La subducció

Dinàmica de la Terra
Quiz by Dinàmica de la Terra, updated more than 1 year ago
Dinàmica de la Terra
Created by Dinàmica de la Terra almost 7 years ago
7
0

Description

Respon les següents preguntes sobre la subducció.

Resource summary

Question 1

Question
Què passa a les zones de subducció?
Answer
 • Una placa continental s'enfonsa al mantell.
 • Una placa oceànica s'enfonsa al mantell.
 • Una placa continental s'enfonsa a una oceànica.
 • Dues plaques col·lisionen i s'eleven.

Question 2

Question
Com és la litosfera oceànica?
Answer
 • Prima, poc densa i composta de granit.
 • Gruixuda, poc densa i composta de basalt.
 • Prima, rígida i freda.
 • Prima, poc densa i composta de basalt.

Question 3

Question
Quin tipus de corrents convectius es formen amb la subducció?
Answer
 • Corrents convectius radials.
 • Corrents convectius ascendents.
 • Corrents convectius horitzontals.
 • Corrents convectius descendents.

Question 4

Question
Com s'anomenen les dues plaques que intervenen en la subducció?
Answer
 • Placa cavalcant i placa ascendent.
 • Placa subducent i placa cavalcant.
 • Placa subducent i placa descendent.
 • Placa cavalcant i placa sedimentària.

Question 5

Question
Quan es formen els prismes d'acreció?
Answer
 • Quan els sediments s'adhereixen a la placa cavalcant.
 • Quan els sediments s'adhereixen a la placa subducent.
 • Quan els sediments se situen entre les dues plaques.
 • Quan les dues plaques s'uneixen.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cosmografia
Dalia Morales Rivas
clasificaion de yacimientos
isbid astorga
LOS AGENTES GEOLÓGICOS
Carmen Olivares
EXAMEN BIOLOGIA GEOLOGIA TEMA 12
grecaburgos
GEOLOGÍA PLANETARIA
Ana Asensio
Recursos Energéticos y Minerales
Ludmila S. M. Gudiño-Ivancich
La tectònica. Deformacions de les roques
Dinàmica de la Terra
La convecció del mantell i els relleus
Dinàmica de la Terra
La formació de les serralades. Els orògens
Dinàmica de la Terra
Les dorsals oceàniques
Dinàmica de la Terra
Els arxipèlags volcànics
Dinàmica de la Terra