Examen BD - var 4

Adrian Negru
Quiz by Adrian Negru, updated more than 1 year ago
Adrian Negru
Created by Adrian Negru about 2 years ago
522
0

Description

Quiz on Examen BD - var 4, created by Adrian Negru on 06/07/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Se consideră relaţia Ang(ang_id, cnp, nume, manager), în care nu pot exista două tupluri cu aceeaşi valoare pentru cnp, si nu pot exista două tupluri pentru care combinaţia (ang_id, manager) să admită duplicate. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate: Alegeţi cel puţin un răspuns.
Answer
 • combinaţia (cnp, manager, ang_id) este cheie candidat
 • combinaţia (cnp, nume) este cheie candidat
 • combinaţia (ang_id, nume, manager) este supercheie
 • "cnp" este cheie candidat

Question 2

Question
Este corect ca atunci cand se doreste o comparare a valorilor dintr-un camp ce contine si valori .null. sa se foloseasca operatorii relationali?
Answer
 • Fals
 • Adevarat

Question 3

Question
O interogare scalara intoarce: Alegeţi un răspuns.
Answer
 • exact valoarea unei coloane dintr-o inregistrare
 • exact o inregstrare
 • un mesaj de eroare

Question 4

Question
Fie urmatoarele tabele: CONTRACTE (codcli, tip_prestatie, cant, pr_unitar) FACTURI (numar, data, codcli, tip_prest, cant, valoare) si urmatoarea interogare SQL: SELECT c.codcli, f.numar, f.data, f.cant, f.tip_prest FROM contracte c, facturi f WHERE c.codcli=f.codcli and c.tip_prest=f.tip_prest and c.cant>f.cant Analizati interogarea si specificati, in limbaj natural, care este problema pe care o rezolva. Verificati daca interogarea este corect formulata si motivati raspunsul.
Answer
 • tip_prest nu este
 • tip_prest este este
 • eroare

Question 5

Question
Pentru campurile declarate NOT NULL este oportuna declararea de valori DEFAULT.
Answer
 • Fals
 • Adevarat

Question 6

Question
Fie urmatorul tabel: ANGAJATI (idang, nume, prenume, salariu, data_ang, functie, departament). Se doreste o lista a angajatilor al caror salariu este mai mic decat salariul tuturor angajatilor din departamentul Resurse umane. Care din urmatoarele variante de interogare sunt corecte? A. SELECT nume, prenume, salariu FROM angajati WHERE salariu >ALL (SELECT max(salariu) FROM angajati WHERE departament='Resurse umane'); B. SELECT nume, prenume, salariu FROM angajati WHERE salariu =ALL (SELECT salariu FROM angajati WHERE departament='Resurse umane'); C. SELECT nume, prenume, salariu FROM angajati WHERE salariu <ALL (SELECT salariu FROM angajati WHERE departament='Resurse umane'); D. SELECT nume, prenume, salariu FROM angajati WHERE salariu < ANY (SELECT salariu FROM angajati WHERE departament='Resurse umane'); Alegeţi un răspuns.
Answer
 • C
 • B
 • D
 • toate variantele sunt echivalente
 • A

Question 7

Question
Autorizarea consta în: Alegeţi un răspuns.
Answer
 • recunoasterea faptului ca orice pierdere sau lipsa de disponibilitate a datelor s-ar putea dovedi potential dezastruoasa
 • acordarea unui drept sau privilegiu, care permite unui subiect sa aiba acces legitim la un sistem sau un obiect dintr-un sistem
 • a determina daca un utilizator este cine pretinde a fi

Question 8

Question
Proprietatea de [blank_start]reconstituire[blank_end] asigura ca odata ce o tranzactie a fost validata, modificarile produse de aceasta nu vor fi pierdute nici in cazul unui defect.
Answer
 • reconstituire

Question 9

Question
Oracle permite utilizarea unei subinterogari in clauza FROM.
Answer
 • Adevarat
 • Fals

Question 10

Question
Pentru a acorda privilegii altor utilizatori se utilizeaza instructiunea: Alegeţi un răspuns.
Answer
 • GRANT
 • CREATE
 • REVOKE

Question 11

Question
Colectiile sunt: Alegeţi un răspuns
Answer
 • seturi de date care pot fi tratate ca parte a unei singure inregistrari intr-un tabel
 • tipuri de date definite de utilizatori
 • referinte
 • date scalare

Question 12

Question
Care din urmatoarele elemente NU pot exista in clauza WHERE a unei interogari SQL? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • nume de coloane
 • nume de tabele
 • operatori relationali
 • conditii de comparare

Question 13

Question
Utilizarea unui ceas de garda este o metoda de prevenire a interblocarilor.
Answer
 • Adevărat
 • Fals

Question 14

Question
Modificarea structurii unui tabel in Oracle poate fi realizata prin instructiunea? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • MODIFY STRUCTURE
 • ALTER TABLE
 • nu se poate modifica
 • DROP TABLE

Question 15

Question
La Secretariatul facultatii este necesara o lista a studentilor FIESC. In acest scop se pot formula urmatoarele interogari, asupra tabelului Student:
Answer
 • SELECT * FROM student order by nume;
 • SELECT * FROM student;
 • SELECT nume from student order by nume;
 • SELECT nume from student;

Question 16

Question
Intr-o ierarhie a tipurilor, subtipurile sunt legate de tipurile corespondente prin:Alegeţi un răspuns.
Answer
 • legaturi 1:N
 • legaturi 'isa'
 • mostenire

Question 17

Question
Fie urmatorul tabel: ANGAJATI (idang, nume, prenume, salariu, data_ang, functie, departament) si interogarea: SELECT nume, prenume FROM angajati WHERE salariu = (SELECT min(salariu) FROM angajati GROUP BY departament) Executia interogarii intoarce o eroare. Carui fapt se datoreaza acest lucru? Alegeţi cel puţin un răspuns.
Answer
 • Nu este permisa folosirea functiilor de agregare in subinterogare
 • subinterogarea intoarce valori multiple desi ar trebui sa fie o subinterogare scalara
 • Nu este corecta utilizarea opeeratorului "=", ar trebui folosit operatorul IN
 • clauza GROUP BY este interzisa in subinterogare

Question 18

Question
Fie urmatorul tabel: ANGAJATI (idang, nume, prenume, salariu, data_ang, functie, departament) si interogarea: SELECT nume, prenume FROM angajati WHERE salariu = (SELECT salariu FROM angajati WHERE functie ='XX') In ipoteza ca functia "XX" nu exista, cate inregistrari vor fi intoarse ca rezultat al executiei interogarii? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • NULL
 • 1
 • Executia intoarce un mesaj de eroare
 • 0

Question 19

Question
Care din urmatoarele NU reprezinta un SGBD? Alegeţi un răspuns.
Answer
 • Visual FoxPro
 • MySQL
 • Java
 • Oracle

Question 20

Question
Operaţia de joncţiune solicită ca relaţiile implicate să fie compatibile la reuniune
Answer
 • Adevarat
 • Fals
Show full summary Hide full summary

Similar

Circle Theorems
I Turner
Unit 1 flashcards
C R
GCSE Maths Quiz: Ratio, Proportion & Measures
Andrea Leyden
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
Meteorologia I
Adriana Forero
Linking Rossetti and A Doll's House
Mrs Peacock
Sistema nervioso y reproductivo
Diana Gonzales
Certificación por Competencias
Maria Jose Lopez Sibaja
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
Sexualidad humana y homosexualidad
ISIS M.