Βιβλιογραφικές οντότητες των FRBR

Sofia Zapounidou
Quiz by Sofia Zapounidou, updated more than 1 year ago
Sofia Zapounidou
Created by Sofia Zapounidou almost 6 years ago
47
0

Description

Quiz για τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης βασικών εννοιών του μοντέλου FRBR. Το quiz αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου της της ΕΕΒΕΠ με τίτλο "Συνδεδεμένα δεδομένα βιβλιοθηκών" που διοργανώθηκε στις 27/03/2015 στη Θεσσαλονίκη. Επιμέλεια - Παρουσίαση: Σοφία Ζαπουνίδου.

Resource summary

Question 1

Question
Το ακρωνύμιο FRBR προέρχεται από τις λέξεις:
Answer
 • Functional Records for Bibliographic Requirements
 • Fundamental Record of Bibliographical References
 • Functional Requirements for Bibliographic Records

Question 2

Question
Oι εργασίες των χρηστών (user tasks) που αναγνωρίζονται στο FRBR είναι ...
Answer
 • Search, Recognize, Choose, Acquire
 • Find, Identify, Select, Obtain
 • Discover, Distinguish, Decide, Desire

Question 3

Question
Οι οντότητες Work και Expression ...
Answer
 • αναφέρονται στην αφηρημένη έννοια ενός έργου
 • αναφέρονται σε υλικές υποστάσεις ενός έργου

Question 4

Question
Οι οντότητες Manifestation και Item ...
Answer
 • αναφέρονται στην αφηρημένη έννοια ενός έργου
 • αναφέρονται σε υλικές υποστάσεις ενός έργου

Question 5

Question
Δείτε την παρακάτω MARC21 εγγραφή και απαντήστε. Το πεδίο 041 σχετίζεται με την οντότητα... 041 1# |a eng |h gre 050 ## |a PA5610.K39 |b B513 1965 100 1# |a Καζαντζάκης, Νίκος, |d 1883-1957 240 10 |a Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά |l English. 245 10 |a Zorba the Greek / |c by Nikos Kazantzakis ; translated by Carl Wildman. 260 ## |a Oxford : |b Bruno Cassirer, |c 1965. 300 ## |a 319 p. ; |c 20 cm. 500 ## |a Translation of : Bίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Περισσότερες πληροφορίες για το πεδίο 041: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/concise/bd041.html
Answer
 • Work
 • Expression
 • Manifestation
 • Item

Question 6

Question
Δείτε την παρακάτω MARC21 εγγραφή και απαντήστε. Το πεδίο 240 $a σχετίζεται με την οντότητα ... 041 1# |a eng |h gre 050 ## |a PA5610.K39 |b B513 1965 100 1# |a Καζαντζάκης, Νίκος, |d 1883-1957 240 10 |a Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά |l English. 245 10 |a Zorba the Greek / |c by Nikos Kazantzakis ; translated by Carl Wildman. 260 ## |a Oxford : |b Bruno Cassirer, |c 1965. 300 ## |a 319 p. ; |c 20 cm. 500 ## |a Translation of : Bίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Πληροφορίες για το πεδίο 240 - http://www.loc.gov/marc/bibliographic/concise/bd240.html
Answer
 • Work
 • Expression
 • Manifestation
 • Item

Question 7

Question
Δείτε την παρακάτω MARC21 εγγραφή και απαντήστε. Το πεδίο 240 $l σχετίζεται με την οντότητα ... 041 1# |a eng |h gre 050 ## |a PA5610.K39 |b B513 1965 100 1# |a Καζαντζάκης, Νίκος, |d 1883-1957 240 10 |a Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά |l English. 245 10 |a Zorba the Greek / |c by Nikos Kazantzakis ; translated by Carl Wildman. 260 ## |a Oxford : |b Bruno Cassirer, |c 1965. 300 ## |a 319 p. ; |c 20 cm. 500 ## |a Translation of : Bίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Πληροφορίες για το πεδίο 240 - http://www.loc.gov/marc/bibliographic/concise/bd240.html
Answer
 • Work
 • Expression
 • Manifestation
 • Item

Question 8

Question
Δείτε την παρακάτω MARC21 εγγραφή και απαντήστε. Το πεδίο 245 σχετίζεται με την οντότητα ... 041 1# |a eng |h gre 050 ## |a PA5610.K39 |b B513 1965 100 1# |a Καζαντζάκης, Νίκος, |d 1883-1957 240 10 |a Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά |l English. 245 10 |a Zorba the Greek / |c by Nikos Kazantzakis ; translated by Carl Wildman. 260 ## |a Oxford : |b Bruno Cassirer, |c 1965. 300 ## |a 319 p. ; |c 20 cm. 500 ## |a Translation of : Bίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Πληροφορίες για το πεδίο 245 - http://www.loc.gov/marc/bibliographic/concise/bd245.html
Answer
 • Work
 • Expression
 • Manifestation
 • Item

Question 9

Question
Δείτε την παρακάτω MARC21 εγγραφή και απαντήστε. Το πεδίο 260 σχετίζεται με την οντότητα ... 041 1# |a eng |h gre 050 ## |a PA5610.K39 |b B513 1965 100 1# |a Καζαντζάκης, Νίκος, |d 1883-1957 240 10 |a Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά |l English. 245 10 |a Zorba the Greek / |c by Nikos Kazantzakis ; translated by Carl Wildman. 260 ## |a Oxford : |b Bruno Cassirer, |c 1965. 300 ## |a 319 p. ; |c 20 cm. 500 ## |a Translation of : Bίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Πληροφορίες για το πεδίο 260 - http://www.loc.gov/marc/bibliographic/concise/bd260.html
Answer
 • Work
 • Expression
 • Manifestation
 • Item

Question 10

Question
Δείτε την παρακάτω MARC21 εγγραφή και απαντήστε. Το πεδίο 300 σχετίζεται με την οντότητα ... 041 1# |a eng |h gre 050 ## |a PA5610.K39 |b B513 1965 100 1# |a Καζαντζάκης, Νίκος, |d 1883-1957 240 10 |a Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά |l English. 245 10 |a Zorba the Greek / |c by Nikos Kazantzakis ; translated by Carl Wildman. 260 ## |a Oxford : |b Bruno Cassirer, |c 1965. 300 ## |a 319 p. ; |c 20 cm. 500 ## |a Translation of : Bίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Πληροφορίες για το πεδίο 300 - http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html
Answer
 • Work
 • Expression
 • Manifestation
 • Item
Show full summary Hide full summary

Similar

10 of the Most Beautiful Libraries Around the World
Andrea Leyden
Library
Emma Chaney
Library Quiz
Lorraine Lees
Parts of a Book S1
Judy Stephenson
Referencing Quiz
giselle.stringer
Persuasive Techniques in Advertising
Judy Stephenson
LIBRARY
ltdsupport
Dewey Decimal
katjauncey
MLibrary Committees
Ben Howell
Library report
sarah.ney
Aintree LIRC Quiz
childe