Farmako 101 - 200

Papa Pedro
Quiz by , created 5 months ago

Pharmacy Quiz on Farmako 101 - 200, created by Papa Pedro on 06/21/2019.

2
2
0
Tags No tags specified
Papa Pedro
Created by Papa Pedro 5 months ago
ORGANIZATIONS
Korie Hi
Thyroid Diseases (Management)
Chuchi Oka-Zeh
Grammar Builder 1 (pg. 91)
munchkin .
Geography Quiz
PatrickNoonan
NSI Test First day
brahim matrix
Practice Exam 1
Justin Miller
Brand & Generic [PART 1]
Korie Hi
PHARMACY LAWS
Korie Hi
The Kidney and Drug Elimination
Memona
Practice Exam 2
Justin Miller

Question 1

Question
Do leczenia zakażeń wywołanych Clostridium difficile wykorzystuje się:
Answer
 • Doksycyklinę
 • Wankomycynę
 • Klindamycynę
 • Metronidazol

Question 2

Question
Do działań niepożądanych streptomycyny należą:
Answer
 • Uszkodzenie słuchu
 • Niewydolność nerek
 • Wyjałowienie przewodu pokarmowego
 • Hamowanie przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego

Question 3

Question
Do leków podawanych pozajelitowo należą:
Answer
 • Gentamycyna
 • Aztreonam
 • Mupirocyna
 • Ceftriakson

Question 4

Question
Do leków oto toksycznych należą:
Answer
 • Amoksycylina
 • Wankomycyna
 • Doksycyklina
 • Amikacyna

Question 5

Question
Do leków działających na P. aeruginosa zaliczymy:
Answer
 • Ofloksacyna
 • Karbenicylina
 • Ceftazydym
 • Tobramycyna

Question 6

Question
Do antybiotyków działających bakteriostatycznie należą:
Answer
 • Imipenem
 • Azitromycyna
 • Tikarcylina
 • Minocyklina

Question 7

Question
Działania niepożądane sulfametoksazolu to:
Answer
 • Zespół Stevensa-Johnsona
 • Krystaluria
 • Zapalenie wątroby
 • Uszkodzenia szpiku

Question 8

Question
Do leczenia zakażeń wywołanych Candida albicans wykorzystuje się:
Answer
 • Gryzeofulwinę
 • Kaspofunginę
 • Terbinafinę
 • Flukonazol

Question 9

Question
Flukonazol:
Answer
 • Może powodować uszkodzenia wątroby
 • Nie przenika do OUN
 • Pojedyncza dawka może wyleczyć kandydozę pochwy
 • Dosyć często może powodować uszkodzenia szpiku

Question 10

Question
Które leki przeciwgrzybiczne wpływają na syntezę ergosterolu:
Answer
 • Terbinafina
 • Flucytozyna
 • Itrakonazol
 • Kaspofungina

Question 11

Question
Chloramfenikol:
Answer
 • Może wywoływać zespół szarego dziecka
 • Dobrze przenika do OUN
 • Wiąże się z podjednostką 30S rybosomów
 • Może wywoływać niedokrwistość

Question 12

Question
W leczeniu zakażeń dróg moczowych stosuje się:
Answer
 • Trimetoprim + sulfametoksazol
 • Norfloksacyne
 • Benzylopenicylinę
 • Nitrofurantoine

Question 13

Question
Do działań niepożądanych oksytetracykliny zaliczamy:
Answer
 • Fotouczulenia
 • Ciemne zabarwienie zębów
 • Zabarwienie moczu na żółto
 • Nadkażenia przewodu pokarmowego

Question 14

Question
Do działań niepożądanych amoksycyliny należą:
Answer
 • Uszkodzenie nerek
 • Nadważenia przewodu pokarmowego
 • Zespół Ley’a
 • Wysypki

Question 15

Question
Efekt poantybiotykowy występuje po:
Answer
 • Gentamycynie
 • Amoksycylinie
 • Azytromycynie
 • Klindamycynie

Question 16

Question
Do podstawowych leków przeciwgruźliczych należą:
Answer
 • Izoniazyd
 • Rifampicyna
 • Klarytromycyna
 • Etambutol

Question 17

Question
Do leków alternatywnych w leczeniu gruźlicy należą:
Answer
 • Klofazymina
 • Ryfabutyna
 • Dapson
 • Kapreomycyna

