2n i 3r ESO. Apostrofació

Álex Lluch
Quiz by Álex Lluch, updated more than 1 year ago
Álex Lluch
Created by Álex Lluch almost 7 years ago
155
2

Description

Activitats tipus test per repassar l'apostrofació

Resource summary

Question 1

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • el espill
 • l'espill

Question 2

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • el acta
 • l'acta

Question 3

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • l'oncle
 • el oncle

Question 4

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la humanitat
 • l'humanitat

Question 5

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • l'oratge
 • el oratge

Question 6

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la indignació
 • l'indignació

Question 7

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la universitat
 • l'universitat

Question 8

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • el experiment
 • l'experiment

Question 9

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • l'higiene
 • la higiene

Question 10

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • el iogurt
 • l'iogurt

Question 11

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • l'hospital
 • el hospital

Question 12

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la utilitat
 • l'utilitat

Question 13

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la hac
 • l'hac

Question 14

Question
Quines de les dues és la correcta?
Answer
 • el ungüent
 • l'ungüent

Question 15

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • el iot
 • l'iot

Question 16

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • l'ungla
 • la ungla

Question 17

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • l'illa
 • la illa

Question 18

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • La anormalitat
 • L'anormalitat

Question 19

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la ema
 • l'ema

Question 20

Question
Quina de les dues és la correcta?
Answer
 • la ONU
 • l'ONU
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj
Àlex Lluch
Guionet i paraules compostes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch