A lingua como ferramenta social.

Julien Courcier
Quiz by , created over 4 years ago

Test centrado nas funcións sociais da lingua e desta como ferramenta social. Rexistros culturais, funcións....

27
0
0
Julien Courcier
Created by Julien Courcier over 4 years ago
Texto narrativo
alvarogonzalez
A lingua como ferramenta social.
Julien Courcier
Platón
Alex Casal
Spanish Adjectives (Describing People)
Niat Habtemariam
The structure of the heart
rachel_w
Fonética da lingua galega
claudiarivvaz
TEMA 1 GALEGO
Nee Barros Fernández
ELEMENTOS DA NARRACIÓN
Nee Barros Fernández
Literatura actual
Caarmen

Question 1

Question
As linguas teñen dous carácteres importantes respecto a sociedade humana que son....
Answer
 • Interior e exterior.
 • Integrador e disgregador.
 • Aproximador e separador.
 • Intelectual e vulgar.

Question 2

Question
Os niveis da lingua son....
Answer
 • Culto.
 • Medio.
 • Estándar.
 • Normal.
 • Pobre.
 • Coloquial.
 • Nulo.
 • Vulgar.
 • Familiar.
 • Administrativo.

Question 3

Question
O estatus social (rico ou pobre) afecta no rexistro lingüístico empregado polo falante (Nivel utilizado).
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
O nivel vulgar caracterízase por:
Answer
 • Vocabulario escaso.
 • Vocabulario impreciso.
 • Sintaxe elaborada.
 • Estructuras sintácticas elaboradas.
 • Vinculado coa escrita.
 • Vinculado coa fala.
 • Con anacolutos.
 • Sen anacolutos.
 • Con termos malsonantes.
 • Estructuras sintácticas moi simples.

Question 5

Question
O nivel vulgar emprega verbos comodín.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
¿Qué palabra pertence ao vocabulario culto?
Answer
 • Morto.
 • Defunto.
 • Falecido.

Question 7

Question
O nivel coloquial é....
Answer
 • O grao superior en xente con pouca formación cultural.
 • Un nivel da lingua vinculado coa escrita.
 • O máximo nivel dunha cultura sen historia que non avanza....
 • Un grupo de fala habitual.

Question 8

Question
¿O nivel lingüístico cun vocabulario especializado, vinculado especialmente coa escrita e con estructuras sintácticas máis elaboradas é....?
Answer
 • Vulgar.
 • Coloquial.
 • Estándar.
 • Culto.

Question 9

Question
¿Cal é a función máis importante da lingua?
Answer
 • Función de identidade.
 • Función familiar.
 • Función cerebral.

Question 10

Question
A función de identidade comprende os actos de soñar, reflexionar e estructurar a nosa mente.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
¿Cantas funcións da lingua distinguimos?
Answer
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Question 12

Question
¿Cal é o entorno que alcanza a función familiar?
Answer
 • Serve para o ambiente do entorno habitual do falante onde hai certo grado de confianza. O entorno no que o individuo se sinte máis cómodo e libre.
 • Serve para o entorno onde hai certo grado de confianza pero que non chega a máis. Unha relación de compañeiros de traballo.
 • Serve para as relacións convencionais que se suceden na vida cotidiana e que non resultan ser máis que meras relacións de "coñecidos" sen chegar a tratos persoais.
 • Serve para un ámbito internacional no que o falante emprega a lingua con individuos que non pertencen ao seu entorno social. Extranxeiros, xente doutros "formatos culturais".

Question 13

Question
¿Cal é o radio que acada a función internacional?
Answer
 • Serve para o ambiente do entorno habitual do falante onde hai certo grado de confianza. O entorno no que o individuo se sinte máis cómodo e libre.
 • Serve para o entorno onde hai certo grado de confianza pero que non chega a máis. Unha relación de compañeiros de traballo.
 • Serve para as relacións convencionais que se suceden na vida cotidiana e que non resultan ser máis que meras relacións de "coñecidos" sen chegar a tratos persoais.
 • Serve para un ámbito internacional no que o falante emprega a lingua con individuos que non pertencen ao seu entorno social. Extranxeiros, xente doutros "formatos culturais".

Question 14

Question
¿Cal é o entorno ao que pertence a función laboral (de proximidade)?
Answer
 • Serve para o ambiente do entorno habitual do falante onde hai certo grado de confianza. O entorno no que o individuo se sinte máis cómodo e libre.
 • Serve para o entorno onde hai certo grado de confianza pero que non chega a máis. Unha relación de compañeiros de traballo.
 • Serve para as relacións convencionais que se suceden na vida cotidiana e que non resultan ser máis que meras relacións de "coñecidos" sen chegar a tratos persoais.
 • Serve para un ámbito internacional no que o falante emprega a lingua con individuos que non pertencen ao seu entorno social. Extranxeiros, xente doutros "formatos culturais".

Question 15

Question
O ser humano podería ter existido sen necesidade de lingua algunha.
Answer
 • True
 • False