Географско положение, релеф и полезни изкопаеми на Африка

Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated more than 1 year ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова about 1 year ago
1276
0

Description

Quiz on Географско положение, релеф и полезни изкопаеми на Африка, created by Адреяна Янкова on 01/29/2020.

Resource summary

Question 1

Question
Кое твърдение за географското положение на Африка НЕ е вярно?
Answer
 • Континентът е разположен в четирите полукълба.
 • Континентът се пресича от двете тропични окръжности
 • На запад Африка граничи с Атлантическия океан.
 • Червено море отделя Африка от Европа.

Question 2

Question
Коя крайна точка на Африка е отбелязана на картата?
Answer
 • нос Рас ал Абиад
 • нос Алмади
 • нос Рас Хафун
 • Иглен нос

Question 3

Question
На север Африка граничи със [blank_start]Средиземно[blank_end] море. Това море се свързва с Атлантическия океан чрез [blank_start]Гибралтарския[blank_end] проток. Мястото, където Африка и Азия са били свързани по суша, се нарича [blank_start]провлак[blank_end]. През него и прокопан Суецкият канал.
Answer
 • Средиземно
 • Червено
 • Гибралтарския
 • Панамския
 • провлак
 • проток

Question 4

Question
Кое твърдение за бреговата линия на Африка е вярно?
Answer
 • Край Африка има множество големи острови.
 • Бреговата линия на континента е слабо разчленена.
 • Остров Мадагаскар е на запад от Африка.
 • Най - големият залив е Сидра.

Question 5

Question
Каква е заслугата на Дейвид Ливингстън по отношение на опознаването на Африка?
Answer
 • Той проучва източните брегове на континента.
 • Изследва бита на местното носеление.
 • Открива изворите на река Нил.
 • Открива водопада Виктория.

Question 6

Question
Свържи
Answer
 • о. Мадагаскар
 • о. Занзибар
 • п-в Сомалия
 • Пиренейски полуостров
 • Гвинейски залив
 • залив Синтра
 • Червено море
 • Черно море
 • Индийски океан
 • Атлантически океан

Question 7

Question
Коя особеност НЕ се отнася за релефа на Африка?
Answer
 • Тя е висок континент.
 • В Африка има обширни пустини
 • В Африка липсват действащи вулкани.
 • Произхожда от древния континент Гондвана.

Question 8

Question
Коя е най - дълбоката депресия в Африка?
Answer
 • езерото Асал Джибути
 • областта Катара
 • Афарската депресия

Question 9

Question
Кои земеповърхни форми преобладават в Африка?
Answer
 • равнините и низините
 • планините и крайбрежните низини
 • низините, котловините и хълмистите земи
 • планините, платата, издигнатите равнини и планините

Question 10

Question
На кое място се нарежда Африка по височина сред другите континенти? [blank_start]трето[blank_end]
Answer
 • трето

Question 11

Question
Напиши името на най - високият връх в Африка. [blank_start]Ухуру[blank_end]
Answer
 • Ухуру

Question 12

Question
Коя от изброените форми на релефа е в обхвата на Висока Африка?
Answer
 • областта Судан
 • Атласките планини
 • Драконовите планини
 • пустинята Сахара

Question 13

Question
При разкъсването на древния континент Гондвана се образуват:
Answer
 • Европа, Азия и Африка
 • Северна Америка, Европа и Азия
 • Африка, Южна Америка, Австралия и Антарктида
 • Африка, Южна Америка и Северна Америка

Question 14

Question
В кой от редовете и трите изброени имена са на пустини в Африка?
Answer
 • Калахари, Камерун, Сахара
 • Намиб, Сахара, Дарфур
 • Калахари, Сахара, Намиб
 • Сомалия, Танганика, Виктория

Question 15

Question
В Южна Африка има големи залежи от:
Answer
 • нефт и природен газ
 • въглища и нефт
 • злато и диаманти
 • графит и фосфорити

Question 16

Question
Разпознай условния знак и свържи правилно!
Answer
 • фосфорити
 • графит
 • злато
 • нефт
 • природен газ
 • желязна руда
 • диаманти
 • уран

Question 17

Question
В кое съчетание "полезни изкопаеми - разпространение" има несъответствие?
Answer
 • нефт - Сахара
 • диаманти - Заирска /Конгоанска/ котловина
 • фосфорити - Атласки планини
 • графит - полуостров Сомалия

Question 18

Question
Полезните изкопеми са в основата на стопанската дейност на хората. От преработката на нефт се получават [blank_start]горива.[blank_end] Фосфоритите са суровина за създаване на [blank_start]изкуствени торове[blank_end]. В бижутерията намират приложение [blank_start]златото и диамантите[blank_end].
Answer
 • горива
 • метали
 • изкуствени торове
 • изкуствени тъкани
 • златото и диамантите
 • уранът и графитът

Question 19

Question
За коя част на Африка се отнася описанието: " Намира се на юг от Сахара. Релефът й е равнинен и платовиден. През нея преминават реките Нигер и Нил."
Answer
 • областта Судан
 • Конгоанската котловина
 • Източноафриканската планинска земя
 • Атласките планини

Question 20

Question
По запаси на кои полезни изкопаеми Африка е на първо място в света?
Answer
 • боксит, фосфорити, диаманти
 • графит, платина, уранови руди
 • железни, медни руди и злато
 • нефт, природен газ и въглища
Show full summary Hide full summary

Similar

Втори вариант за входно ниво 9 клас
Адреяна Янкова
Примерен тест за входно ниво 6 клас
Адреяна Янкова
География на растениевъдството
Адреяна Янкова
Понятия - литература
Вера Ценкова
Информация и ИТ
Надежда Андонова
Понятия - литература_5-1
Вера Ценкова
Балкански полуостров
Адреяна Янкова
География Изходно
Syni Georgieva
ЕЛЕОНОР ПОРТЕР "ПОЛЛІАННА" В2
Оксана Горщар
Понятия - литература_5-1
Вера Ценкова