Question 18

Question
Tetracyklin używa się w leczeniu:
Answer
 • Propinobacterium acnes
 • Rickettsii
 • Helicobacter pylori
 • Chlamydii trachomatis

Question 19

Question
Do antagonistów proteazy należą:
Answer
 • Lamiwudyna
 • Sakwinawir
 • Didanozyna
 • Ritonawir

Question 20

Question
W leczeniu zakażeń wywołanych herpeswirusami używa się:
Answer
 • Acyklowiru
 • Gancyklowiru
 • Oseltamiwiru
 • Foskarnetu

Question 21

Question
W leczeniu grypy stosuje się:
Answer
 • Rimantadynę
 • Stawudynę
 • Oseltamiwir
 • Efawirenzu

Question 22

Question
Do działań niepożądanych wywołanych przez cidofowir należą:
Answer
 • Uszkodzenie nerek
 • Uszkodzenie szpiku kostnego
 • Wzrost ciśnienia śródgałkowego
 • Wymioty

Question 23

Question
Antybiotyki działające na syntezę ściany komórkowej to:
Answer
 • Wankomycyna
 • Linezolid
 • Becytracyna
 • Daptomycyna

Question 24

Question
Do antybiotyków działających na VRE należą:
Answer
 • Linezolid
 • Telitromycyna
 • Chinuprustyna/dalfopristyna
 • Teikoplamina

Question 25

Question
Da antybiotyków stosowanych naskórnie należą:
Answer
 • Mupirocyna
 • Polimyksyna B
 • Klindamycyna
 • Gramicydyna

Question 26

Question
Doksycyklina:
Answer
 • Może być podawana wyłącznie doustnie
 • Wydalana jest prawie w całości w postaci niemetabolizowanej z moczem
 • Wchłania się z przewodu pokarmowego na poziomie 40-60%
 • Nie działa na P. aeruginosa

Question 27

Question
Które tetracykliny nie są podawane doustnie:
Answer
 • Mino cyklina
 • Tigecyklina
 • Oksytetracyklina
 • Roli tetracyklina

Question 28

Question
Które antybiotyki działają głównie na bakterię G +:
Answer
 • Meropenem
 • Roksytromycyna
 • Tigemonam
 • Linezolid

Question 29

Question
Wskaż antybiotyki lipoglikopeptydowe:
Answer
 • Teikoplamina
 • Spiromycyna
 • Dalfopristyna
 • Oritawancyna

Question 30

Question
W leczeniu owsicy stosuje się:
Answer
 • Oksamnichinę
 • Prazykwantel
 • Niklozamid
 • Albendazol

Question 31

Question
Wskaż prawidłowe skojarzenie lek – mechanizm działania:
Answer
 • Metrifonat – hamuje cholinoesterazę
 • Pyrantel – blok depolaryzacyjny
 • Iwermektyna – hamuje przewodnictwo GABAergiczne
 • Niklozamid – hamuje wytwarzanie ATP

Question 32

Question
Aztreonam – wskaż twierdzenia fałszywe:
Answer
 • Może być podawany jedynie doustnie
 • Wymaga obecności inhibitora dehydropeptydazy
 • .Działa jedynie na bakterie Gram (–)
 • Działa na beztlenowce

Question 33

Question
Objawy hiperkortyzolemii:
Answer
 • Gwałtowne chudnięcie
 • Hiperglikemia i hiperlipidemia
 • Hipotonia
 • Osteoporoza

Question 34

Question
Wymień wskazania do stosowania rifampicyny:
Answer
 • Ciężkie zakażenia gronkowcowe
 • Leczenie gruźlicy
 • Leczenie kiły
 • Leczenie trądu

Question 35

Question
Wskaż leki przeciwgrzybiczne stosowane miejscowo:
Answer
 • Itrakonazol
 • Terbinafina
 • Flucytozyna
 • Mikonazol

Question 36

Question
Działania niepożądane GH:
Answer
 • Lipoatrofia
 • Obrzęki
 • Hipoglikemia
 • Ginekomastia

Question 37

Question
Wskazania do stosowania bromokryptyny to:
Answer
 • Akromegalia (pomocniczo)
 • Choroba Parkinsona
 • Hipogonadyzm u mężczyzn
 • Hiperprolaktynemia

Question 38

Question
Tyroksyna (T4):
Answer
 • Podwyższa poziom fosfolipidów i triglicerydów we krwi
 • Podwyższa temperaturę ciała
 • Zwęża naczynia krwionośne skóry
 • Podwyższa poziom glukozy we krwi

