Comprensió oral: proves diagnòstiques (Àlex Lluch)

Álex Lluch
Quiz by Álex Lluch, updated more than 1 year ago
Álex Lluch
Created by Álex Lluch almost 7 years ago
432
1

Description

Activitat de comprensió oral sobre l'obra de Tirant lo Blanch, feta en les proves diagnòstiques

Resource summary

Question 1

Question
1. Per quin motiu reunix l’emperador Cort General?
Answer
 • a) Per iniciar una guerra.
 • b) Per dictar una llei.
 • c) Per donar ordres generals.
 • d) Per manifestar gratitud al Tirant.

Question 2

Question
2. De què va salvar el Tirant l’Imperi?
Answer
 • a) De les lluites internes.
 • b) De la conversió a l’Islam.
 • c) De la pesta.
 • d) De l’esclavitud i de la misèria.

Question 3

Question
3. De què va salvar el Tirant l’Imperi?
Answer
 • a) De les lluites internes.
 • b) De la conversió a l’Islam.
 • c) De la pesta.
 • d) De l’esclavitud i de la misèria.

Question 4

Question
4. Quin present fa l’Emperador al Tirant?
Answer
 • a) Un ball de benvinguda.
 • b) Un castell.
 • c) L’adreç de casar-se.
 • d) La corona.

Question 5

Question
Amb qui vol casar-lo?
Answer
 • a) Amb una donzella estrangera.
 • b) Amb una cortesana del regne veí.
 • c) Amb la seua filla Carmesina.
 • d) Amb una amiga de la seua infància.

Question 6

Question
5. Per què es manifesta tan esplèndid l’Emperador?
Answer
 • a) Perquè no té descendència.
 • b) Perquè és el seu nebot.
 • c) Pels serveis fets a l’Imperi.
 • d) Perquè té molts enemics.

Question 7

Question
6. Com se sent el Tirant davant l’oferiment de l’Emperador?
Answer
 • a) Dolgut.
 • b) Indiferent.
 • c) Agraït.
 • d) Un heroi.

Question 8

Question
7. De la lectura es desprén que el Tirant és una persona:
Answer
 • a) Envejosa.
 • b) Arrogant.
 • c) Humil.
 • d) Despreocupada.

Question 9

Question
8. Quin és el regne de l’Emperador?
Answer
 • a) Portugal.
 • b) Turquia.
 • c) Itàlia.
 • d) Grècia.

Question 10

Question
9. Quina és l’acció del Tirant davant les paraules benignes de l'Emperador?
Answer
 • a) Fer una reverència.
 • b) Besar-li la mà.
 • c) Agenollar-se als seus peus.
 • d) Acomiadar-se.

Question 11

Question
10. Qui era el Tirant?
Answer
 • a) Un camperol.
 • b) Un emperador.
 • c) Un rei.
 • d) Un cavaller.

Question 12

Question
11. Com reacciona Carmesina davant el desig de son pare de casar-la amb Tirant?
Answer
 • a) Es mostra recelosa: no es fia del cavaller.
 • b) S’enfada perquè l’Emperador no li ha demanat la seua opinió.
 • c) Agraïx son pare l’oferiment, perquè està realment enamorada de Tirant.
 • d) Decidix escapar de palau, perquè vol ingressar en un convent de monges.
Show full summary Hide full summary

Similar

Comprensió escrita: proves diagnòstiques (ALBUFERA)
Álex Lluch
Activitats proves diagnòstiques: ALBUFERA
Álex Lluch
L'Albufera: proves diagnòstiques
Àlex Lluch
Comprensió escrita: proves diagnòstiques (ALBUFERA)_1
Àlex Lluch
Comprensió escrita: proves diagnòstiques (ALBUFERA)
Àlex Lluch
Activitats proves diagnòstiques: ALBUFERA
Àlex Lluch
C6 Flash cards
Anna Hollywood
GCSE PE - 1
lydia_ward
SAT Math Sample Questions
SAT Prep Group
Chemistry Module C1: Air Quality
James McConnell
GCSE AQA Physics - Unit 3
James Jolliffe