Lemezmozgások következményei

Havassy András
Quiz by Havassy András, updated more than 1 year ago
Havassy András
Created by Havassy András almost 7 years ago
2610
1

Description

Lemezmozgások következményei

Resource summary

Question 1

Question
Melyik földtani folyamat hozza létre az ábrán látható szerkezeti elemeket?
Answer
 • gyűrődés
 • vetődés
 • vulkánosság
 • földrengés

Question 2

Question
Nevezd meg a redő részeit! Válaszd ki a helyes kombinációt!
Answer
 • 1 - redőboltozat, 2 - redőteknő
 • 1 - redőteknő, 2 - redőboltozat

Question 3

Question
Nevezd meg a redő típusait! Válaszd ki a helyes kombinációt!
Answer
 • 3 - álló redő, 4 - ferde redő, 5 - fekvő redő, 6 - takaróredő
 • 3 - álló redő, 4 - fekvő redő, 5 - ferde redő, 6 - takaróredő
 • 3 - fekvő redő, 4 - álló redő, 5 - ferde redő, 6 - takaróredő
 • 3 - fekvő redő, 4 - ferde redő, 5 - álló redő, 6 - takaróredő

Question 4

Question
Melyik hegységrendszerben a legjellemzőbb a mellékelt ábrán látható gyűrt szerkezet előfordulása?
Answer
 • Eurázsiai
 • Pacifikus
 • Kaledóniai
 • Variszkuszi

Question 5

Question
Melyik hegységrendszer alakult ki két szárazföldi kőzetlemez ütközése során?
Answer
 • Eurázsiai-hegységrendszer
 • Pacifikus-hegységrendszer

Question 6

Question
A felsoroltak közül melyek az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai?
Answer
 • Alpok
 • Kárpátok
 • Himalája
 • Kaukázus
 • Appenninek
 • Dinári-hegység
 • Ural
 • Skandináv-hegység
 • Appalache
 • Nagy-Vízválasztó-hegység

Question 7

Question
Melyik hegységrendszer földrajzi elterjedése látható a mellékelt térképen?
Answer
 • Kaledóniai-hegységrendszer
 • Pacifikus-hegységrendszer
 • Eurázsiai-hegységrendszer
 • Variszkuszi-hegységrendszer

Question 8

Question
Melyik időben és melyik időszakban volt az Eurázsiai-hegységrendszer kiemelkedésének fő fázisa?
Answer
 • ősidő
 • óidő
 • középidő
 • újidő
 • harmadidőszak
 • negyedidőszak

Question 9

Question
A kőzetek melyik csoportjának előfordulása a legjellemzőbb a gyűrt hegységekre?
Answer
 • magmás
 • üledékes
 • átalakult

Question 10

Question
A képen egy redő látható.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Melyik földtani folyamat hozza létre a mellékelt képen látható szerkezetű hegységeket?
Answer
 • vulkánosság
 • földrengés
 • gyűrődés
 • vetődés

Question 12

Question
Vetődés a szilárd kőzetek vetősík mentén történő elmozdulása.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Nevezd meg a mellékelt ábrán számokkal jelölt képződményeket! Válaszd ki a helyes kombinációt!
Answer
 • 1 - sasbérc, 2 - árok, 3 - lépcsős vetődés
 • 1 - sasbérc, 2 - medence, 3 - lépcsős vetődés
 • 1 - rög, 2 - medence, 3 - lépcsős vetődés

Question 14

Question
Vetődéssel röghegységek keletkeznek.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Melyik földtörténeti időben alakultak ki a röghegységek?
Answer
 • ősidő
 • előidő
 • óidő
 • középidő
 • újidő

Question 16

Question
Melyik hegységrendszerek a röghegységrendszerek?
Answer
 • Eurázsiai
 • Pacifikus
 • Variszkuszi
 • Kaledóniai

Question 17

Question
Válaszd ki a felsorolásból a röghegységeket!
Answer
 • Alpok
 • Kárpátok
 • Appalache
 • Ural
 • Skandináv-hegység
 • Andok
 • Nagy-Vízválasztó-hegység

Question 18

Question
Válaszd ki a felsoroltak közül a Kaledóniai röghegységeket!
Answer
 • Skót-felföld
 • Skandináv-hegység
 • Appalache északi része
 • Appalache déli része
 • Nagy-Vízválasztó-hegység északi része
 • Nagy-Vízválasztó-hegység déli része
 • Ural
 • Német-középhegység

