test mossos 1

AC Palafolls
Quiz by AC Palafolls, updated 7 months ago
AC Palafolls
Created by AC Palafolls 9 months ago
17
0

Description

test mossos historia
Tags

Resource summary

Question 1

Question
A l'antiguitat, qui va definir Catalunya com a redós i passadís de cultures ?
Answer
 • Gneu Corneli Escipió
 • Carlemany
 • Borrel II
 • Vicens Vives

Question 2

Question
La industria litíca pertany al.......
Answer
 • neolític
 • paleolític inferior
 • paleolític anterior
 • neolític inferior

Question 3

Question
Quina és la resta humana més antiga?
Answer
 • L'home de talteüll de fa uns 450.000 anys
 • La mandibula de banyoles de fa uns 70.000 anys
 • L'home de talteüll de fa uns 300.000 anys
 • La mandibula de banyoles de fa uns 100.000 anys

Question 4

Question
Quina és i a on es va trobar la resta humana més antiga de Catalunya?
Answer
 • L'home de talteüll al Rosselló
 • La mandibula de Banyoles
 • La mandibula del Rosselló
 • L'home de talteüll a Banyoles

Question 5

Question
Durant quin conflicte belic va arribar Gneu Corneli Escipió a Empuries l'any 218.ac ?
Answer
 • Guerres púniques
 • Batalla de Poitiers
 • Batalla de Serra
 • Guerra dels mercenaris

Question 6

Question
Quins paissos es van enfrontar durant les guerres púniques ?
Answer
 • Roma i Cartago
 • Roma i França
 • Roma i Toledo
 • Roma i el Nord d'Africa

Question 7

Question
En que es basava l'economia de la Catalunya romana ?
Answer
 • Economia agraria i artesanat noble
 • Economia industrial i la vinya
 • Economia agraria i industrial
 • Economia agraria i comercial

Question 8

Question
Qui fou la ciutat més important de la Catalunya Romana ?
Answer
 • Toledo
 • Tarraco
 • Barcino
 • Girona

Question 9

Question
Quina via conectava Catalunya amb la capital de l'imperi Romà a la Catalunya Romana ?
Answer
 • Via Augusta
 • Via hispànica
 • Via Romana
 • Cap de les anteriors

Question 10

Question
El sistema economic i social romà a la Catalunya romana es basava en....
Answer
 • l'esclau
 • el camp
 • el comerç
 • la ganaderia

Question 11

Question
Quines són les característiques de la crisi del sistema socioeconomic esclavista de la Catalunya Romana ? marqui la resposta més correcta
Answer
 • Permeabilitat de les fronteres, desmembrament dels territoris i la crisi a les ciutats
 • Permeabilitat de les fronteres, expansió dels territoris i la crisi al camp
 • Permeabilitat de les fronteres, desmembrament dels territoris i la crisi al camp
 • Permeabilitat de les fronteres, la unió dinàstica dels territoris en comtats i la crisi a les ciutats

Question 12

Question
Els visigots van formar una entitat política peninsular monarquica amb capital a...
Answer
 • Tarragona
 • Toledo
 • Lleida
 • Barcino

Question 13

Question
En quin any van entrar bandes armades a Catalunya del Nord d'Africa i van derrotar els visigots?
Answer
 • 711
 • 612
 • 732
 • 988

Question 14

Question
Qui va vencer els sarraïns a la batalla de Poitiers l'any 732 ?
Answer
 • Guifré el Pilós
 • Carlemany
 • Carles Martell
 • Borrell II

Question 15

Question
Quins territoris comprenen la catalunya Vella? senyali la resposta més correcte
Answer
 • Territoris pirinencs entre el llobregat i el cardener, el segrià mitjà i la Conca de Tremp
 • Territoris pirinencs entre el llobregat i el muga , el segrià mitjà i la Conca de Tremp
 • Territoris pirinencs entre el llobregat i el cardener, el riu muga i la Conca de Tremp
 • Territoris pirinencs entre el llobregat i el cardener, el segrià mitjà i el riu besòs

Question 16

Question
Qui fundà el Casal de Barcelona ?
Answer
 • Borrel II
 • Guifré el Pilós
 • Ramon Berenguer
 • Pere el catòlic

