Els arxipèlags volcànics

Dinàmica de la Terra
Quiz by , created over 4 years ago

Respon les següents preguntes sobre els arxipèlags volcànics.

10
0
0
Dinàmica de la Terra
Created by Dinàmica de la Terra over 4 years ago
La subducció
Dinàmica de la Terra
Leyes de Newton
Wladimir Basantes
AS English Language
Becky Holland
GCSE geography natural environment
Archie Horwood
La convecció del mantell i els relleus
Dinàmica de la Terra
La formació de les serralades. Els orògens
Dinàmica de la Terra
La tectònica. Deformacions de les roques
Dinàmica de la Terra
Les dorsals oceàniques
Dinàmica de la Terra
Les manifestacions de la convecció
Dinàmica de la Terra

Question 1

Question
Per què són originats els arxipèlags volcànics?
Answer
 • Per la col·lisió de dues plaques.
 • Pels punts calents de la litosfera continental.
 • Per la pressió dels talussos continentals.
 • Pels punts calents de la litosfera oceànica.

Question 2

Question
On es troba la discontinuïtat de Repetti?
Answer
 • Entre el mantell superior i la litosfera.
 • Entre el nucli extern i el mantell inferior.
 • Entre el mantell inferior i el mantell superior.
 • Entre el nucli intern i el nucli extern.

Question 3

Question
Què passa amb el flux de les columnes ascendents formades pels plomalls tèrmics un cop arriben a la litosfera?
Answer
 • Passa de ser ascendent a ser radial.
 • Es fon.
 • El flux no arriba a tocar la litosfera.
 • Explota.

Question 4

Question
A què pot donar lloc el magmatisme?
Answer
 • A les serralades.
 • Als volcans.
 • Als rius.
 • No dóna lloc a res.