Question 19

Question
Válaszd ki a felsoroltak közül a Variszkuszi röghegységeket!
Answer
 • Ural
 • Appalache északi része
 • Appalache déli része
 • Nagy-Vízválasztó-hegység északi része
 • Nagy-Vízválasztó-hegység déli része
 • Német-középhegység
 • Francia-középhegység

Question 20

Question
Mi látható a mellékelt képen?
Answer
 • vetődés
 • vetősík
 • törésvonal

Question 21

Question
Nevezd meg a mellékelt ábra számozott részeit! Válaszd ki a helyes kombinációt!
Answer
 • 1 - epicentrum, 2 - hipocentrum
 • 1 - hipocentrum, 2 - epicentrum

Question 22

Question
Nevezd meg a mellékelt ábra számozott részeit! Válaszd ki a helyes kombinációt!
Answer
 • 1 - rengésfészek, 2 - rengésközpont
 • 1 - rengésközpont, 2 - rengésfészek

Question 23

Question
Az epicentrum a rengésközpont.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
A szeizmogram a földrengés író készülék.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Mi látható a mellékelt képen?
Answer
 • szeizmográf
 • szeizmogram

Question 26

Question
Válaszd ki a helyes meghatározásokat!
Answer
 • A Richter-skála a földrengéseket a felszabaduló energia nagysága alapján osztályozza.
 • A Richter-skála a földrengéseket a pusztítás mértéke alapján osztályozza.
 • A Mercalli-skála a földrengéseket a felszabaduló energia nagysága alapján osztályozza.
 • A Mercalli-skála a földrengéseket a pusztítás mértéke alapján osztályozza.

Question 27

Question
Hasonlítsd össze a hosszanti és a keresztirányú földrengés hullámokat! Mi jellemző a hosszanti hullámokra?
Answer
 • gyorsabb
 • lassabb
 • A részecskék elmozdulása a hullám terjedési irányával párhuzamos.
 • A részecskék elmozdulása a hullám terjedési irányára merőleges.
 • elsődleges hullám (elsőként észlelhető)
 • másodlagos hullám (másodikként észlelhető)

Question 28

Question
A földrengések méretét a magnitúdoval fejezik ki.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
A kőzetlemezek milyen irányú mozgása során keletkeznek nagy földrengések?
Answer
 • közeledő
 • távolodó
 • elcsúszó

Question 30

Question
Melyik vulkántípus látható a mellékelt ábrán?
Answer
 • rétegvulkán
 • sztratovulkán
 • hasadékvulkán
 • pajzsvulkán

Question 31

Question
Melyek a mellékelt képen látható rétegvulkán részei? Válaszd ki a helyes kombinációt!
Answer
 • 1 - magmakamra, 2 - kürtő, 3 - kráter
 • 1 - kráter, 2 - kürtő, 3 -magmakamra
 • 1 - magnakarta, 2 - kürtő, 3 - kráter
 • 1 - kürtő, 2 - magmakamra, 3 - kráter

Question 32

Question
Melyek lehetnek a legjellemzőbb kőzetei a mellékelt ábrán látható rétegvulkánnak (ábra 4. és 5.)
Answer
 • andezit
 • bazalt
 • gránit
 • andezittufa
 • bazalttufa
 • gabbró

Question 33

Question
A kőzetlemezek milyen irányú mozgásánál jellemző az ábrán látható rétegvulkán kialakulása?
Answer
 • közeledő
 • távolodó
 • elcsúszó

Question 34

Question
Milyen típusú kőzetlemezek (lemezszegélyek) ütközésénél alakul ki az ábrán látható rétegvulkán?
Answer
 • két óceáni
 • óceáni-szárazföldi
 • két szárazföldi

Question 35

Question
Az alábbiak közül melyek rétegvulkánok?
Answer
 • Vezúv
 • Kilauea
 • Fuji
 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Etna
 • Erta Ale

Question 36

Question
A mellékelt képen egy vulkáni kráter látható.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Európa regionális földrajza
Havassy András
Mo. növényföldrajzi beosztása
Mikó Zsoltné
Heni Afrika 2. (Afrika felszíne)
Anikó Guttmann-Papp
Heni Afrika 1.
Anikó Guttmann-Papp
Heni Afrika 3 (éghajlat)
Anikó Guttmann-Papp
Felszínformák 2
Havassy András
Unit 1 Sociology: Family Types
ArcticCourtney
A2 Ethics - Virtue Ethics
Heloise Tudor
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato