compus 1

Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well over 1 year ago
104
3

Description

Quiz on compus 1, created by Hard Well on 06/13/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Funcţiile principale ale sistemului stomatognat sunt:
Answer
 • respiraţia
 • fonaţia
 • umectarea bolului alimentar
 • deschiderea gurii
 • fizionomia

Question 2

Question
În evoluţia ontogenetică de dezvoltare a sistemului stomatognat deosebim următoarele perioade:
Answer
 • de dezvoltare parţială
 • postnatală
 • de dezvoltare în salturi
 • prenatală
 • de formare a cavităţii orale

Question 3

Question
Arhitectura şi morfologia componentelor sistemului stomatognat sînt influienţate de:
Answer
 • funcţia fizionomică
 • caracterul alimentelor
 • stereotipul actului de masticaţie
 • condiţiile mediului înconjurător
 • funcţia masticatorie

Question 4

Question
Dimensiunile medii ale înălţimei coroanelor incisivilor la maxilă după Marseillier sînt:
Answer
 • incisivii centrali- 15,0 mm
 • incisivii centrali- 10,0 mm
 • incisivii centrali- 8,0 mm
 • incisivii laterali- 8,8 mm
 • incisivii laterali- 7,8 mm

Question 5

Question
Dimensiunele medii ale înălţimei coroanelor caninilor la maxilă şi mandibulă după Marseillier sînt:
Answer
 • caninii la maxilă- 9,5 mm
 • caninii la maxilă- 9,0 mm
 • caninii la maxilă- 8,5 mm
 • caninii la mandibulă- 9,5 mm
 • caninii la mandibulă- 9,3 mm

Question 6

Question
Liniile (traveele) de rezistenţă la mandibulă sunt:
Answer
 • alveolare
 • marginale
 • radiale
 • coronoidale
 • bazilare

Question 7

Question
La muşchii mobilizatori ai mandibulei se referă:
Answer
 • muşchii limbii
 • muşchii orbiculari ai buzelor
 • muşchii coborîtori
 • muşchii valului palatin
 • muşchii propulsori

Question 8

Question
Articulaţia temporo-mandibulară este compusă din:
Answer
 • condilii articulari ai mandibulei
 • aripele osului sfenoidal
 • muşchiul pterigoidian intern
 • capsula articulară
 • meniscul articular

Question 9

Question
Care ligamente ale articulaţiei temporo-mandibulare limitează mişcările de lateralitate a condililor articulari:
Answer
 • stilo-mandibular
 • pterigomandibular
 • disco-temporal
 • sfeno-mandibular
 • disco-mandibular

Question 10

Question
La propulsia mandibulei participă muşchii
Answer
 • geniohioidian
 • pterigoidian extern dreapta
 • pterigoidian intern dreapta
 • pterigoidian extern stînga
 • fascicolul profund al muşchiului maseter

Question 11

Question
La mişcarea mandibulei de lateralitate spre dreapta participă muşchii:
Answer
 • pterigoidian extern dreapta
 • pterogoidian extern stînga
 • ridicător al ungiului gurii
 • temporal stînga
 • milohioidieni stînga

Question 12

Question
Formele fiziologice ale arcadelor dentare sunt:
Answer
 • asimetrică
 • semieliptică
 • trapezoidală
 • hiperbolică
 • ovală

Question 13

Question
La ligamentele alveolo-dentare se referă cele:
Answer
 • gingivale
 • verticale
 • mucosale
 • apicale
 • oblice

Question 14

Question
Dimensiunele medii ale înălţimei coroanelor primilor molari la maxilă şi mandibulă după Marseillier sînt:
Answer
 • primul molar la maxilă- 7,5 mm
 • primul molar la maxilă- 7,0 mm
 • primul molar la mandibulă- 7,7 mm
 • primul molar la mandibulă- 7,0 mm
 • primul molar la mandibulă- 6,9 mm

Question 15

Question
Dinţii frontali de pe hemiarcada stînga au comun:
Answer
 • prezenţa ecuatorului în trimea medie a suprafetei vestibulare
 • prezenta ecuatorului la unirea treimei cervicale cu treimea medie a suprafeţei vestibulare
 • forma concavă a suprafeţei vestibulare
 • prezenţa a două şanţuri pe suprafaţa vestibulară
 • prezenţa a trei şanţuri pe suprafaţa vestibulară

Question 16

Question
Suprafaţa vestibulară a dintelui 3.4 este delimitată de:
Answer
 • suprafaţă linguală
 • suprafaţă proximală mediană
 • suprafaţă proximală distală
 • suprafaţă cervicală
 • suprafaţă ocluzală

Question 17

Question
Semnele de diferenţiere a incisivului superior central din dreapta de cel din stînga sînt:
Answer
 • unghiul mezial e egal cu 900 la dintele 1.1
 • unghiul mezial e egal cu 900 la dintele 2.1
 • unghiurile distale la ambii incisivi sînt obtuze
 • unghiurile meziale la ambii incisivi sînt obtuze
 • unghiurile meziale şi distale sînt egale

