Mundo - Thema 9 - Blok 3

Description

Mundo - Thema 9 - Blok 3 Oefentoets
Maaike Zijm
Quiz by Maaike Zijm, updated more than 1 year ago
Maaike Zijm
Created by Maaike Zijm over 7 years ago
1092
1

Resource summary

Question 1

Question
Kies het juiste woord op de stippellijn: Sinds de Industriële Revolutie zijn er .................... broeikasgassen in de lucht gekomen?
Answer
 • Meer
 • Minder
 • Geen

Question 2

Question
Hoe noemen we stoffen in de lucht die zorgen voor het (versterkte) broeikaseffect?
Answer
 • Oneindige hulpbronnen
 • Broeikasgassen
 • Biodiversiteit
 • Recycling

Question 3

Question
Wat betekent Hydro - energie?
Answer
 • Waterkracht
 • Spierkracht
 • Kernenergie
 • Warmte van de aarde

Question 4

Question
Wat is een ander woord voor nucleaire energie?
Answer
 • Kernenergie
 • Waterkracht
 • Oneindige hulpbron
 • Broeikaseffect

Question 5

Question
Noem een voorbeeld van een oneindige hulpbron. Let op: er kunnen meerdere antwoorden goed zijn
Answer
 • Wind
 • Water
 • Zon
 • Uranium

Question 6

Question
Wat is een ander woord voor: de belangrijkste behoefte van iemand?
Answer
 • Prioriteit
 • Biodiversiteit
 • Recycling
 • Normen en waarden

Question 7

Question
Waar staat dit symbool voor?
Answer
 • Recycling
 • Kernenergie
 • Verdrag van Kyoto
 • Broeikaseffect

Question 8

Question
Wat is een verdrag?
Answer
 • Een overeenkomst, bijvoorbeeld tussen verschillende landen
 • Een manier om je inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen
 • Het opnieuw gebruiken van afval als grondstof
 • Uitgaven die met vaste regelmaat terugkomen

Question 9

Question
Hoe noemen we brandstoffen die zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren?
Answer
 • Fossiele brandstoffen
 • Grondstoffen
 • Oneindige brandstoffen
 • Broeikasstoffen

Question 10

Question
Noem een voorbeeld van fossiele brandstoffen. (Let op: er kunnen meerdere antwoorden goed zijn)
Answer
 • Aardolie
 • Benzine
 • Aardgas
 • Co2

Question 11

Question
Wat wordt er op deze afbeelding uitgebeeld?
Answer
 • Het ontstaan van olie en gas
 • Het broeikaseffect
 • Turfwinning
 • Hoe steenkool wordt gewonnen

Question 12

Question
Wat is duurzaam gebruik?
Answer
 • Zo omgaan met natuurlijke hulpbronnen dat ze lang meegaan
 • Dat het gebruik van hulpbronnen veel geld kost
 • Het gebruik van kernenergie
 • Het versterkte broeikaseffect

Question 13

Question
Welk land doet niet mee aan het verdrag van Kyoto?
Answer
 • Verenigde Staten
 • Nederland
 • Zweden
 • Griekenland

Question 14

Question
Wat is een ander woord voor aardwarmte?
Answer
 • Geothermische energie
 • Nucleaire energie
 • Broeikas energie
 • Pyrothermische energie

Question 15

Question
Wat voor energie zie je op deze afbeelding?
Answer
 • Windenergie
 • Waterenergie
 • Spierkracht
 • Nucleaire energie

Question 16

Question
Wat voor energie zie je op deze afbeelding?
Answer
 • Zonne-energie
 • Waterenergie
 • Windenergie
 • Kernenergie
Show full summary Hide full summary

Similar

Mundo - Thema 7 - Blok 4
Maaike Zijm
Spelling: verkleinwoorden
Maaike Zijm
Geschiedeniswerkplaats - 2KGT - 2.3 en 2.4
Maaike Zijm
Geschiedeniswerkplaats 1KGT - H2 - paragraaf 1
Maaike Zijm
NT2 ⎜Enkele of dubbele klinker ★
Clarisse SK
vmbo examen geschiedenis voor Trouw
kick.hommes
NT2 | Hangen‚ Liggen‚ Staan‚ Zitten ★★
Clarisse SK
Voornaamwoordelijk Bijwoord
Clarisse SK
a2d §1.5 Het wereldrijk van Karel V
Wouter Reus
NT2 ⎜Boekhouding ⎜Woordenschat ★★★
Clarisse SK
a2d §2.2 De Hervorming
Wouter Reus