Question 39

Question
Działania niepożądane tiamazolu:
Answer
 • Gorączka
 • Hiperglikemia
 • Agranulocytoza
 • Tachykardia

Question 40

Question
Do inhibitorów syntezy steroidów należą:
Answer
 • Pegwisomant
 • Metyrapon
 • Oktreotyd
 • Ketokonazol

Question 41

Question
Które z poniższych zestawów zawierają prawidłowe skojarzenie leku przeciwgruźliczego i jego działań niepożądanych:
Answer
 • Izoniazyd – neuropatia obwodowa
 • Pyrazynamid – hepatotoksyczność
 • Ryfampicyna – blokowanie aktywności izoenzymów układu CYP wątroby
 • Streptomycyna – działanie oto toksyczne

Question 42

Question
Ampicylina:
Answer
 • Jest wrażliwa na penicylinazy
 • Bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego lepiej niż amoksycylina
 • Wydala się w formie aktywnej a. Należy do cefalosporyn II z moczem
 • Należy do grupy penicylin o szerokim zakresie działania, do podgupy amidynopenicylin

Question 43

Question
Karbenicylina:
Answer
 • Jest skuteczna w zakażeniach pałeczką ropy błękitnej
 • Nie wchłania się z przewodu pokamowego
 • Jest dużo bardziej skuteczna niż aminopenicyliny przeciwko bakteriom G +
 • Po zastosowaniu dużych dawek moze wystąpić trombocytopenia

Question 44

Question
Azlocylina jest:
Answer
 • Skuteczna w zakażeniach beztlenowcami
 • Nietrwała w kwaśnym pH i podawana pozajelitowo
 • Wrażliwa na β-laktamazy gronkowcowe
 • Skuteczniejsza od karboksypenicylin przeciwko P. aeruginosa

Question 45

Question
Cefalosporyny III generacji:
Answer
 • Charakteryzują się znaczna aktywnością wobec bakterii G (-)
 • Są stosowane pozajelitowo i doustnie
 • Należą tu m.in.: cefoperazon, cefusulodyna, ceftriakson
 • Dobrze prznikaja do płynu mózgowo - rdzeniowego

Question 46

Question
Cefoperazon:
Answer
 • Przenika do OUN
 • Wydala się z żółcią
 • Jest skuteczny w zakażeniach N. gonorrhoeae
 • Należy do cefalosporyn III generacji

Question 47

Question
Cefotetan:
Answer
 • Należy do cefalosporyn II generacji
 • Podawany jest pozajelitowo i per os
 • Ma bardzo szeroki zakres działania przeciw drobnoustrojom G –
 • Działa najsilniej ze wszystkich cefalosporyn na P. aeruginosa

Question 48

Question
Wskaż cechy wspólne dla pokarmowego wszystkich antybiotyków β laktamowych:
Answer
 • Wąskie spektrum działania
 • Mała toksyczność
 • Niewrażliwość na β-laktamazy
 • Hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii

Question 49

Question
Benzylopenicylina i ampicylina:
Answer
 • Są oporne na kwas solny
 • Mają zbliżone spektrum działania
 • Bardzo często powodują biegunki
 • Są rozkładane przez β-laktamazy

Question 50

Question
Benzylopenicylina jest skuteczna w zakażeniach:
Answer
 • Neisseria meningitidis
 • Bacillus anthracis
 • Corynebacterium diphteriae
 • Streptococcus pyogenes

Question 51

Question
Wskaż cechy charakterystyczne dla penicylin izoksazolowych:
Answer
 • Treść pokarmowa hamuje ich wchłanianie z przewodu pokarmowego
 • Mają bardzo szerokie spektrum działania
 • Silnie wiążą się z białkami surowicy krwi
 • Dobrze przenikają do OUN

Question 52

Question
Hamowanie wyrazy DNA to mechanizm działąnia:
Answer
 • Cinoksacyny
 • Kwasu nalidyksowego
 • Mupirocyny
 • Kwasu piwomidowego

Question 53

Question
Erytromycyna jest antybiotykiem skutecznym w zakażeniach:
Answer
 • Leginella pneumophilla
 • Chlamydia trichomatis
 • Klebsiella sp.
 • Mycoplasma pneumoniae

Question 54

Question
W zakażeniach bakteriami beztlenowymi zastosujemy:
Answer
 • Klindaymycynę
 • Amikacynę
 • Metronidazol
 • Tobramycynę

Question 55

Question
W zakażeniach P. aeruginosa zastosujemy:
Answer
 • Doksycyklinę
 • Spektynomycynę
 • Kwas nalidyksowy
 • Ceftizoksym

Question 56

Question
Wskaż twierdzenia fałszywe:
Answer
 • Aminoglikozydy nie przenikają przez łożysko
 • Cefoperazon jest bardzo skuteczny w zakażeniach N. gonorrhoeae
 • Tetracykliny są skuteczne w leczeniu trądziku
 • Połączenie imipenemu z cilastatyną zwiększa jego wchłanianie z przewodu pokarmoweo

Question 57

Question
Aplazja szpiku po chloramfenikolu:
Answer
 • Zdarza się częściej przy jednoczesnym stosowaniu innych leków mielotoksycznych
 • Ustępuje po zaprzestaniu podawania antybiotyku
 • Często kończy się zgonem
 • Zdarza się tylko po zastosowaniu leku i.m.

Question 58

Question
Których chemioterapeutyk nie powinna stosować kobieta w ciąży:
Answer
 • Gentamycyy
 • Doksycykliny
 • Amoksycyliny
 • Amikacyny

Question 59

Question
Wskaż chemioterapeutyki, które przenikają do płynu mózgowordzeniowego:
Answer
 • Chloramfenikol
 • Cefoperazon
 • Cefalotyna
 • Ceftriakson

Question 60

Question
Antybiotykami niewrażliwymi na działanie kwasu solnego w żołądku są:
Answer
 • Aztreonam
 • Amoksycylina
 • Imipenem
 • Klarytromycyna

Question 61

Question
Do antybiotyków hamujących rozwój drobnoustrojów należą:
Answer
 • Spiramycyna
 • Aztreonam
 • Doksycyklina
 • Spektynomycyna

Question 62

Question
Chinolony:
Answer
 • Działają bakteriobójczo
 • Wywołują działania niepożądane ze strony OUN i przewodu pokarmowego
 • Skuteczne w zakażeniach beztlenowcami
 • Nie stosujemy ich u dzieci i młodzieży do ukończenia wzrostu

Question 63

Question
Syntezę ściany komórkowej hamują:
Answer
 • Meropenem
 • Kolistyna
 • Bacytracyna
 • Daptomycyna

Question 64

Question
Streptograiny:
Answer
 • Są skuteczne w zakażeniach E. faecalis
 • Hamują aktywność MAO
 • Odznaczają się niską toksycznością
 • Stosowane pozajelitowo

Question 65

Question
Streptomycyna:
Answer
 • Działa bakteriostatycznie
 • Jest stosowana domięśniowo
 • Należy do antybiotyków o małej toksyczności
 • Jest skuteczna wobec prątków gruźlicy

Question 66

Question
Amikacyna:
Answer
 • Hamuje syntezę białek i uszkadza błonę cytoplazmatyczną bakterii
 • Jest bardziej oporna a rozkład enzymatyczny, niż inne antybiotyki z tej grupy
 • Jest skuteczna w zakażeniach P. aeruginosa
 • Jest podawana pozajelitowo

Question 67

Question
Wskaż cechy różniące linkozamidy od makrolitów:
Answer
 • Punkt uchwytu działania
 • Aktywność wobec bakterii beztlenowych
 • Aktywność wobec tlenowych bakterii G +
 • Toksyczność

Question 68

Question
Azytromycyna w porównaniu z erytromycyną:
Answer
 • Nie hamuje cytochromu P-450
 • Ma dłuższy okres półtrwania
 • Jest skuteczniejsza wobec H. influenzae i Neisseria
 • est wydalana głównie z moczem, a nie z żółcią

Question 69

Question
Działanie niepożądane w postaci nietolerancji alkoholu jest charakterystyczne dla:
Answer
 • Cefoperazonu
 • Cefazoliny
 • Cefamandolu
 • Cefotaksymu

Question 70

Question
Wskaż twierdzenia prawdziwe dotyczące tetracyklin:
Answer
 • Tetracykliny zawsze stosujemy razem z nystatyną, gdyż mogą spowodować zakażenia grzybicze
 • Mogą powodować nadwrażliwość na światło
 • Nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego
 • Działają osteotoksycznie