Question 18

Question
Pe suprafaţa orală a incisivilor superiori avem următoarele elemente:
Answer
 • şanţuri transversale
 • creste marginale
 • trei lobi egali
 • doi lobi egali
 • tuberculul dentar

Question 19

Question
Molarul doi superior are pe suprafaţa ocluzală:
Answer
 • cinci cuspizi
 • trei cuspizi
 • doi cuspizi vestibulari
 • doi cuspizi palatinali
 • doi cuspizi supranumerari

Question 20

Question
Dimensiunele medii ale înălţimei coroanelor primilor premolari la maxilă şi mandibulă după Marseillier sînt:
Answer
 • primii premolari la maxilă- 8,0 mm
 • primii premolari la maxilă- 7,5 mm
 • primii premolari la mandibulă- 8,0 mm
 • primii premolari la mandibulă- 7,5 mm
 • primii premolari la mandibulă- 7,0 mm

Question 21

Question
Pe suprafaţa ocluzală a molarilor inferiori permanenţi sînt următoarele elemente:
Answer
 • cîte trei cuspizi
 • cîte doi cuspizi
 • cîte două creste marginale
 • cîte două margini incisivale
 • fosete centrale şi fosete marginale

Question 22

Question
Ce ocluzii sînt considerate fiziologice:
Answer
 • adîncă
 • încrucişată
 • deschisă
 • dreaptă
 • ortognată

Question 23

Question
Semnele ocluziei centrice sunt:
Answer
 • paradontale
 • musculare
 • dentare
 • linguale
 • articulare

Question 24

Question
Ocluzii fiziologice sînt:
Answer
 • progenia
 • descisă
 • prognatia
 • biprognată
 • opistognată

Question 25

Question
Ocluzii patologice sînt:
Answer
 • progenia
 • prognatia
 • adîncă
 • ortognatică
 • biprognatică

Question 26

Question
Ce relaţii sănt prezente între arcadele dentare în mişcarea de lateralitate:
Answer
 • prezenţa contactelor cuspizilor omogeni pe partea lucrătoare
 • prezenţa contactelor cuspizilor omogeni pe partea de balans
 • prezenţa contactelor cuspizilor neomogeni pe partea de balans
 • spaţiul de inocluzie pe partea lucrătoare
 • relaţii de ocluzie centrice

Question 27

Question
Consecutivitatea fazelor actului de masticaţie după Gysi sînt:
Answer
 • închiderea gurii
 • deschiderea gurii
 • propulsia mandibulei pînă la contactul dintre arcadele dentare “cap la cap”
 • mişcarea mandibulei de lateralitate
 • respiraţia

Question 28

Question
În evoluţia postnatală a sistemului stomatognat deosebim următoarele perioade:
Answer
 • de morfogeneză de până la 1 an
 • de morfogeneză de până la 3 ani
 • de morfogeneză de până la 7 ani
 • de morfogeneză de până la 16 ani
 • de modelare de la 16 ani până la vârste înaintate

Question 29

Question
Sistemul stomatognat se dezvoltă şi se formează sub influenţa de dirijare a următorilor factori:
Answer
 • fiziologici
 • biologici
 • genetici
 • neuroendocrini
 • funcţional

Question 30

Question
La maxilă stâlpii de rezistenţă sînt sistematizaţi în:
Answer
 • verticali
 • oblici
 • tangenţiali
 • orizontali
 • cu un caracter mixt

Question 31

Question
La nivelul palatului dur Benninghoff împarte stîlpii de rezistenţă în:
Answer
 • transversali
 • verticali
 • oblici
 • posterio - anteriori
 • laterali

Question 32

Question
Comparând corticala maxilei şi a mandibulei ne convingem:
Answer
 • corticala la ambele maxilare este de aceeaşi grosime
 • corticala la maxilă este mai groasă
 • corticala la mandibulă este mai groasă
 • corticala la mandibulă este mai subţire
 • corticala la maxilă este mai subţire

Question 33

Question
În morfologia funcţională a mandibulei după verticala interincisivă deosebim următoarele forme de menton:
Answer
 • menton neutru
 • menton ondulat
 • menton pozitiv
 • menton negativ
 • menton triunghiular

Question 34

Question
La mandibulă presiunile venite de la nivelul paradonţiului se transmit pe următoarele căi:
Answer
 • liniile de rezistenţă transversale
 • liniile de rezistenţă anterioare
 • liniile de rezistenţă posterioară
 • liniile de rezistenţă verticale
 • procesele mastoidiene

Question 35

Question
Meniscul articulaţiei temporo-mandibulare împarte spaţiul articular în:
Answer
 • cavitatea menisco – temporală (anterior-superioară)
 • cavitatea menisco – tuberculară
 • cavitatea menisco – condeliană (inferior-posterioară)
 • cavitatea menisco – posterioară
 • cavitatea menisco - mediană

Question 36

Question
Formele frecvente ale tuberculului articulat a articulaţiei temporo-mandibulare sunt:
Answer
 • rotungită
 • plată
 • mediu pronunţat
 • ovală
 • abruptă

Question 37

Question
Predominarea funcţională a muşchiului maseter conduce la instalarea steriotipului actului masticator:
Answer
 • tocător
 • frecător
 • unilateral
 • bilateral
 • mixt

Question 38

Question
Muşchii pterigoidiani interni participă la formarea steriotipului actului masticator:
Answer
 • tocător
 • frecător
 • unilateral
 • bilateral
 • mixt

Question 39

Question
Cele mai armonioase forme ale arcadelor dentare la maxilă şi mandibulă sînt:
Answer
 • trapezoidală la mandibulă
 • patrată la maxilă
 • semielipsă la maxilă
 • elipsoidă la mandibulă
 • parabolică la mandibulă

Question 40

Question
Unitatea de sistem a arcadelor dentare este asigurată de:
Answer
 • punctele de contact interdentare
 • dinamica mandibulară
 • apofizele alveolare
 • ligamentele interdentare
 • articulaţia teomporo-mandibulară

Question 41

Question
Fiecare os maxilar este format dintr-un corp si patru apofize:
Answer
 • frontala
 • nazala
 • alveolara
 • palatinala
 • malara (zigomatică)

Question 42

Question
Meniscul prezinta urmatoarele fete articulare:
Answer
 • fata superioara cu relief convex-concav
 • fata mediana cu relief convex
 • fata inferioara prezinta un relief concav
 • fata laterala cu reliefare convexa
 • fata bazala cu reliefare concava

Question 43

Question
ATM prezinta urmatoarele grupuri musculare:
Answer
 • mușchii vălului palatului
 • mușchii orofaciali
 • mușchii gîtului
 • mușchii limbii
 • mobilizatori ai mandibulei

Question 44

Question
Rolul dintilor:
Answer
 • deglutitie
 • masticator
 • cinetic
 • rezonator
 • morfostructural

Question 45

Question
La varsta de 21 luni(2 ani) erup:
Answer
 • caninii superiori
 • molarul doi temporar
 • primul molar
 • incisivii centrali inferiori
 • caninii inferiori

Question 46

Question
In jurul varstei de 10 ani erup:
Answer
 • la mandibula al doilea premolar
 • la maxilar al doilea premolar
 • la maxilar caninul
 • la mandibula primul premolar
 • la mandibula molarul doi

Question 47

Question
Daca insertia gingiei este la nivelul coletului dintelui:
Answer
 • coroana anatomica este egala cu cea clinica
 • coroana clinica este mai mare
 • coroana anatomica este mai mare
 • ecuatorul devine mult mai vizibil
 • coroana clinica este egala cu cea anatomica

Question 48

Question
Tipuri de ecuator:
Answer
 • ecuator anatomic
 • ecuator apical
 • ecuator radicular
 • ecuatorul de malpozitie
 • ecuatorul protetic

Question 49

Question
Adamantina acoperă:
Answer
 • Rădăcina dintelui
 • Coroana dintelui
 • Dentina
 • Cimentul
 • Dentina în partea coronară

Question 50

Question
Fisurile smalţiare au formă de:
Answer
 • Litera U
 • Litera V
 • Eprubetă
 • Colbă
 • Clopot

Question 51

Question
Mai receptive la carie sunt fisurile din smalţ în formă de:
Answer
 • Clopot
 • Colbă
 • Eprubetă
 • Litera V
 • Litera U

Question 52

Question
Lungimea prismei smalţiare este de:
Answer
 • 4-6 mkm
 • 7-8 mkm
 • Identică cu grosimea adamantinei
 • Depăşeşte grosimea adamantinei
 • De 2 ori mai mare decât grosimea smalţului

Question 53

Question
Prisma smalţiară în secţiune transversală în majoritate are formă:
Answer
 • Cuboidă
 • Arcuată
 • Poligonală
 • Formă de solzi
 • Ovală

Question 54

Question
Prisma smalţiară este alcătuită din:
Answer
 • Cap
 • Coadă
 • Rădăcină
 • Colet
 • Mâner

Question 55

Question
Care sunt formaţiunile principale din structura smalţului:
Answer
 • Prismele smalţiare
 • Teaca prismei
 • Substanţa interprismatică
 • Materia organică
 • Benzile Gunther-Schreger
Show full summary Hide full summary

Similar

Mind Maps Essay Template
linda_riches
A-level French Vocabulary
daniel.praecox
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
Specific Topic 7.2 Timber
T Andrews
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Sistema nervioso y reproductivo
Cesar Waner
Clasificación de las Tesis
Stephanie cobeña
Competencias integrales de la profesión de enfermería
Vicente Ratzam Ujpán
Terapia Rogeriana
lucero guzman
Vectores en R2 y R3: Noción de distancia, definición algebraica de vector.
duwan parra carrillo
BASES EPISTEMOLOGICAS
alba yolanda gonzalez florez