Question 17

Question
Entre els s. IX i X, per quins motius Catalunya esdeve una unitat política independent ? marqui la resposta més correcta
Answer
 • Pel procés hereditari del poder comtal i la desvinculació dels comtes catalans respecte a la monarquia franca cap a l'any 988 amb el comte Borrell II
 • Pel procés hereditari del poder comtal i la vinculació dels comtes catalans respecte a la monarquia franca cap a l'any 988 amb el comte Borrell II
 • Pel procés hereditari del poder comtal i la desvinculació dels comtes catalans respecte a la monarquia espanyola cap a l'any 988 amb el comte Borrell II
 • Pel compromís de Casp i la desvinculació dels comtes catalans respecte a la monarquia franca cap a l'any 988 amb el comte Borrell II

Question 18

Question
De quins segles data la catalunya feudal ?
Answer
 • s.XI al s.XII
 • s.X al s.XII
 • s.IX al s.XI
 • s.IX al s.X

Question 19

Question
En quins segles es consolida Catalunya com a una unitat política d'estat feudal independent ?
Answer
 • s.X al s.XII
 • s.IX al s.XI
 • s.IX al s.X
 • s.IX al s.XII

Question 20

Question
Fins a on porta les fronteres la Catalunya Nova del s.XII ? senyali les més correcta
Answer
 • Fins a Tortosa, Lleida i Girona
 • Fins a Tortosa, Lleida i Saragossa
 • Fins a Tortosa, Lleida i Fraga
 • Fins a Tortosa, Barcelona i Fraga

Question 21

Question
Qui es casà amb Peronella d'Aragó l'any 1137 ?
Answer
 • Jaume I
 • Borrel II
 • Ramon Berenguer IV
 • Pere el catòlic

Question 22

Question
En quin conflicte bèlic va morir Pere el catòlic ?
Answer
 • Poitiers
 • Muret
 • Guerra dels segadors
 • La guerra dels trenta anys

Question 23

Question
A la Catalunya feudal, quins eren els estaments privilegiats ?
Answer
 • nobiliari i reial
 • nobiliari i l'eclesiàstic
 • nobiliari i el burgués
 • nobiliari, reial i burgués

Question 24

Question
En la Catalunya feudal, com es regulava la relacions entre els senyors i els pagesos ?
Answer
 • Es regulava per les normes del rei
 • Es regulava pels usatges
 • Es regulava pel comandament superior de l'exèrcit
 • No es regulava

Question 25

Question
En quins segles es considera que les Institucions catalanes es van consolidar?
Answer
 • Entre els s.XII al s.XV
 • Entre els s.XIII al s.XVI
 • Entre els s.XIII al s.XV
 • Entre els s.XV al s.XVI

Question 26

Question
A la Catalunya feudal es van consolidar les Institucions catalanes, indiqui quines són? marqui la resposta més correcta
Answer
 • Les Corts Catalanes, la Generalitat i el Parlament
 • Les Corts Catalanes, el Casal de Barcelona i el Consell de Cent
 • El Parlament, la Generalitat i el Consell de Cent
 • Les Corts Catalanes, la Generalitat i el Consell de Cent

Question 27

Question
Per qui estaven formades les Corts Catalanes a la Catalunya feudal ? senyali la més encertada
Answer
 • Braç nobiliari, eclesiàstic i la burguesia
 • Braç nobiliari, eclesiàstic i els diputats
 • Braç nobiliari, eclesiàstic i els 100 prohoms
 • Braç nobiliari, eclesiàstic i reial

Question 28

Question
Quines eren les funcions de les Corts Catalanes a la Catalunya feudal ? marqui la més correcta
Answer
 • Funcions legislatives, aprovaven impostos, assessoraven el monarca i negociaven privilegis a canvi de subsidis
 • Funcions legislatives, recaptació d'impostos i assessoraven el monarca
 • Funcions legislatives, executives i assessoraven el monarca
 • Funcions legislatives, judicials i assessoraven el monarca