Question 71

Question
Bacytracyna:
Answer
 • Stosowana jest wyłącznie miejscowo ze względna dużą toksyczność
 • Hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii
 • Podczas jej stosowania bardzo łatwo rozwija się oporność
 • Działa n baterie G +

Question 72

Question
Wskaż twierdzenia prawdziwe
Answer
 • . Żywice utrudniają wchłanianie z jelit witamin A,D i K
 • Inhibitorów reduktazy HMGCoA nie należy stosować przy współistniejących chorobach wątroby
 • Kwas nikotynowy obniża stężenie VLDL
 • Ezetymib może wywołać wstrząs anafilaktyczny

Question 73

Question
Które z wymienionych działań niepożądanych może powodować klofibrat:
Answer
 • Uszkodzenie mięśni szkieletowych
 • Postanie kamicy żółciowej i nowotworów pęcherzyka żółciowego
 • Nietolerancję glukozy
 • Impotencję

Question 74

Question
Które z mechanizmów działania zostały dobrane prawidłowo dla danego leku:
Answer
 • Kolestyramina wiąże sole kwasów żółciowych w jelitach
 • Acipimoks pobudza receptory uczynnianie przez aktywatory proliferacji peroksysomów
 • Statyny zwiększają ilość receptorów dla frakcji LDL
 • Lowastatyna hamuje syntezę HMG-CoA

Question 75

Question
Wybierz prawidłowe zestawienie:
Answer
 • Statyny – podawane raz dziennie, wieczorem
 • Statyny – możliwość zwiększonego stężenia kinazy kreatyninowej
 • Statyny – zmniejszenie frakcji HDL
 • Statyny – zwiększone wydzielanie tlenku azotu

Question 76

Question
Wtórny wzrost liczby receptorów LDL w wątrobie i w konsekwencji nasilony wychwyt cholesterolu z krążenia jest zasadniczym elementem działania:
Answer
 • Kwasu nikotynowego jego pochodnych
 • Żywic
 • Fibratów
 • Statyn

Question 77

Question
Tioamidy
Answer
 • Zapobiegają jodowaniu reszt tyrozynowych tyreoglobuliny
 • Są stosowane doustnie
 • Zwiększają wydzielanie TSH
 • Jako objawy niepożądane wywołują alergie, wole, wytrzeszcz i agranulocytozę

Question 78

Question
W zapaleniu płuc wywołanym Mycoplasma pneumoniae u dzieci najlepiej zastosować:
Answer
 • Klindamycynę
 • Cefotaksym
 • Flukloksacylinę
 • Erytromycynę

Question 79

Question
Wskaż twierdzenia prawdziwie:
Answer
 • Makrolidy są antybiotykami o małej toksyczności
 • Fluorochinolony są skuteczne w zakażeniach P. aeruginosa
 • Roksytromycyna ma długi okres półtrwania i dobrą dostępność biologiczną po zastosowaniu doustnym
 • Doksycyklina i minocyklina niemal całkowicie wchłaniają się z przewodu pokarmowego

Question 80

Question
Roksytromycyna w porównaniu z erytromycyną:
Answer
 • Przenika do płynu mózgowordzeniowego
 • Ma dłuższy okres półtrwania
 • Działa na gronkowce metycylinooporne
 • W niewielkim stopniu przenika do mleka

Question 81

Question
Wankomycyna: sprawdzic
Answer
 • Działa bakteriobójczo
 • Jest oto- i neurotoksyczna
 • Nieskuteczna w zakażeniach gronkowcami penicylinoopornymi
 • Nie przenika do OUN i dróg żółciowych

Question 82

Question
Które z podanych leków cytotoksycznych oszczędzają płytki krwi:
Answer
 • Cisplatyna
 • Lomustyna
 • Meflalan
 • Cyklofosfamid

Question 83

Question
Wskaż możliwe mechanizmy interakcji na etapie wchłaniania:
Answer
 • Zmiana pH soku żołądkowego
 • Inhibicja lub indukcja glikoproteiny P
 • Zmiana motoryki przewodu pokarmowego
 • Inhibicja białek OATP

Question 84

Question
Wybierz prawidłowe stwierdzenia charakteryzujące alkaloidy barwinka:
Answer
 • Działają antymitotycznie – faza M cyklu komórkowego
 • Stosowane głównie w białaczce szpikowej i limfo blastycznej
 • Powodują kardiomiopatie
 • Powodują zaburzenia czucia i osłabienie siły mięśniowej

