Please wait - loading…

Histologie - Part 4

Description

Quiz on Histologie - Part 4, created by Eugeniu Nicolenco on 12/06/2019.
Eugeniu Nicolenco
Quiz by Eugeniu Nicolenco, updated more than 1 year ago
Eugeniu Nicolenco
Created by Eugeniu Nicolenco over 2 years ago
673
0

Resource summary

Question 1

Question
151. Oligodendrogliocitele:
Answer
 • formează învelişul fibrelor nervoase şi al terminaţiunilor nervoase
 • formează aparatul de sprigin al sistemului nervos central
 • formează aparatul de suport al creierului
 • căptuşesc canalul central al măduvei spinării şi ventriculii cerebrali
 • elimină diferite substanţe active în cavitatea ventriculilor cerebrali

Question 2

Question
152. Indicaţi mediatorul/mediatorii caracteristici sinapsei neuro-musculare:
Answer
 • adrenalina
 • noradrenalina
 • acetilcolina
 • dofamina
 • serotonina

Question 3

Question
153. Conform clasificării morfologice distingem următorii neuroni:
Answer
 • unipolari
 • bipolari
 • tripolari
 • pseudounipolari
 • multipolari

Question 4

Question
154. Celulele nervoase posedă:
Answer
 • neurotubuli
 • neurofibrile
 • corpusculi Nissl
 • corpusculi Hassal
 • mitocondrii

Question 5

Question
155. Ţesutul muscular striat scheletal derivă din:
Answer
 • dermatomul somitelor
 • miotomul somitelor
 • sclerotomul somitelor
 • mezenchim
 • tubul neural

Question 6

Question
156. Sarcomerul.
Answer
 • este format din două semidiscuri I şi un disc A
 • discul A conţine miofilamente de actină şi miozină
 • semidiscul I conţine miofilamente de actină
 • banda H conţine miofilamente de actină
 • de linia Z se fixează miofilamentele de actină

Question 7

Question
157. Celulele mioepiteliale:
Answer
 • au provenienţă ectodermală
 • au provenienţă mezenchimală
 • au membrana bazală comună cu exocrinocitele
 • facilitează eliminarea secreţiei din glandele exocrine
 • nucleul este situat central

Question 8

Question
158. Tipurile de cardiomiocite. Selectaţi răspunsul/răspunsurile corecte:
Answer
 • conductoare
 • contractile
 • anucleate
 • secretorii
 • piriforme

Question 9

Question
159. Endomiziul
Answer
 • prezintă ţesut conjunctiv fibros lax
 • acoperă fiecare fascicul de fibre musculare
 • acoperă fiecare fibră musculară
 • acoperă muşchiul în întregime
 • constituie aparatul contractil al fibrei musculare

Question 10

Question
160. Liniile Z a miofibrilei:
Answer
 • nu sunt prezente în muşchiul cardiac
 • bisectă discurile izotrope ale miofibrilelor
 • lipsesc (absentează) în miocitele netede
 • fixează filamentele de actină
 • constituie discurile anizotrope ale sarcomerului

Question 11

Question
161. Sarcolema este constituită de:
Answer
 • membrana bazală + plasmalemă
 • membrana bazală + endomiziu
 • plasmalema + endomiziu
 • endomiziu + perimiziu
 • perimiziu + epimiziu

Question 12

Question
162. Suprafeţele de contact a cardiomiocitelor formează:
Answer
 • conexiuni digitiforme
 • desmozomi
 • nexusuri
 • sinapse
 • zonule ocludente

Question 13

Question
163. Sarcomer se numeşte:
Answer
 • segmentul miofibrilei situat între telofragma şi mezofragma
 • segmentul miofibrilei situat între două telofragme
 • segmentul miofibrilei, situat între două mezofragme
 • segmentul miofibrilei din banda H
 • segmentul miofibrilei situat între banda A şi banda I

Question 14

Question
164. Discul I a două sarcomere vecine este alcătuit din:
Answer
 • filamente de miozină
 • filamente de actină
 • filamente de actină şi miozină
 • filamente de miozină şi troponină
 • filamente de troponină şi tropomiozină

Question 15

Question
165.Triada fibrei musculare striate scheletale include:
Answer
 • două jumătăţi ale discului-I şi un disc A
 • două filamente de actină şi un filament de miozină
 • două cisterne ale reticulului sarcoplasmatic agranular şi un tub -T
 • doi nuclei ai fibrei musculare şi un miosatelitocit
 • o cisternă a reticulului sarcoplasmatic agranular şi doi tubi-T

Question 16

Question
166. Cardiomiocitul:
Answer
 • este o celulă fuziformă
 • conţine unul sau doi nuclei situaţi central
 • miofibrilele sunt situate la periferie, sub sarcolemă
 • discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri
 • miofibrilele sunt constituite din miofilamente subţiri şi groase

Question 17

Question
167. Ţesutul muscular neted se întâlneşte în peretele:
Answer
 • vaselor sanguine
 • faringelui
 • stomacului
 • intestinului subţire
 • vezicii urinare

Question 18

Question
168.Unitatea morfofuncţională a ţesutului muscular striat scheletal este:
Answer
 • sarcomerul
 • fibra musculară
 • miocitul
 • miosatelitocitul
 • cardiomiocitul

Question 19

Question
169. Ţesuturile musculare derivă din:
Answer
 • ectoderm
 • mezenchim
 • tubul neural
 • coardă
 • miotom

Question 20

Question
170 . Selectaţi organita (organitele) care sunt bine dezvoltate la ţesuturile musculare:
Answer
 • reticulul endoplasmatic granular
 • reticulul endoplasmatic agranular
 • mitocondriile
 • complexul Golgi
 • lizozomii
Show full summary Hide full summary

Similar

Histologie - Part 1
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 2
Eugeniu Nicolenco
Histoogie - Part 3
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 8
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 6
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 5
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 7
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 10
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 9
Eugeniu Nicolenco
3. Sistemul endocrin
Nadea Botnaru
histologie: methode d'etudes B1-B9
faizia basharat