Question 29

Question
Quines eren les funcions de la Generalitat al s.XIV (Catalunya feudal) ? senyali la més encertada
Answer
 • Executaven les decisions de les Corts, la defensa de les constitucions i les lleis i la recaptació de subsidis i impostos
 • Funcions legislatives, la defensa de les constitucions i les lleis i la recaptació de subsidis i impostos
 • Executaven les decisions de les Corts, la defensa de les lleis i aprovaven impostos
 • Executaven les decisions de les Corts, la defensa de les constitucions i assessoraven al monarca

Question 30

Question
Qui formava la Generalitat al s.XIV a la Catalunya feudal ?
Answer
 • Estava composta per 3 diputats, un per cada braç i 3 oïdors
 • Estava composta per 4 diputats, un per cada braç i 6 oïdors
 • Estava composta per 3 diputats, un per cada braç i 5 oïdors
 • Estava composta per 4 diputats, un per cada braç i 3 oïdors

Question 31

Question
Quins estaments de Barcelona representava el Consell de Cent format per 100 prohoms ?
Answer
 • Burguesia, mercaders i pagesos
 • Burguesia, mercaders i els menestrals
 • Burguesia, politics i menestrals
 • Politics, mercaders i els menestrals

Question 32

Question
En quines direccions es van dur a terme l'expansió de la corona catalano-aragonesa amb Jaume I el conqueridor?
Answer
 • La mediterrania i el sud peninsular
 • La mediterrania i el nord peninsular
 • La mediterrania i els pirineus
 • La mediterrania i a l'est peninsular

Question 33

Question
De quins segles es la crisi de la baixa edat mitjana a Catalunya ?
Answer
 • s.XII al s.XIV
 • s.XIII al s.XV
 • s.XIV al s.XV
 • s.XII al s.XVI

Question 34

Question
De quin any data la peste negre que va acabar amb un terç o més de la població catalana a l'edat mitjana ?
Answer
 • 1348
 • 1448
 • 1346
 • 1343

Question 35

Question
La crisi de la baixa edat mitjana a catalunya comença com a conseqüència de.......(senyali la més encertada)
Answer
 • La peste negre, la falta de producció agraria, el descobriment d'america, els enfrontaments entre la Busca i la Biga a Barcelona, la guerra de les remences i la crisi política en morir Martí l'Humà sense descendencia.
 • La peste negre, els problemes amb els usatges, els enfrontaments entre la Busca i la Biga a Barcelona, la guerra dels segadors i la crisi política en morir Martí l'Humà sense descendencia.
 • La peste negre, la falta de producció agraria, el descobriment d'america, els enfrontaments entre la Busca i la Biga a Barcelona, la guerra dels segadors i la crisi política en morir Martí l'Humà sense descendencia.
 • La peste negre, la falta de producció agraria, el descobriment d'america, els enfrontaments entre la els senyors i pagesos, la guerra de les remences i la crisi industrial

Question 36

Question
Com finalitza la guerra de les remences entre pagesos i senyors ?
Answer
 • Amb el Compromis de Casp
 • Amb la Sentencia de Guadalupe
 • Amb la Pau dels Pirineus
 • Amb el Pacte de Genova

Question 37

Question
Any de la Sentencia de Guadalupe ?
Answer
 • 1486
 • 1488
 • 1586
 • 1388

Question 38

Question
Per quin rei va ser auspiciada la Sentencia de Guadalupe ?
Answer
 • Ferran II
 • Borrel II
 • Ferran d'Antequera
 • Carles II

Question 39

Question
Any del Compromis de Casp ?
Answer
 • 1412
 • 1416
 • 1425
 • 1436

Question 40

Question
Qui era Martí l'Humà?
Answer
 • L'últim rei de la casa de Barcelona
 • L'últim rei de la casa de Girona
 • L'últim rei de la Marca Hispànica
 • L'últim rei de Tarraco

Question 41

Question
Quin rei s'elegí per a la corona d'Aragó després del Compromís de Casp ?
Answer
 • Borrel II
 • Ramon Berenguer
 • Ferran d'Antequera
 • Ferran II

Question 42

Question
En quin any va començar la guerra dels segadors ?
Answer
 • 1640
 • 1659
 • 1348
 • 1630

