Chimia 1

Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
194
0

Description

Biochimia Quiz on Chimia 1, created by Hard Well on 12/28/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Albuminele:
Answer
 • sunt proteine conjugate
 • sunt proteine ale plasmei sangvine
 • sunt proteine bazice
 • menţin presiunea oncoticăsangvină
 • asigură transportul diferitor compuşi
 • sunt sintetizate exclusive in hepatocite

Question 2

Question
Globulinele plasmei sangvine:
Answer
 • sunt nucleoproteine
 • la electroforezăse separăîn alfa1, alfa2, beta şi gama globuline
 • sunt proteine fosforilate
 • nu pot fi separate prin electroforeză
 • gama globulinele asigură protecţia imunologică
 • sunt protein simple din plasma sangvina
 • se sintetizeaza partial in tesutul limfatic

Question 3

Question
Grupările libere COOH (carboxil) sunt prezente în:
Answer
 • colesterol
 • triacilgliceroli
 • glucoză
 • aminoacizi
 • baze azotate

Question 4

Question
Funcţiile proteinelor:
Answer
 • electroizolatoare
 • termoreglatoare
 • catalitică
 • structurală
 • de transport a informatiei genetice
 • imunologică
 • antigenică
 • contractilă
 • energetică
 • reglatoare

Question 5

Question
Selectaţi polimerii biologici :
Answer
 • nucleozidele
 • aminoacizii
 • glucoza
 • ADN
 • colagenul

Question 6

Question
Care este unitatea structurală a proteinelor simple?
Answer
 • mononucleotidele
 • glucoză
 • aminoacizii
 • glicerolul
 • acizii graşi

Question 7

Question
Hemoglobină(Hb):
Answer
 • este tetramer format din 2 tipuri de subunităţi
 • prezintă tetramer format din 4 lanţuri de tip alfa
 • fiecare tetramer conţine o singura grupare prostetică"hem"
 • protomerii sunt asociaţi prin legături glicozidice
 • protomerii sunt fixaţi prin forţe covalente

Question 8

Question
Histonele:
Answer
 • sunt proteine conjugate
 • se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
 • sunt proteine acide
 • sunt componente ale ribozomilor
 • intră în componenta nucleozomilor

Question 9

Question
Proteinele fixatoare de calciu sunt:
Answer
 • hemoglobina
 • calmodulina
 • colagenul
 • mioglobina
 • Ca-ATP-aza

Question 10

Question
Afirmaţii corecte referitor la enzime:
Answer
 • sunt catalizatori nebiologici
 • prezintăcatalizatori anorganici
 • poseda specificitate de actiune
 • catalizează doar reacţii de scindare
 • catalizează numai reacţii de sinteză

Question 11

Question
Centrul activ (CA) al enzimelor:
Answer
 • este locul de legare a substratului
 • CA este alcătuit din aminoacizi amplasaţi succesiv în lanţul polipeptidic
 • în CA se fixeazăactivatorii si inhibitorii enzimei
 • CA se formeazănumai la proteinele cu structurăcuaternară
 • CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternară

Question 12

Question
Clasificarea enzimelor:
Answer
 • se clasifică în şase clase
 • clasa indicătipul de reacţie chimică
 • clasa indicăgruparea sau legătura chimicăa substratului
 • fiecare enzimăposedăun cod alcătuit din 3 cifre
 • cifra a doua a codului indică numărul de ordine a enzimei în clasa respectivă

Question 13

Question
Izomerazele:
Answer
 • catalizeazăreacţii de transfer al grupărilor funcţionale
 • catalizeazăreacţii de transfer al electronilor şi protonilor
 • peptidazele se referăla izomeraze
 • catalizeazăreacţii de interconversie a izomerilor
 • reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

Question 14

Question
Referitor la mecanismul de acţiune aenzimelor sunt corecte afirmările:
Answer
 • formarea complexului enzimă-substrat nu este obligatorie
 • în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
 • complexul enzimă-substrat e o structurărigidă, stabilă
 • complexul enzimă-substrat e o structurăstabilă
 • formarea complexului enzimă-substrat este ultima etapă a mecanismului de acţiune a enzimelor

Question 15

Question
Afirmaţii corecte referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor:
Answer
 • în componenta complexului enzimă-substrat substratul nu se modifică
 • în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
 • în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
 • în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
 • la interacţiunea substratului cu enzima conformatia lor nu se modifică

Question 16

Question
Afirmațiile corecte referitor la ligaze:
Answer
 • catalizeazăreacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATPului
 • catalizeazăreacţii de scindare a legăturilor covalente
 • glutaminsintetaza se referăla ligaze
 • în reactiile catalizate de ligaze ATP-ul serveşte ca donor de grupare fosfat pentru substrat
 • reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile

Question 17

Question
Alegeți afirmațiile corecte referitor la natura chimică a enzimelor:
Answer
 • toate enzimele sunt doar proteine simple
 • sunt glicolipide
 • prezintăcompuşi macromoleculari
 • sunt numai nucleoproteide
 • sunt proteine simple si conjugate

Question 18

Question
Care enzime posedăstereospecificitate?
Answer
 • fumaraza
 • ureaza
 • citratsintaza
 • carbanhidraza
 • alcooldehidrogenaza

Question 19

Question
Centrul activ al enzimelor reprezintă:
Answer
 • linie frintă în molecula enzimei
 • un plan in molecula enzimei
 • structură compusă unicală tridimensională
 • un punct din structura terţiarăa enzimei
 • locul unde se fixeazăsubstratul

Question 20

Question
Centrul alosteric al enzimei:
Answer
 • este un centru diferit de centrul activ
 • este locul fixării substratului
 • este caracteristic tuturor enzimelor
 • este locul fixării doar a activatorilor alosterici
 • este locul la care se fixeazăactivatorii şi inhibitorii alosterici

Question 21

Question
Coenzima NAD+ :
Answer
 • transferăhidrid-ionul
 • se uneste cu apoenzima prin legături covalente
 • se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe
 • contine riboflavina
 • vitamina componentă este B3

Question 22

Question
Coenzima NADP:
Answer
 • participă în reacţii de oxidoreducere
 • contine un rest fosfat în pozitia 2' OH a acidului nicotinic
 • participăla reactii de hidroliză
 • se leagăcovalent cu apoenzima
 • contine B1

Question 23

Question
Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD):
Answer
 • catalizează reacţii de oxido-reducere
 • catalizează reacţii de izomerizare
 • adiţionează şi cedeazădoar electroni
 • adiţionează şi cedeazăelectroni si protoni
 • catalizeazăreacţii de carboxilare

Question 24

Question
Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:
Answer
 • catalizeazăreacţiile chimice doar la temperaturi înalte
 • activitatea lor nu poate fi reglata
 • posedăvitezăcataliticămai mică, comparativ cu catalizatorii nebiologici
 • catalizeazăreacţiile în condiţii blânde
 • catalizeazăreacţiile chimice doar la pH extrem acid sau bazic

Question 25

Question
Functiile cofactorilor în cadrul activitatii enzimatice:
Answer
 • stabilizează conformaţia activă a enzimelor
 • nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică
 • determină specificitatea de acţiune a enzimei
 • leagă substratul la enzimă
 • determină directia reactiei chimice

Question 26

Question
Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat:
Answer
 • e substanţa asupra careia acţionează enzima
 • toate enzimele fixeazănumai un singur substrat
 • unele enzime interacţioneazăcu cîteva substraturi
 • se leagăde centrul activ al enzimei exclusiv prin legături covalente
 • este parte componentăa enzimei

Question 27

Question
La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcţionale (1) ale radicalilor aminoacizilor (2):
Answer
 • OH - Ser
 • COOH - Glu
 • COOH - Asn
 • COOH - Gln
 • NH2 – Val

Question 28

Question
Oxidoreductazele catalizează:
Answer
 • reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
 • reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
 • reacţii de transfer al restului fosfat
 • reacţii de interconversie a izomerilor optici
 • reacţii cu utilizarea ATP-ului

Question 29

Question
Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor anorganici:
Answer
 • modificădirecţia reacţiei
 • nu modificăechilibrul reacţiei
 • catalizează reacţiile în condiţii blânde
 • activitatrea lor se reglează
 • nu se consumă în decursul reactiei

Question 30

Question
Proprietăţile generale ale enzimelor:
Answer
 • toate enzimele posedă doar specificitate absolută de substrat
 • enzimele sunt termolabile
 • toate enzimele posedă doar specificitate relativă de substrat
 • toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
 • activitatea enzimelor nu depende de pH mediului

Question 31

Question
Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:
Answer
 • contin nicotinamida
 • vitamina componentă este B6
 • vitamina componentă este B2
 • participă la reactii de hidroliză
 • participă la reactii de dehidrogenare

Question 32

Question
Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:
Answer
 • modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
 • cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a enzimelor obişnuite
 • efectorii alosterici fixîndu-se la centrul alosteric nu modifică conformatia moleculei enzimei
 • modulatorii alosterici se leagă covalent în centrul activ al enzimei
 • modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei

Question 33

Question
Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:
Answer
 • specificitatea este determinatăde cofactor
 • specificitatea este determinată de apoenzimă
 • cofactorul e componenta termolabilă
 • la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul
 • cofactorul e componenta proteicăa enzimei

Question 34

Question
Referitor la hidrolaze sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
 • catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
 • fosfatazele se referăla hidrolaze
 • catalizează reacţii de interconversie a izomerilor optici
 • reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile

Question 35

Question
Selectati enzimele care se refera la hidrolaze:
Answer
 • lipaza
 • fructozo-1,6-difosfat aldolaza
 • pepsina
 • amilaza
 • fosfofructokinaza

Question 36

Question
Specificitatea enzimatica:
Answer
 • e determinată de coenzimă
 • depinde atât de partea proteică, cât si de coenzimă
 • poate fi absolutăde substrat
 • este o proprietate a catalizatorilor nebiologici
 • poate fi stereochimică- catalizează transformările doar a unui stereoizomer al substratului

