Les manifestacions de la convecció

Dinàmica de la Terra
Quiz by Dinàmica de la Terra, updated more than 1 year ago
Dinàmica de la Terra
Created by Dinàmica de la Terra almost 7 years ago
11
0

Description

Respon les preguntes següents sobre les manifestacions de la convecció.

Resource summary

Question 1

Question
Què produeix la sismicitat?
Answer
 • Terratrèmols.
 • Dorsals oceàniques.
 • Serralades.
 • Coves.

Question 2

Question
Quina és la forma de relleu característica del vulcanisme?
Answer
 • Orogènies terrestres.
 • Dorsals terrestres.
 • Talussos continentals.
 • Dorsals oceàniques.

Question 3

Question
Què pot originar el moviment de continents?
Answer
 • Serralades.
 • Dorsals oceàniques.
 • Llacs.
 • Talussos continentals.

Question 4

Question
On té l'origen el magnetisme terrestre?
Answer
 • Al mantell superior.
 • Al nucli extern.
 • A l'escorça.
 • A la Lluna.

Question 5

Question
La major part dels gasos que expulsen els volcans és...
Answer
 • Vapor d'aigua.
 • Cendra.
 • Flatulències.
 • Roques evaporades.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cosmografia
Dalia Morales Rivas
clasificaion de yacimientos
isbid astorga
LOS AGENTES GEOLÓGICOS
Carmen Olivares
EXAMEN BIOLOGIA GEOLOGIA TEMA 12
grecaburgos
GEOLOGÍA PLANETARIA
Ana Asensio
Recursos Energéticos y Minerales
Ludmila S. M. Gudiño-Ivancich
La convecció del mantell i els relleus
Dinàmica de la Terra
La tectònica. Deformacions de les roques
Dinàmica de la Terra
La formació de les serralades. Els orògens
Dinàmica de la Terra
Les dorsals oceàniques
Dinàmica de la Terra
Els arxipèlags volcànics
Dinàmica de la Terra