Question 85

Question
Wskaż induktory CYP3A4 sprawdzic
Answer
 • Karbamazepina
 • Wyciąg z dziurawca
 • Klarytromycyna
 • Ryfampicyna

Question 86

Question
Wskaż właściwości leków, które zwiększają ryzyko występowania interakcji: sprawdzic do 231 wszystko od181
Answer
 • Wąski indeks terapeutyczny
 • Krzywa dawka – odpowiedź o stromym nasileniu
 • Krótki czas półtrwania
 • Silne właściwości indukujące cytochrom P450

Question 87

Question
Wymień leki stosowane w leczeniu rzęsistkowicy:
Answer
 • Metronidazol
 • ???
 • Linezolid (?)
 • Spiromycyna

Question 88

Question
Wskaż choroby, które mogą zwiększać ryzyko występowania interakcji:
Answer
 • Niewydolność wątroby
 • POChP
 • Niewydolność nerek
 • Jaskra

Question 89

Question
W leczeniu malarii zastosujemy:
Answer
 • Atowakwon
 • Proguanil
 • Chlorochinę
 • Chininę

Question 90

Question
Wskaż zastosowania metronidazolu:
Answer
 • Zakażenia C. difficile
 • Zakażenia T. vaginalis
 • Zakażenia Plasmodium vivat
 • Zakażenia H. pylori

Question 91

Question
Które z wyminionych sulfonamidów są nadal stosowane w praktyce klinicznej:
Answer
 • Sulfakarbamid
 • Sulfafurazol
 • Sulfaguanidyna
 • Sulfacetamid

Question 92

Question
Do działań niepożądanych furazydyny należą:
Answer
 • Skurcze mięśni
 • Parestezje
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nudności, wymioty

Question 93

Question
Sulfasalazyna:
Answer
 • Hamuje syntezę PGE2 i leukotrienów w jelicie grubym
 • Wykazuje działanie bakteriostatyczne
 • W jelicie grubym jest rozkładana do kwasu acetylosalicylowego
 • Może wywoływać przejściową niepłodność u mężczyzn

Question 94

Question
Nifuratel:
Answer
 • Wykazuje dużą aktywność przeciwdrobnoustrojowych wobec Trichomonas
 • Stosowany głównie w postaci globulek/maści
 • Po stosowaniu miejscowym może wywoływać świąd i pieczenie
 • Wykazuje działanie przeciwgrzybiczne

Question 95

Question
Wskaż prawidłowe zestawienie lek – wirus, wobec którego jest aktywny:
Answer
 • Walacyklowir – wirus HSV-1
 • Gancyklowir – wirus EBV
 • Raltegrawir – wirus grypy
 • Abakawir – wirus HIV

Question 96

Question
Wskaż nieprawidłowe zestawienie lek – grupa terapeutyczna:
Answer
 • Oseltamiwir – inhibitor neuraminidazy
 • Enfuwirtyd – inhibitor odwrotnej transkryptazy
 • Marawirok – bloker ko-receptora CCR5
 • Rimantadyna – inhibitor polimerazy

Question 97

Question
Wskaż prawidłowe zestawienie lek – mechanizm działania:
Answer
 • Zanamiwir – hamuje uwalnianie wirusów z komórki
 • Nelfinawir – hamuje dojrzewanie nowych wirusów
 • Paliwizumab – hamuje wnikanie wirusów do komórki gospodarza
 • Abakwir – hamuje replikację kwasów nukleinowych wirusa

Question 98

Question
Który z zaproponowanych zestawów nie wykazuje aktywność względem wirusa HIV
Answer
 • Delawirdyna, zalcytabina, foskarnet
 • Sachinawir, zidowudyna, indinawir
 • Enfuwirtyd, efawirenz, stawudyna
 • Lamiwudyna, newirapina, entekawir

Question 99

Question
Wskaż prawidłowe zestawienie lek – działanie niepożądane:
Answer
 • Rybawiryna – działanie teratogenne
 • Zidowudyna – zapalenie wielonerwowe
 • Cidofowir – wzrost ciśnienia śródgałkowego
 • Foskarnet – zaburzenia elektrolitowe

Question 100

Question
Wskaż działania niepożądane fluorochinolonów:
Answer
 • Chondrotoksyczność
 • Uszkodzenie szpiku kostnego
 • Fotouczulenie
 • Wydłużenie odstępu QT