Question 43

Question
Perquè es va produïr la guerra dels segadors ? marqui la més correcta
Answer
 • Per la guerra dels trenta anys a Europa i les dificultats a la hisenda reial, per la unió d'armes i per les males collites
 • Per la guerra de les remences i les dificultats a la hisenda reial, per la unió d'armes i per les males collites
 • Per la guerra dels trenta anys a Europa i les dificultats a la hisenda reial, per la unió d'armes i per la peste negra
 • Per la guerra dels trenta anys a Europa i les dificultats a la hisenda reial, per la unió d'armes i per la crisi reial

Question 44

Question
Com finalitza la Guerra dels Segadors ?
Answer
 • Pau dels Pirineus
 • Pau d'Utrecht
 • Sentencia de Guadalupe
 • Pacte de Genova

Question 45

Question
En quin any es signa el Pacte de Genova ?
Answer
 • 1659
 • 1705
 • 1640
 • 1412

Question 46

Question
En quin any es signa la Pau dels Pirineus ?
Answer
 • 1705
 • 1640
 • 1659
 • 1412

Question 47

Question
Amb quins territoris es queda França en signar la Pau dels Pirineus? marqui la més correcta
Answer
 • Rosselló, Cerdanya, Vallespir i el Conflent
 • Rosselló, Cerdanya, Vallespir i la Catalunya nord
 • Rosselló, Le Pertus, Vallespir i el Conflent
 • Rosselló, Cerdanya, la Seu d'Urgell i la Catalunya Vella

Question 48

Question
Quin any comença la Guerra de Successió ?
Answer
 • 1640
 • 1702
 • 1659
 • 1705

Question 49

Question
Quins païssos formaven l'Aliança de l'Haia? senyali la més encertada
Answer
 • Anglaterra, Holanda, Imperi Austriac i Catalunya
 • Anglaterra, Holanda, Imperi Austriac i Portugal
 • Anglaterra, Holanda, Imperi Austriac i França
 • Anglaterra, Holanda, Imperi Austriac i Espanya

Question 50

Question
La història de Catalunya comença a l'edat mitjana, entre quins segles ?
Answer
 • Entre els s.V i XV
 • Entre els s.VI i XVI
 • Entre els s.VII i XVII
 • Entre els s.IV i XIV

Question 51

Question
Què regulava la Sentencia de Guadalupe ?
Answer
 • Les relacions socials en el camp català durant l'edat moderna i va donar estabilitat als camperols catalans
 • Les relacions socials en el camp català durant baixa edat mitjana i va donar estabilitat als camperols catalans
 • Les relacions socials en el camp català durant l'edat moderna i va donar inestabilitat als camperols catalans
 • Els camperols van haver d'estar al servei de l'exèrcit

Question 52

Question
Què és el Pacte de Genova ?
Answer
 • Un acord que van signar Catalunya i Anglaterra en el marc de la guerra de successió pel tron espanyol, mitjançant el qual donava suport a l'arxiduc Carles, a canvi d'ajut militar i el compromís de defensar les llibertats i constitucions catalanes
 • Un acord que van signar Catalunya i Austria en el marc de la guerra de successió pel tron espanyol, mitjançant el qual donava suport a l'arxiduc Carles, a canvi d'ajut militar i el compromís de defensar les llibertats i constitucions catalanes
 • Un acord que van signar Catalunya i Anglaterra en el marc de la guerra de les remences pel tron espanyol, mitjançant el qual donava suport a l'arxiduc Carles, a canvi d'ajut militar i el compromís de defensar les llibertats i constitucions catalanes
 • Un acord que van signar Catalunya i França en el marc de la guerra de successió pel tron espanyol, mitjançant el qual donava suport a l'arxiduc Carles, a canvi d'ajut militar i el compromís de defensar les llibertats i constitucions catalanes

