Formació del gènere del substantiu (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 2 years ago
231
0

Description

Activitat per a repassar sobre la formació dels mots

Resource summary

Question 1

Question
Assenyala els noms que varien el seu significat si són usats en masculí o en femení.
Answer
 • salut
 • planeta
 • llum
 • sogre

Question 2

Question
Assenyala els noms masculins que acaben en -a
Answer
 • planeta
 • amiga
 • monarca
 • dia
 • espera

Question 3

Question
Generalment, els noms que acaben en -e, -o són masculins i els que acaben en -a són femenins, però hi ha excepcions. Hi ha femenins acabats en -e. Assenyala els noms femenins acabats en -e:
Answer
 • piràmide
 • fetge
 • febre
 • home
 • llebre

Question 4

Question
A la majoria dels casos en la formació del femení s’afig la desinència -a al masculí. Això pot comportar canvis en la consonant final. Marca els casos on hi ha canvis consonàntics en la formació del femení.
Answer
 • xic
 • pudor
 • casa
 • fotògraf
 • amic
 • llop

Question 5

Question
En alguns casos en la formació del femení quan el masculí acaba en -e, -o àtones, es canvien per -a. Assenyala quins mots canvien l'última vocal en la formació del femení.
Answer
 • sogre
 • comte
 • monjo
 • ase
 • alumne

Question 6

Question
En alguns casos, en la formació del femení, si el masculí acaba en vocal tònica, el femení afig -na. Marca els noms que formen el femení afegint -na.
Answer
 • cosí
 • actor
 • germà
 • alumne

Question 7

Question
En la formació del femení, alguns noms fan servir els sufixos -essa, -ina ([blank_start]gall[blank_end]), -iu ([blank_start]actor[blank_end]), -loga ([blank_start]psicòleg[blank_end])
Answer
 • gall
 • mariner
 • actor
 • os
 • psicòleg
 • professor

Question 8

Question
Hi ha casos en què masculí i femení es designen amb paraules diferents:
Answer
 • home
 • avi
 • gendre
 • bou
 • ase

Question 9

Question
Alguns masculins es formen a partir del femení afegint el sufix -ot. Assenyala els noms que es formen afegint -ot en el femení.
Answer
 • bruixa
 • perdiu
 • marinera

Question 10

Question
Alguns noms d’animals empren un sol gènere, i per diferenciar-los cal afegir-hi els mots mascle o femella. Per exemple gavina mascle i gavina femella. Assenyala més exemples:
Answer
 • tortuga
 • cavall
 • esquirol
 • gos
Show full summary Hide full summary

Similar

CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE LAS PALABRAS
Paulina Amador
Formación de palabras
Claret Barajas Alejandres
Diagrama de sintaxis y morfologia de un texto en griego
Vero Gómez
Sistema Nervioso
Salim Cueter Paternina
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Columna Vertebral
Salim Cueter Paternina
¿Cómo se elabora una NOM?
Norma García
TIC
marst61
¿Cómo se elabora una NOM?
Nacho Reyes