ta část informace, kterou lze prakticky (obvykle písemně) zachytit

Question 5

Question
302.Deklarujete metodu, která má jako parametr pole řetězců: public void metoda(String [ ] pole)
Answer
 • for (String polozka : pole) {System.out.println(polozka);}
 • for (int i= 0; i< pole.length; i++ ) {System.out.println(pole[i]);
 • for (int i= 1; i++ ; i<= pole.length) {System.out.println(pole[i]);}
 • for (int i= 1; i<= pole.length; i++) {System.out.println(pole[i]);}
 • for (int i= 0; i< pole.length; i+1 ) {System.out.println(pole[i]);

Question 6

Question
303. for (int i=50 i>0 i=i-2). Kolikrát cyklus proběhne?
Answer
 • Cyklus proběhne 25x
 • Cyklus neproběhne ani jednou
 • Vznikne nekonečný cyklus
 • 24x

Question 7

Question
304. Jakou hodnotu vrátí metoda size() volaná v následujícím kódu: Set string mnozina = new HashSet String () add.pes – add.kočka – add.pes - - size = [blank_start]2[blank_end] Set string = new HashSet () add.pes – add.kočka – remove myš - size= [blank_start]nic -> chyba[blank_end] List (String) seznam = new ArrayList(string) add.pes – add.kocka – get 2 – size = [blank_start]vznikne výjimka (indexy od nuly)[blank_end] List (String) seznam = new ArrayList(string) add.pes – add.kocka – addpes1 – size = [blank_start]3[blank_end]
Answer
 • 2
 • nic -> chyba
 • vznikne výjimka (indexy od nuly)
 • 3

Question 8

Question
305. Mějme dán kód: final int cislo; cislo =5
Answer
 • nevznikne žádná chyba, proměnná bude 5
 • Vznikne chyba (výjimka) za běhu programu
 • nevznikne žádná chyba, proměnné bude 0
 • Vznikne chyba při překladu

Question 9

Question
306. Mějme následující kód: if (a>4) { System.out.println("A"); } else { if (a>9) { System.out.println("B"); } else { System.out.println("C"); } } Pro jakou hodnotu proměnné a bude vytištěno B ?
Answer
 • pro a menší než 4
 • pro a mezi 4 a 9
 • nikdy
 • pro a větší než 9
 • pro a menší než 0

Question 10

Question
307.Můžete v Javě napsat a přeložit třídu, která má v hlavičce uvedenou implementaci rozhraní a při tom neimplementje všechny metody tohoto rozhraní?
Answer
 • Ano, ale třída musí být označena jako abstraktní.
 • Ano může, může to být libovolná třída.
 • Ano, ale taková třída musí být označená jako konečná (s modifikátorem final).
 • Ne, takovou třídu není možné přeložit.

Question 11

Question
309.Kolikrát proběhne následující cyklus: for (int i = 20; i > 1; i-- ) {System.out.println( i );} [blank_start]19[blank_end]x
Answer
 • 19

Question 12

Question
310. Kolikrát proběhne následující cyklus: int n = 20; while ( n > 0 ) {System.out.println(n); n++;}
Answer
 • Nekonečný cyklus
 • 19
 • 20
 • 21
 • ani jednou

Question 13

Question
311. Které z následujících prvků mohou být součástí hlavičky metody:
Answer
 • modifikátor final
 • modifikátory vstupu
 • typ návratové hodnoty
 • příkazy
 • modifikátory přístupu

Question 14

Question
312. Které z následujících prvků mohou být součástí hlavičky metody
Answer
 • příkazy
 • hodnota null
 • typ návratového hodnoty
 • klíčové slovo return

Question 15

Question
313. Který z následujících fragmentů kódu nám při následném odchycení výjimky poskytne informaci o jméně souboru, který nebyl nalezen (předpokládejte, že všechny proměnné jsou korektně deklarovány a použity):
Answer
 • If (!f.exists()) { throw new IOException („Soubor „ + f.getName()+“nenalezen“);}
 • Exception e=new IOException („Soubor nenalezen“); if (!f.exists()){throw e;}
 • If (!f.exists()) { throw „Soubor nenalezen“;}
 • If (!f.exists()) { throw new IOException();}

Question 16

Question
314. Označte pravdivá a nepravdivá tvrzení o balíčcích (packages) v Javě.
Answer
 • Balíčky slouží k vytváření jmenných prostorů, tj. v různých balíčcích mohou být třídy se stejným jménem.
 • Třídy umístěné v jednom balíčku mohou vzájemně přistupovat k datovým atributům a metodám označeným modifikátorem přístupu private.
 • Balíčky se používají k seskupování tříd pro posílání zpráv, tj. lze poslat jednu zprávu všem třídám v balíčku.
 • V jednom balíčku může být několik tříd stejného jména.

Question 17

Question
315. Pro identifikátor statické proměnné se v Javě používá následující jmenná konvence:
Answer
 • Začátek každého slova je velkým písmenem s výjimkou prvního slova, které začíná malým písmenem např.: static double bankovniUrok = 4,5;
 • Všechna slova jsou velkým písmenem, jednotlivá slova jsou oddělena tečkou např.:static double BANKOVNI.UROK = 4,5;
 • Začátek každého slova je velkým písmenem, např.: static double BankovniUrok = 4,5;
 • Všechna slova jsou velkým písmenem, jednotlivá slova jsou oddělena podtržítkem např.: static double BANKOVNI_UROK = 4,5;

Question 18

Question
316. Přátelský přístup k metodě, atributu, třídě atd. se označuje:
Answer
 • tím, že v deklaraci neuvedeme modifikátor přístupu
 • modifikátorem private
 • modifikátorem public
 • modifikátorem protected

Question 19

Question
317. Při spuštění Java aplikace z příkazové řádky končí obvykle program provedením všech příkazů v metodě public static void main(String [] args). Jak ukončíte aplikaci uprostřed metody main (nepředpokládáme spouštění vláken z metody main)?
Answer
 • příkazem return
 • System.exit(x)
 • příkazem break
 • příkazem continue
 • aplikaci nelze ukončit uprostřed metody main

Question 20

Question
318. Stav instance se uchovává:
Answer
 • V datových atributech
 • V parametrech metod
 • V lokálních proměnných
 • V metodách
Show full summary Hide full summary

Similar

Java Week 5 Object Oriented Programming
Troy Bowlin
Java Practice 1
Ummm No
Java Practice 1
Shamama's Corner
Servion - Java Questionnaire
rohit.benedict
Java Core. Basics
Gadget
Java Practice 2
Ummm No
Programming Review
Shannon Anderson-Rush
Object Oriented Programming Concepts
Cmagapu
Herencias de clases
Manuel Espin