Question 53

Question
Què va suposar per Catalunya l'11 de setembre de 1714 ?
Answer
 • La pèrdua de les llibertats col·lectives de Catalunya per la derrota militar davant les tropes franceses i castellanes de Felip V durant la guerra de successió que es produeix per la mort sense descendència del rei Carles II, i en què s'erigiren dos bàndols, els partidaris de l'arxiduc Carles i els de Felip d'Anjou.
 • La pèrdua de les llibertats col·lectives de Catalunya per la derrota militar davant les tropes franceses i castellanes de Ferran II durant la guerra de successió que es produeix per la mort sense descendència del rei Carles II, i en què s'erigiren dos bàndols, els partidaris de l'arxiduc Carles i els de Felip d'Anjou.
 • La pèrdua de les llibertats col·lectives de Catalunya per la derrota militar davant les tropes franceses i castellanes de Felip V durant la guerra de successió que es produeix per la mort sense descendència del rei Ferran d'Antequera, i en què s'erigiren dos bàndols, els partidaris de l'arxiduc Carles i els de Felip d'Anjou.
 • La pèrdua de les llibertats col·lectives de Catalunya per la derrota militar davant les tropes franceses i castellanes de Borrel II durant la guerra de successió que es produeix per la mort sense descendència del rei Martí l'Humà, i en què s'erigiren dos bàndols, els partidaris de l'arxiduc Carles i els de Felip d'Anjou.

Question 54

Question
Amb quin tractat es va posar fi a la guerra de successió ?
Answer
 • Amb el Tractat d'Utrech
 • Amb la Pau del Pirineus
 • Amb la Sentencia de Guadalupe
 • Amb el Compromís de Casp

Question 55

Question
Quin any es va signar el Tractat d'Utrecht ?
Answer
 • 1713
 • 1714
 • 1716
 • 1702

Question 56

Question
Qui era el president de la Generalitat durant la guerra del segadors?
Answer
 • Pau Claris
 • Josep Soler
 • Ramon Bereguer
 • Rafael de Casanova

Question 57

Question
Després de la Pau dels Pirineus Catalunya pertany:
Answer
 • A la monàrquia hispànica
 • A la monàrquia franca
 • Esdeve independent
 • A la monàrquia d'Austria

Question 58

Question
Catalunya avui dia comparteix llengua i cultura amb:
Answer
 • València, Illes Balears i la ciutat sarda de l'Alguer
 • València, Illes Balears i Perpinyà
 • València, Illes Balears i la el sud de França
 • València, Illes Balears i la illa de Sicilia

Question 59

Question
La recuperació demogràfica, social i econòmica que impulsarà la reivindicació de la recuperació de les institucions catalanes es va produir al llarg del segle XVIII com a conseqüència de:
Answer
 • Les transformacions agràries i preindustrials
 • Pel creixement exponencial del turisme a partir de l'exposició Universal
 • Per la primera fàbrica de vapor que va fer creixer l'economia i la població
 • Pel fort creixement del sector terciari

Question 60

Question
Que va suposar per a Catalunya la revolució industrial del 1789 ?
Answer
 • Va significar el trencament de les estructures de l'Antic Règim a França i a Catalunya va suposar la Guerra Gran (1793-1795), quan les tropes franceses estaven en guerra amb la monàrquia espanyola, i l'ocupació napoleònica .(Guerra del Francès 1808-1814)
 • Va significar l'aixecament de les estructures de l'Antic Règim a França i a Catalunya va suposar la Guerra Gran(1793-1795), quan les tropes franceses estaven en guerra amb la monàrquia espanyola, i l'ocupació napoleònica .(Guerra del Francès 1808-1814)
 • Va significar l'aixecament de les estructures de l'Antic Règim a França i a Catalunya va suposar la Guerra Gran (1793-1795), quan les tropes franceses estaven en guerra amb la monàrquia anglesa, i l'ocupació napoleònica .(Guerra del Francès 1808-1814)
 • Va significar el trencament de les estructures de l'Antic Règim a França i a Catalunya va suposar la Guerra Gran (1793-1795), quan les tropes franceses estaven en guerra amb la monàrquia d'Austria, i l'ocupació napoleònica .(Guerra del Francès 1808-1814)

Question 61

Question
Felip VII va abolir la primera constitució espanyola en acabar la Guerra del francès al 1814, qui la va aconseguir retornar poc després?
Answer
 • Coronel Riego
 • Coronel Primo de Rivera
 • Felip d'Anjou
 • El General Martinez Campos

