Consonants "t" i "d" (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated 4 months ago
0
0
0

Description

Activitats per a diferenciar les grafies "t" i "d". Oclusives dental sordes

Resource summary

Question 1

Question
És important que hi haja igualta[blank_start]t[blank_end] d'oportunitats perquè totes les persones puguen estudiar i trobar feina
Answer
 • t
 • d

Question 2

Question
Quan acabe el batxillerat vol anar a la universita[blank_start]t[blank_end]
Answer
 • t
 • d

Question 3

Question
Ha presentat una sol·licitu[blank_start]d[blank_end] perquè li concedeixen una entrevista de feina
Answer
 • d
 • t

Question 4

Question
Una bona actitu[blank_start]d[blank_end] de l'estudiant és fonamental perquè obtinga bons resultats
Answer
 • d
 • t

Question 5

Question
En aquesta zona a prop del mar l'aire és molt humi[blank_start]t[blank_end]
Answer
 • t
 • d

Question 6

Question
Al currículum hi ha de constar el nom i cognoms, l'adreça, l'eda[blank_start]t[blank_end] i algunes altres da[blank_start]d[blank_end]es personals
Answer
 • t
 • d
 • d
 • t

Question 7

Question
Com que tenia se[blank_start]t[blank_end], em vaig beure un got d'aigua
Answer
 • t
 • d

Question 8

Question
Menjar bé, dormir bé i fer esport són condicions bàsiques per tenir bona salu[blank_start]t[blank_end]
Answer
 • t
 • d

Question 9

Question
Aquest document és vàli[blank_start]d[blank_end]
Answer
 • d
 • t

Question 10

Question
La comunita[blank_start]t[blank_end] de propietaris ha arribat a un acor[blank_start]d[blank_end]
Answer
 • d
 • t
 • t
 • d

Question 11

Question
Els problemes de matemàtiques són complicats i els resultats s'han de donar amb molta exactitu[blank_start]d[blank_end]
Answer
 • d
 • t

Question 12

Question
Els països del nor[blank_start]d[blank_end] són més fre[blank_start]d[blank_end]s
Answer
 • d
 • t
 • d
 • t

Question 13

Question
El seu poble es trobava al su[blank_start]d[blank_end] del país
Answer
 • d
 • t

Question 14

Question
En una democràcia és molt important que hi haja lliberta[blank_start]t[blank_end] d'expressió
Answer
 • t
 • d

Question 15

Question
El jutge haurà d'escoltar les diferents parts i els testimonis per arribar a saber la verita[blank_start]t[blank_end]
Answer
 • t
 • d

Question 16

Question
Aquest quadre el posarem en una de les pare[blank_start]t[blank_end]s del menjador
Answer
 • t
 • d

Question 17

Question
El nostre equip últimament per[blank_start]d[blank_end] tots els partits
Answer
 • d
 • t

Question 18

Question
A la cursa veurem quin dels dos corredors és més ràpi[blank_start]d[blank_end]
Answer
 • d
 • t

Question 19

Question
Li ha fet un bon regal. Ha estat molt esplèndi[blank_start]d[blank_end]
Answer
 • d
 • t

Question 20

Question
El color ver[blank_start]d[blank_end] s'associa amb els grups ecologistes
Answer
 • d
 • t
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Faltas de Orotografía
Diego Santos
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Dictat 1 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Grafies "c" i "g" (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Grafies "b" i "p" (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Dictat 4 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Lógica: tablas de verdad. Actividades (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Tema 1 Edebe Origen de la filosofía
Àlex Lluch
3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Del mito al logos
Àlex Lluch