Consonant "c" i "g" (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 2 years ago
31
0

Description

Activitats sobre les grafies "c" i "g"

Resource summary

Question 1

Question
El meu ami[blank_start]c[blank_end] ha trobat feina després de molt de temps d'estar a l'atur.
Answer
 • c
 • g

Question 2

Question
Demà anirem a dinar a un restaurant galle[blank_start]c[blank_end]
Answer
 • c
 • g

Question 3

Question
Si combinem el color gro[blank_start]c[blank_end] i el roig obtindrem el taronja
Answer
 • c
 • g

Question 4

Question
El professor de ciències naturals és biòle[blank_start]g[blank_end]
Answer
 • g
 • c

Question 5

Question
Ella ha estudiat econòmiques i ha aconseguit un càrre[blank_start]c[blank_end] important en un banc
Answer
 • c
 • g

Question 6

Question
El camí que hem de fer per superar aquestes dificultats és molt llar[blank_start]g[blank_end]
Answer
 • g
 • c

Question 7

Question
A casa seua té alguns mobles anti[blank_start]c[blank_end]s heretats del seu avi
Answer
 • c
 • g

Question 8

Question
No cone[blank_start]c[blank_end] ningú tan treballador com ell
Answer
 • c
 • g

Question 9

Question
S'ha fet una xicoteta ferida i li ha eixit un poc de san[blank_start]g[blank_end]
Answer
 • g
 • c

Question 10

Question
És psicòle[blank_start]g[blank_end] i treballa en una escola del centre de la ciuta[blank_start]t[blank_end]
Answer
 • g
 • c
 • t
 • d

Question 11

Question
Hui fa fre[blank_start]d[blank_end] i hem d'agafar l'abri[blank_start]c[blank_end]
Answer
 • c
 • g
 • d
 • t

Question 12

Question
Un pedago[blank_start]g[blank_end] és una persona que coneix a fons el món de l'educació
Answer
 • g
 • c

Question 13

Question
Per la televisió hem vist un ma[blank_start]g[blank_end] que ha fet uns jocs de màgia fantàstics
Answer
 • g
 • c

Question 14

Question
És ce[blank_start]c[blank_end] i treballa en una a[blank_start]ss[blank_end]o[blank_start]c[blank_end]ia[blank_start]c[blank_end]ió que ajuda les persones discapacitades a integrar-se en el món laboral
Answer
 • c
 • g
 • ss
 • s
 • c
 • ç
 • ss
 • s
 • c
 • ç
 • ss
 • s

Question 15

Question
El diàle[blank_start]g[blank_end] és molt important per entendre's i arribar a acor[blank_start]d[blank_end]s
Answer
 • g
 • c
 • d
 • t

Question 16

Question
Ha fet un dibuix molt boni[blank_start]c[blank_end]
Answer
 • c
 • g

Question 17

Question
Ara esti[blank_start]c[blank_end] estudiant anglés
Answer
 • c
 • g
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Regles de l'apostrofació (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Ortografia: "lo" (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltes ortografia ESO (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Faltas de Orotografía
MARIA HC