Examen BD - var 3

Adrian Negru
Quiz by Adrian Negru, updated more than 1 year ago
Adrian Negru
Created by Adrian Negru about 2 years ago
477
0

Description

Quiz on Examen BD - var 3, created by Adrian Negru on 06/07/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Ce operator marcheaza faptul ca o operatie a fost anulata?
Answer
 • abort
 • cancel

Question 2

Question
Cand doua tranzactii sunt susceptibile la interferenta?
Answer
 • rezultatul executiei concurente a acestora poate fi diferit de rezultatul executiei seriale
 • doua tranzactii nu sunt susceptibile la interferenta

Question 3

Question
Securitatea bazei de date se refera la:
Answer
 • elemente de hardware si software, persoane si date.
 • se refera la protejarea bazei de date împotriva amenintarilor intentionate sau neintentionate, prin utilizarea unor elemente de control bazate sau nu pe calculatoare

Question 4

Question
In care fisier se salveaza operatiile ce se efectueaza
Answer
 • table
 • jurnal

Question 5

Question
Afisati angajatii a caror perioada de angajare este mai mare de 250 luni
Answer
 • select first_name, last_name, hire_date, floor(months_between(SYSDATE, hire_date)) from employees, dual where months_between(SYSDATE, hire_date) > 250;
 • select first_name, last_name, hire_date, floor(months_between(SYSDATE, hire_date)) from employees, dual where months_between(SYSDATE, hire_date) < 250;

Question 6

Question
actualizati jobul(job_id) angajatului cu id-ul=200, cu o valoare dinamica data de la Tastatura
Answer
 • update employees set job_id='&job_id' where employee_id = 200;
 • put employees set job_id='&job_id' where employee_id = 200;

Question 7

Question
Care din urmatoarele elemente NU se regaseste in arhitectura ANSI/SPARC? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • schema conceptuala
 • schema externa
 • schema de programare
 • schema interna

Question 8

Question
Fie tabelele R(A,B,C), S(A,B,C) si T= PAB(R). Afirmatia ca A este cheie in T este:
Answer
 • Adevărat
 • Fals

Question 9

Question
Baza de date parţială a unei bănci conţine informaţii despre clienţi, sucursale şi conturi.Schema considerată este următoarea: Clienţi (cid,cnume,localitate) Sucursală ( sid,snume, sloc) Conturi (nrcont, cid,sid,sold ) Se considera urmatoarea interogare SQL. SELECT c.nrcont FROM conturi c, sucursala s WHERE c.sid=s.sid AND s.sloc = „Suceava” AND c.sold = ( SELECT MAX (c1.sold) FROM conturi c1, sucursală s1 WHERE c1.sid=s1.sid AND s1.sloc=”Suceava”) Care este problema(in limbaj natural) pe care o rezolva aceasta interogare? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • ambele variante sunt corecte
 • Care sunt numerele conturilor cu cel mai mare sold în sucursala Suceava.
 • Care sunt numerele conturilor din Suceava?

Question 10

Question
Intr-o baza de date relationala, fie urmatoarele doua tabele: R 6 8 9 4 3 1 2 2 4 4 6 8 S 22 45 16 6 8 9 5 4 7 4 3 1 Intre cele doua relatii este posibila operatia de reuniune, deoareceacestea se considera a fi compatibile. Ce se poate spune despre relatia T=R U S: Alegeţi un răspuns.
Answer
 • va avea 8 randuri si 6 coloane
 • va avea 2 randiuri si 6 coloane
 • va avea 2 randuri si 3 coloane
 • va avea 8 randuri si 3 coloane
 • va avea 6 randuri si 3 coloane

Question 11

Question
Dependentele intre tabelele unei baze de date pot fi identificate cu ajutorul diagramei referentiale
Answer
 • Fals
 • Adevarat

Question 12

Question
Cheile candidat pot contine componente null
Answer
 • fals
 • adevarat

Question 13

Question
Numele unui atribut trebuie sa fie unic: Alegeţi un răspuns.
Answer
 • in cadrul bazei de date
 • in schema unui user
 • toate variantele sunt corecte
 • in cadrul unui tabel

Question 14

Question
Fie doua relatii R si S compatibile la reuniune. R are 5 inregistrari si S are 3 inregistrari. Fara alte informatii legate de datele continute in cele doua relatii, ce puteti spune despre rezultatul operatiei: R-S ? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • poate avea minim 5 inregistrari
 • are 2 inregistrari
 • poate avea maxim 5 inregistrari

Question 15

Question
Care din urmatoarele operatii din algebra relationala sunt comutative?
Answer
 • jonctiunea
 • selectia
 • diferenta
 • reuniunea
 • produsul cartezian
 • proiectia
 • intersectia

Question 16

Question
Fie doua tebele R si S compatibile la reuniune. Folosind exclusiv operatorii fundamentali din algebra relationala, indicati expresiile care ofera ca rezultat toate inregistrarile comune din cele doua tabele: Alegeţi cel puţin un răspuns.
Answer
 • (R-S)-(S-R)
 • S-(S-R)
 • R-(R-S)

Question 17

Question
O relatie poate avea mai multe superchei si mai multe chei primare.
Answer
 • Adevarat
 • Fals

Question 18

Question
Stergerea cascadata presupune ca randurile copil sunt automat sterse cand este sters un rand parinte.
Answer
 • Adevarat
 • Fals

Question 19

Question
Ce reprezinta o valoare null? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • un sir de caractere "spatiu"
 • valoarea numerica "0"
 • o valoare nedeterminata

Question 20

Question
Care din clauzele frazei SELECT specifică înregistrările care vor fi afisate in rezultat Alegeţi un răspuns
Answer
 • FROM
 • GROUP BY
 • SELECT
 • WHERE
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
DauntlessAlpha
Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
Laura Perry
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
Navegacion
Adriana Forero
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan
IDENTIDAD SOCIAL
Deivis jhon Miranda
ARCO REFLEJO
Alejandra Garcia
LA ILIADA
Jorge Dz
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante