Lekce 10: Časové řady

Daniil Filatov
Quiz by Daniil Filatov, updated more than 1 year ago
Daniil Filatov
Created by Daniil Filatov over 1 year ago
52
1

Description

Quiz on Lekce 10: Časové řady , created by Daniil Filatov on 01/13/2020.

Resource summary

Question 1

Question
Jestliže známe jeden řetězový index, co z něho můžeme vypočítat?
Answer
 • Laspeyresův index
 • Bazický index předchozího období
 • Meziroční tempo růstu

Question 2

Question
Chronologický průměr využijeme u:
Answer
 • časových řad intervalových
 • časových řad okamžikových
 • při měření aritmetického průměru časové řady

Question 3

Question
Kdy používáme vážený chronologický průměr?
Answer
 • u okamzikovych časových řad, kdy mezi obdobimy je ruzne rozmezi
 • u okamzikovych, kdy mezi obdobimy je stejne rozmezi
 • u tokovych

Question 4

Question
Průměrnou hodnotu časové řady “Počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce” zjištěnou v r. 1990 v lednu, březnu a pak od května každý měsíc. Vypočítáme:
Answer
 • Prostým aritmetickým průměrem
 • Váženým aritmetickým průměrem
 • Prostým chronologickým průměrem
 • Váženým chronologickým průměrem

Question 5

Question
Jak lze převést okamžikovou měsíční časovou řadu na čtvrtletní?
Answer
 • Sečíst 3 po sobě jdoucí měsíční hodnoty
 • Sečíst 4 po sobě jdoucí měsíční hodnoty
 • Vzít z měsíční ČŘ každou 3. hodnotu
 • Vzít z měsíční ČŘ každou 4. Hodnotu

Question 6

Question
Průměr u čas. řad, když známe koeficienty růstu je:
Answer
 • geometrický
 • vážený

Question 7

Question
Očištěná časová řada má:
Answer
 • jen trendovou část
 • sezonní a náhodnou složku
 • jen náhodnou složku
 • jen trendovou a náhodnou složku

Question 8

Question
Průměrný koeficient růstu se vypočítá jako:
Answer
 • aritmetický průměr
 • geometrický průměr
 • harmonický průměr
 • medián k. r.

Question 9

Question
Při modelování sezónní složky regresní metodou do modelu:
Answer
 • nevládáme žádné sezónní umělé proměnné
 • vkládáme o jednu méně sezónních umělých proměnných než je počet sezón
 • o jednu více sezónních umělých proměnných než je počet sezón
 • stejný počet sezónních umělých proměnných jako je počet sezón
 • medián k. r.

Question 10

Question
Jaký je relativní přírůstek, když koeficient růstu = 0,85
Answer
 • -0,15
 • -0,85

Question 11

Question
Součet sezónních faktorů u modelu řady s konstantní sezónností je:
Answer
 • roven nule
 • roven jedné
 • roven délce sezónnosti
 • záporný

Question 12

Question
Čtvrtletní časovou řadu očistíme od sezónnosti:
Answer
 • Aritmetickými průměry
 • Jednoduchými klouzavými průměry
 • Centrovanými klouzavými průměry
 • Váženými aritmetickými průměry

Question 13

Question
Systematické složky v krátkodobé časové řadě jsou pouze:
Answer
 • trendová, sezónní, cyklická
 • trendová, cyklická, reziduální
 • cyklická, sezónní
 • reziduální

Question 14

Question
Průměrnou hodnotu časové řady je vždy vhodné vypočítat jako prostý aritmetický průměr jejich jednotlivých hodnot.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Při modelování trendů v časových řadách pomocí regresního přístupu je vždy lepší použít kvadratickou funkci než lineární.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Systematické složky v časové řadě jsou jen trendová a cyklická.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Sezónní umělé proměnné jsou jen u čtvrtletních intervalů, ne u měsíčních ani ročních.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Průměrné tempo růstu v časové řadě musí být vždy větší než jedna.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Klouzavé průměry umožňují vyhladit průběh časové řady a naznačit její trend
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Teorie Statistika 2018
Milana Semenova
Teorie Statistika 2018 - ano/ne
Milana Semenova
Diskretne slucajne spremenljivke
Aleksandra Franc
Lekce 11: Indexy
Daniil Filatov
stat 1-50
Mitsuki Mitsu
Statistika mõisted
Tiina Vilberg
Plot in 'An Inspector Calls' GCSE
magicalinsanity
3.1 Keywords - Marketing
Natalie Everett
Impacto psicosocial de la cuarentena por la pandemia causada por Covid-19 en México
Orientación Educativa
Vaccinations
Nya Halliday