Question 37

Question
Transferazele catalizează:
Answer
 • reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
 • reacţii de transfer al electronilor şi protonilor
 • reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul
 • reacţii de interconversie a izomerilor optici
 • reacţii cu utilizarea ATP-ului

Question 38

Question
Inhibitia competitivă:
Answer
 • reprezintă o inhibiţie reversibilă
 • reprezintă o inhibiţie ireversibilă
 • inhibitorul se aseamană structural cu substratul
 • se caracterizează prin fixarea concomitentă la enzimă a substratului şi a inhibitorului
 • inhibitorul competitiv se leagă în centrul alosteric

Question 39

Question
Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH)?
Answer
 • sunt proteine dimere alcătuite din 2 tipuri de subunităti - M si H
 • sunt proteine dimere
 • lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite
 • lanţurile proteice M si H sunt codificate de aceeaşi genă
 • LDH are 4 izoforme

Question 40

Question
Creatinfosfokinaza(CPK):
Answer
 • este compusă din lanţuri M si H, prezentînd 3 izoenzime
 • este compusă din lanturi M si B, prezentînd 5 izoenzime
 • este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B
 • cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul miocardic
 • creşterea concentraţiei serice BB confirmă infarctul miocardic

Question 41

Question
Influenţa pH-lui asupra activităţii enzimelor:
Answer
 • fiecare enzimăare pH optimal de actiune
 • pH-ul optimal pentru pepsinăeste 7-8
 • pH-ul nu modificăactivitatea cataliticăa enzimei
 • pH-ul optimal al tripsinei este 1-2
 • pH-ul optimal al arginazei este 7

Question 42

Question
Inhibitia alosterică:
Answer
 • este caracteristicătuturor enzimelor
 • este ireversibilă
 • se înlătură prin exces de substrat
 • se caracterizează prin fixarea inhibitorului în centrul activ al enzimei
 • este reversibilă

Question 43

Question
Inhibiţia competitivă:
Answer
 • se caracterizeazăprin fixarea inhibitorului la centrul alosteric al enzimei
 • la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
 • inhibiţia competitivăse inlaturăprin exces de inhibitor
 • inhibitorul este scindat fermentativ
 • inhibitorul concureazăcu substratul pentru fixarea în centrul alosteric

Question 44

Question
Izoenzimele:
Answer
 • sunt proteine cu structurătertiară
 • sunt proteine oligomere
 • catalizeazăuna si aceeaşi reacţie
 • catalizeazădiferite reacţii
 • sunt alcătuite din diferiti protomeri

Question 45

Question
Proprietăţile pepsinei:
Answer
 • pepsina este secretată sub formă de pepsinogen de celulele principale ale mucoasei stomacale
 • pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 3,0-4,0
 • pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 1,5-2,5
 • activarea pepsinei are loc prin fosforilare
 • activarea pepsinogenului constăîn scindarea de la capătul N-terminal a unei peptide (42 de aminoacizi)

Question 46

Question
Pepsina:
Answer
 • scindează legăturile peptidice la formarea cărora participăgrupările -NH2ale Phe, Tyr, Trp
 • acţionează asupra tuturor legăturilor peptidice
 • scindează legăturile peptidice din keratine, histone, protamine şi mucopolizaharide
 • scindează proteinele până la aminoacizi liberi
 • este o endopeptidază

Question 47

Question
Referitor la pepsină şi activarea ei sunt corecte afirmaţiile:
Answer
 • este o hidratază
 • face parte din clasa liazelor
 • se obtine prin proteoliza limitatăa pepsinogenului
 • se activeazăprin fosforilare
 • se activeazăsub actiunea HCl si autocatalitic

Question 48

Question
Referitor la succinatdehidrogenază(SDH) și reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
Answer
 • face parte din clasa transferazelor
 • acidul malonic provoacă o inhibiţie ireversibilă a SDH
 • inhibitorii modificăstructura primarăa SDH
 • inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
 • SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD →Fumarat + FADH2

Question 49

Question
Mecanismele de activare a enzimelor sunt:
Answer
 • proteoliza parţială
 • modificarea covalentă(fosforilare-defosforilare_
 • autoasamblarea secundară
 • activarea alosterică
 • activarea competitivă

Question 50

Question
Termolabilitatea enzimatică:
Answer
 • la temperatura mai înaltă de 50C majoritatea enzimelor denaturează
 • e determinată de coenzimă
 • temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-40 C
 • la temperatura mai înaltă de 50C activitatea majoritătii enzimelor creşte
 • la temperatură scăzută, mai joasă de 10C, activitatea enzimelor nu se modifică
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Conversation Phrases
silviaod119
CHEMISTRY C1 3
x_clairey_x
Themes in Lord of the Flies
lowri_luxton
Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
Pasos para la investigación documental.
Luis Gerardo Farias Orozco
DISPOSICIÓN ESPACIAL
Ariana Chavez
10 consejos para realizar con éxito un curso virtual
Eduardo Velásquez
Circulación de cabeza y cuello
Adriana Sandoval
Propiedades de los gases
camila gonzalez
Vectores en R2 y R3: Noción de distancia, definición algebraica de vector.
duwan parra carrillo