Question 62

Question
En el context de la Guerra Carlina, que eren les bullangues ?
Answer
 • Aixecaments populars a la ciutat de Barcelona que mostraven el descontentament de la població urbana davant la seva situació i que desembocaren en accions anticlericals
 • Aixecaments populars a la ciutat de Girona que mostraven el descontentament de la població urbana davant la seva situació i que desembocaren en accions anticlericals
 • Aixecaments populars a la ciutat de Tarragona que mostraven el descontentament de la població urbana davant la seva situació i que desembocaren en accions anticlericals
 • Aixecaments populars a tot el territori de Catalunya que mostraven el descontentament de la població davant la seva situació i que desembocaren en accions anticlericals

Question 63

Question
En quin context podem situar la desamortització (venda de terres de l'esglèsia per pagar l'exèrcit que combatia els carlistes) ?
Answer
 • Revolució liberal
 • Revolució francesa
 • Dècada ominosa
 • Sexenni revolucionari

Question 64

Question
Quin any va fundar Pablo Iglesias el PSOE i la UGT a Barcelona ?
Answer
 • 1888
 • 1848
 • 1880
 • 1885

Question 65

Question
Quin caràcter tenien el PSOE i la UGT que fundà Pablo Iglesias ?
Answer
 • Marxista
 • Dictatorial
 • Progressista
 • Capitalista

Question 66

Question
Qui va ser el fundador de l'Escola Moderna ?
Answer
 • Pau Claris
 • Pompeu Fabra
 • Ferrer i Guàrdia
 • Enric Prat de la Riba

Question 67

Question
Que era la defensa de la Pau i Treva ?
Answer
 • Fou una de les bases de l'ordre públic a Catalunya durant el s.XVIII
 • Fou una de les bases de l'ordre públic a Catalunya durant el s.XVII
 • Fou una de les bases de l'ordre públic a Catalunya durant el s.XIX
 • Fou una de les bases de l'ordre públic a Catalunya durant el s.XVI

Question 68

Question
Quin català es parla al Rosselló, a les Illes Balears i Algueres?
Answer
 • Oriental
 • Occidental
 • Es parla l'aranès
 • Cap de les respostes es correcte

Question 69

Question
Quin català es parla a Lleida i València ?
Answer
 • Occidental
 • Oriental
 • Cap de les respostes es correcte
 • L'oriental i occidental depèn de la regió

Question 70

Question
Quins factors té en compte un parlant per triar el registre ?
Answer
 • Camp semàntic o tema, canal (oral o escrit), grau de formalitat i la intencionalitat
 • Només el canal i al grau de formalitat
 • Només el tema i la intencionalitat
 • Únicament el grau de formalitat

Question 71

Question
Any del primer Congrés Internacional de la llengua catalana ?
Answer
 • 1906
 • 1900
 • 1916
 • 1910

Question 72

Question
Quina extensió té Catalunya?
Answer
 • 32.106 km quadrats
 • 25.606 km quadrats
 • 64.606 km quadrats
 • 132.606 km quadrats

Question 73

Question
Quina és la mitjana de l'esperança de vida a Catalunya ?
Answer
 • 83,35 anys
 • 90 anys
 • 79,88 anys
 • 85,33

Question 74

Question
Quin termini hi ha estipulat a Espanya per adquiri la nacionalitat per els estrangers?
Answer
 • El termini normal són 10 anys, 5 anys per els refugiats i 2 anys pels iberoamericans, filipins, equatoguineans, portuguesos i perosnes d'origen sefardí
 • El termini normal són 5 anys, 3 anys per els refugiats i 2 anys pels iberoamericans, filipins, equatoguineans, portuguesos i perosnes d'origen sefardí
 • El termini normal són 10 anys, 3 anys per els refugiats i 2 anys pels iberoamericans, filipins, equatoguineans, portuguesos i perosnes d'origen sefardí
 • El termini normal són 10 anys, 3 anys per els refugiats i 1 any pels iberoamericans, filipins, equatoguineans, portuguesos i perosnes d'origen sefardí

Question 75

Question
Quin any es pot dir que neix la societat del coneixement o de la informació ?
Answer
 • 1981
 • 1983
 • 1985
 • 1992
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Arte Egipcio
maya velasquez
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
La Guerra de la Independencia y Revolución Liberal
maya velasquez
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas